Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika
Asysta – sposób na wsparcie rozwoju firm
Redakcja
http://sxc.hu/

Asysta – sposób na wsparcie rozwoju firm

Podziel się tym artykułem:   

Rozpoczął się pilotaż nowej usługi dla przedsiębiorców – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Usługa, obejmująca doradztwo i konsultacje w 4 podstawowych obszarach działalności każdej firmy, ma pomóc przedsiębiorcom w sprawniejszym zarządzaniu i lepszym rozwoju ich biznesu. Z uwagi na dofinansowanie ze środków publicznych, klient ponosi koszt w wysokości zaledwie 120 zł. Asysta jest usługą opartą o standardy Krajowego Systemu Usług.

 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to aż 99,8% wszystkich firm w Polsce. Zdecydowaną większość (aż 93%) stanowią jednak najmniejsze firmy, tj. mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające średnio zaledwie 1 osobę.

 

Dlatego też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pilotażowo uruchamia usługę asysty w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Usługa jest adresowana do wszystkich firm z sektora MSP, niezależnie od okresu dotychczasowego działania czy branży.

 

Składa się z dwóch zasadniczych etapów:

 

Etap I - diagnoza potrzeb biznesowych – to identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Identyfikacja ta polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu metod rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb.

 

Etap II to wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną z klientem ścieżką postępowania.

 

W ramach realizacji usługi, konsultacjami i profesjonalnym doradztwem objęte zostaną 4 podstawowe obszary działalności firmy:

  • spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywanie się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego);
  • marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na  pozycję strategiczną firmy itp.);
  • organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności itp.);
  • finanse przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia „zatorem płatniczym”, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.).

 


Pilotaż obejmie nawet 1 000 przedsiębiorstw i będzie prowadzony na terenie 11 województw Polski.

 

 

Więcej informacji o Asyście można znaleźć tutaj.

Źródło: KSU PARP

Podziel się tym artykułem: