500 plus dla seniora – zasady, terminy. Sprawdź, co...
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

500 plus dla seniora – zasady, terminy. Sprawdź, co musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Uwaga: nadchodzą zmiany w 500 plus dla seniora

Emeryci i renciści to kolejna grupa podatników, którzy mają szansę na otrzymanie pomocy od rządu. Nie ulega wątpliwości, że wraz z rosnącą inflacją zwiększają się koszty życia również tej grupy osób. W efekcie świadczenie cieszy się wzmożonym zainteresowaniem. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje, które pomogą zrozumieć, kto tak naprawdę może liczyć na pomoc rządu w ramach świadczenia. W 2022 roku pojawiły się nowe przepisy, które wyraźnie wpłynęły na zwiększenie grupy beneficjentów.

Zacznijmy jednak od wyjaśnienia, czym jest świadczenie 500 plus dla seniora. Należy podkreślić, że pod tą nazwą potoczną kryje się tak naprawdę nie tylko grupa beneficjentów w wieku emerytalnym, osoby starsze czy renciści. Wbrew pozorom świadczenie może otrzymać każda osoba, która ukończyła 18 lat po spełnieniu szeregu dodatkowych warunków.

Zanim przejdziemy do omówienia kryteriów stawianych beneficjentom, warto zwrócić uwagę, że procedura przyznawania świadczenia 500 plus dla seniora jest nieco bardziej skomplikowana niż tego przeznaczonego dla dzieci. Ponadto rząd wypłaca wsparcie na podobnych zasadach jak emeryturę. Oznacza to, że raz przyznane świadczenie uzupełniające przysługuje beneficjentom dożywotnio i trafia na konto raz w miesiącu.

Uwaga, zmiany! Dotychczas obowiązujące przepisy zostały zmienione w 2022 roku decyzją rządu. Jak zapowiadają eksperci, grupa uprawnionych osób do skorzystania z tego świadczenia wzrośnie. Dzieje się tak dzięki obniżeniu limitu dochodowego, którego nie można przekroczyć, by skorzystać z 500 plus dla seniora. Kto otrzyma w rzeczywistości świadczenie uzupełniające? Kto jeszcze ma szansę na skorzystanie ze wsparcia oprócz osób starszych? Odpowiadamy poniżej.

500 plus dla seniora – kto otrzyma?

Rząd wprowadził dodatkowe zmiany, które umożliwią skorzystanie ze świadczenia uzupełniającego większej liczbie osób. Zwiększony limit dochodów rozszerza grupę beneficjentów o dodatkowe osoby. Pieniądze w wysokości 500 zł może otrzymać emeryt, rencista i osoba pobierająca inne świadczenia pieniężne ze środków publicznych, jeżeli ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1396,13 zł.

Nie oznacza to jednak, że osoba pobierająca świadczenia wyższe niż 1396,13 zł nie ma żadnych szans na wsparcie. W takim przypadku prezentuje się dodatkowe kryterium, które umożliwia otrzymanie 500 plus dla seniora w innej wysokości. Beneficjent otrzymuje szansę na pobieranie kwoty niższej niż 500 zł w zależności od uzyskiwanych świadczeń ze środków publicznych.

Jeżeli uzyskujesz wyższą kwotę świadczeń niż 1396,13 zł, należy pomniejszyć wsparcie oferowane przez rząd w wysokości 500 zł o nadwyżkę, czyli kwotę przekraczającą obowiązujący próg. W efekcie rządowego wsparcia nie otrzymają tak naprawdę osoby, których renta, emerytura lub dodatkowe świadczenia ze środków publicznych są równe 1896,13 zł lub wyższe.

Wcześniej obowiązujący limit dochodowy wynosił 1 727,08 zł. Był więc o 124 zł niższy. Bez wątpienia wiąże się to z powiększeniem grupy beneficjentów. Pełną kwotę 500 plus dla seniora otrzymają także osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które mają powyżej 18 lat, ale nie przysługuje im renta, emerytura lub inne świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych.

500+ dla seniora – warunki

Świadczenie nazywane potocznie 500 plus dla seniora nie jest w rzeczywistości przeznaczone wyłącznie dla osób otrzymujących emeryturę i uznawanych za starsze. Świadczenie może pobierać każda osoba pełnoletnia – która ukończyła 18 lat po spełnieniu jednego ważnego kryterium. Wsparcie od rządu zostało stworzone z myślą o osobach niezdolnych do samodzielnej egzystencji, co mogą poświadczyć odpowiednim orzeczeniem.

Rząd akceptuje wnioski od osób potwierdzających powyższy warunek, jednym z poniższych orzeczeń:

 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub
 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji – w tym pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do służby.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na szereg innych kryteriów, które pomogą w odpowiedzi na pytanie, kto otrzyma świadczenie uzupełniające. Każdy beneficjent powinien mieć miejsce zamieszkania w Polsce. Musi również posiadać polskie obywatelstwo. Od osób, które są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, wymaga się posiadania prawa do pobytu, prawa stałego pobytu w Polsce. Podsumowując, pobyt w Polsce musi być zalegalizowany.

Jeżeli osoba wnioskująca nie jest obywatelem Polski, musi spełniać dodatkowe kryteria, by móc skorzystać ze świadczenia uzupełniającego 500 plus dla seniora. Warunki mówią jasne, że taki beneficjent nie może pobierać emerytury lub renty, a także innego świadczenia ze środków publicznych: zasiłku stałego lub okresowego. Ze świadczenia nie mogą również skorzystać osoby otrzymujące świadczenie emerytalne z odpowiednika ZUS w innym państwie.

Świadczenia nie mogą pobierać osoby, które zostały tymczasowo aresztowane lub odbywające karę pozbawienia wolności. Jeżeli jednak kara obejmuje wyłącznie system dozoru elektronicznego, wówczas przysługuje 500 plus dla seniora.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest również złożenie wniosku do ZUS. Decyzja o przyznaniu świadczenia zostanie wydana w terminie 30 dni od wyjaśnienia ewentualnych okoliczności. Wypłata 500 plus dla seniora odbywa się od miesiąca, w którym zostaną spełnione wszystkie wymagane warunki. Świadczenie będzie jednak wypłacane najwcześniej od miesiąca złożenia wniosku.

Podsumowanie: 500 plus dla seniora – kto otrzyma i na jakich zasadach?

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące świadczenia 500 plus dla senior.

 • Potoczna nazwa tego świadczenia brzmi 500 plus dla seniora. Warunki wskazują jednak jasno, że świadczenie mogą otrzymać nie tylko osoby starsze, ale każda osoba powyżej 18 roku życia, niezdolna do samodzielnej egzystencji. Informacja ta musi być potwierdzona odpowiednim orzeczeniem.
 • Rząd przyjmuje takie orzeczenia jak: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji – w tym pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do służby.
 • W rzeczywistości świadczenie mogą otrzymać emeryci, renciści oraz osoby pobierające inne świadczenia ze środków publicznych, które nie przekroczą 1396,13 zł brutto.
 • Kwota przekraczająca ten próg pomniejsza stopniowo świadczenie w wysokości 500 zł.
 • Ostatecznie świadczenie 500 plus dla seniora nie będzie przysługiwało w żadnej kwocie osobom otrzymującym emeryturę, rentę lub świadczenia ze środków publicznych o wartości na poziomie 1896,13 zł i wyższych.
 • Świadczenie uzupełniające może pobierać także osoba nieposiadająca obywatelstwa RP, ale posiadająca zgodę na zalegalizowany pobyt w Polsce.
 • Świadczenie nie przysługuje osobom, które pobierają świadczenie emerytalne z odpowiednika ZUS w innym państwie.
 • Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, musisz złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Wsparcie rządowe może przysługiwać nawet od miesiąca, w którym zostaną dopełnione formalności.

Jeżeli masz wątpliwości, czy przysługuje Ci świadczenie 500 plus dla seniora lub chcesz zadać dodatkowe pytania, do Twojej dyspozycji pozostają nasi eksperci. Każda osoba, która pobierze program Podatnik.info, zyskuje możliwość zadania dowolnego pytania naszym specjalistom – zupełnie za darmo. Do Twojej dyspozycji pozostają specjaliści z wiedzą i doświadczeniem prawnym, a także księgowym.

Ponadto program Podatnik.info ułatwia złożenie rocznej deklaracji PIT. Możesz skorzystać z trzech dostępnych rozwiązań i dopełnić formalności nawet w 5 minut! Pobierz darmowy program Podatnik.info i sprawdź, co jeszcze zyskasz.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!