800 plus – zasady, terminy wnioski. Sprawdź, co musisz...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

800 plus – zasady, terminy wnioski. Sprawdź, co musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

800 plus zastąpi 500 plus? Sprawdź, jakie szykują się zmiany!

Rządowy program prorodzinny budzi wiele emocji już od momentu wprowadzenia tzw. 500 plus. Nie ulega wątpliwości, że jest to duża pomoc dla osób wychowujących lub opiekujących się dziećmi. Dotychczas każdy beneficjent mógł otrzymać kwotę 500 zł przeznaczoną na wydatki związane z wychowaniem potomka. Nadchodzą jednak ważne zmiany, które będą dodatkowym wsparciem dla budżetów wielu rodzin.

Informacja o podwyższeniu kwoty wsparcia finansowego docierała do nas już od kilku miesięcy, choć wciąż stała pod znakiem zapytania. W dniu 7 lipca sejm uchwalił jednak nowelizację ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wnioskodawcą był Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Za uchwałą nowelizacji było 406 posłów, a przeciw 45.

Zmianą, którą wprowadza przyjęty projekt ustawy, jest podwyższenie wysokości świadczenia o 300 zł. W efekcie program 500 plus zmienia się w 800 plus. Jak wskazuje rząd, dodatkowe 300 zł miesięcznie jest konkretnym wsparciem dla rodzin. Decyzja o zmianie wysokości świadczenia wynika przede wszystkim ze zmian gospodarczych i konieczności dostosowania kwoty do obecnych potrzeb polskich rodzin.

Program 500 plus został wprowadzony już w 2016 roku. Początkowo można było je otrzymać na drugiego i kolejnych potomków. Od lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na każde dziecko. Zmiana wysokości świadczenia spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa o 24 mld zł w 2024 roku, co wzbudza największe wątpliwości. W Ocenie Skutków Regulacji można jednak przeczytać, że w kolejnych latach nastąpi spadek wynikający ze zmniejszającej się populacji dzieci w wieku 0-17 lat.

Wśród beneficjentów pojawia się wiele pytań dotyczących programu w nowej odsłonie, czyli 800 plus. Dla kogo jest przeznaczony? Kiedy zostaną wypłacone pierwsze świadczenia? Na te pytania odpowiadamy poniżej!

800 plus – dla kogo?

Jak wspomnieliśmy powyżej, zgodnie z nowelizacją ustawy zmienia się kwota świadczenia wypłacanego rodzinom z 500 do 800 zł. Rząd podkreśla jednak, że pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Oznacza to, że świadczenie w zwiększonej wysokości otrzymają beneficjenci 500 plus oraz osoby spełniające te kryteria. Przypomnijmy więc, jakie zasady obowiązują w przypadku rządowego programu prorodzinnego.

Świadczenie 800 plus (wcześniej 500 plus) przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia. Wsparcie finansowe mogą odebrać:

 • matka lub ojciec,
 • opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) – jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego,
 • opiekun prawny dziecka,
 • dyrektor domu opieki społecznej.

Co ważne, o świadczenie może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Oznacza to, że wsparcie otrzymają zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim, jak i nieformalnym czy samotnie wychowujący dzieci. Ponadto beneficjenci nie muszą spełniać żadnych dodatkowych kryteriów dochodowych.

Ponadto świadczenie wychowawcze przysługuje także na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. O wsparcie mogą więc ubiegać się:

 • rodziny zastępcze;
 • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka;
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
 • dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Jeżeli rodzice dziecka są po rozwodzie, świadczenie przysługuje osobie, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje. W przypadku opieki naprzemiennej – każdy z rodziców może złożyć wniosek i otrzymać połowę przysługującej kwoty świadczenia. Po nowelizacji jest to 400 zł.

Osoby, które dopiero nabywają prawo do świadczenia, mogą niezmiennie złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznego drogą elektroniczną przez:

 • platformę PUE ZUS,
 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
 • bankowość elektroniczną.

Co ważne, świadczenie jest wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej. Oznacza to, że beneficjent musi posiadać konto bankowe, by otrzymać 500 plus lub 800 plus. Numer rachunku należy wskazać w formularzu. Świadczenie będzie wypłacane raz w miesiącu po otrzymaniu pozytywnej decyzji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy jednak zwrócić uwagę na okres świadczeniowy. Trwa on od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Po jego zakończeniu należy złożyć wniosek ponownie.

Warto również podkreślić, że osoby, które mają prawo do świadczenia, ale nie przystąpiły jeszcze do programu, mogą to zrobić w dowolnym momencie. W tym celu należy wypełnić i złożyć wspomniany wyżej wniosek.

800 plus – od kiedy będzie obowiązywać?

Wśród ważnych informacji, o których należy wspomnieć, jest data wejścia w życie zmian wysokości wsparcia finansowego. Wypłatę pierwszego świadczenia w wysokości 800 zł przewidziano do 29 lutego 2024 roku. Beneficjenci otrzymują w tym terminie także wyrównanie za okres od 1 stycznia 2024 roku. Data ta wynika z konieczności wprowadzenia zmian technicznych, które musi wprowadzić Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak podkreśla jednak rząd, zostaną dołożone wszelkie starania, by wypłaty świadczenia w nowej kwocie były wykonywane na bieżąco już za styczeń 2024 roku we właściwym terminie.

Ważną informacją dla beneficjentów jest również fakt, że nowa kwota świadczenia przysługuje z urzędu. Nie trzeba więc składać dodatkowych wniosków. Zmiany w programie prorodzinnym nie wymagają żadnych dodatkowych działań ze strony beneficjentów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie również wydawał decyzji w tej sprawie.

Podsumowanie: 800 plus – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze kwestie, które poruszaliśmy w artykule.

 • W dniu 7 lipca 2023 roku została przyjęta nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 • Nowe zapisy dotyczą podwyższenia dotychczasowej kwoty 500 zł do 800 zł.
 • Decyzja rządu wynika ze zmian sytuacji gospodarczej oraz aktualnych potrzeb rodzin.
 • Efektem zmiany przepisów jest przekształcenie 500 plus w 800 plus. Od kiedy przepisy wejdą w życie? Pierwsze wypłaty świadczenia w nowej kwocie są przewidziane do 29 lutego 2024 roku z wyrównaniem za styczeń.
 • Nie zmieniają się pozostałe zasady 800 plus. Dla kogo będzie więc świadczenie w nowej kwocie? Wsparcie przysługuje każdej osobie sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem do 18 roku życia. Świadczenie mogą otrzymać także rodziny zastępcze oraz przedstawiciele organizacji sprawujących pieczę zastępczą.
 • Co ważne, nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Nie podlega opodatkowaniu oraz jest wolne od egzekucji.
 • Zmiany związane z 800 plus nie wymagają od beneficjentów żadnej dodatkowej aktywności. Prawo do zwiększonej kwoty przysługuje z urzędu. Nie trzeba więc składać nowych wniosków, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest zobowiązany do wydawania dodatkowych decyzji w tej sprawie.
 • Osoba spełniająca kryteria programu może przystąpić do niego w każdej chwili, składając wniosek drogą elektroniczną.

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości wynikające ze zmian przepisów i wprowadzenia 800 plus, zapraszamy na Podatnik.info. Każda osoba korzystająca z tego bezpłatnego programu zyskuje możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, finansów czy prawa. Ponadto w okresie rozliczeń deklaracji PIT możesz skorzystać z pomocy, składając odpowiedni formularz za pomocą jednego z dostępnych sposobów. Dzięki temu dopełnisz wszelkich formalności nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze zyskasz, korzystając z darmowego programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!