Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

5% VAT na książki od 1 maja
http://sxc.hu/

5% VAT na książki od 1 maja

Pozostały nam jeszcze 2 tygodnie,  w których przysługuje nam 0% ulga od podatku VAT dotyczącego książek. Po tym terminie obowiązywać zacznie obniżona 5% podatku VAT. Nadal aktualne pozostaje pytanie, w jaki sposób będziemy teraz rozliczać sprzedaż konsygnacyjną, która jest jedną z popularniejszych metod sposobu sprzedaży książek.

Kończy się okres przejściowy, w którym „przekazane do dystrybucji” książki wytworzone przed dniem 31 stycznia i uwzględnione przez podatnika w spisie z natury, będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Ulga ta obejmuje dostawę i wewnątrzwspólnotowe nabycie książek (z wyłączeniem map i ulotek) oznaczonych odrębnymi symbolami ISBN oraz dotyczące odrębnych przepisów dotyczących importu drukowanych książek.

Aby skorzystać z prawa do skorzystania z 0% stawki VAT należy posiadać dokumenty potwierdzające, że książki zostały:

-  ujęte przez podatnika w spisie z natury dokonanym na dzień 31 grudnia 2010 r. (ulga ta może dotyczyć tylko jednego etapu obrotu i tylko takich książek, które zostały objęte spisem z natury)
- przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r. (jeżeli książki zostały wprowadzone przed tym dniem do obrotu (dystrybucji), a operacja ta dotyczyła również opodatkowania ich dostawy podatkiem wg 0% stawki VAT, to na wszystkich dalszych etapach obrotu książki te mogą z takiej ulgi korzystać (do dnia 30 kwietnia)

Specyfika podatku VAT zakłada jednak, że czynność „przekazania do dystrybucji” powinna przed dniem 1 stycznia zaistnieć fizycznie. Powinno to prowadzić do dostawy towaru wraz z przywilejem przeniesienia praw do rozporządzania nim jako właściciel, zgodnie z rozumieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). W tych wytycznych zawiera się również fakt wydania towaru przez drukarnie, jeśli dochodzi w tym momencie do przeniesienia praw własności.

W przypadku, gdy książki zostały ujęte w spisie z natury, ale nie został dotrzymany warunek „przekazania ich do dystrybucji” przed dniem 1 stycznia, z preferencyjnej stawki 0% (w okresie przejściowym) będzie można skorzystać tylko do momentu dostawy tych książek przez drukarnie. W związku z kolejnymi etapami ich obrotu należy już korzystać z nowej stawki 5% VAT.

A zatem z preferencyjnej stawki 0% VAT w okresie przejściowym mogą jeszcze skorzystać:

- drukarnie, które od nowego roku dokonują dostawy książek ujętych w spisie z natury na dzień 31 stycznia

- wydawcy, którzy od nowego roku dokonują dostawy książek objętych przez siebie spisem z natury na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz dostawy książek przekazanych im przez drukarnie przed dniem 1 stycznia. Książki te również u wydawcy powinny być objęte spisem z natury wraz z należytym udokumentowaniem okoliczności temu faktowi towarzyszących)

- hurtownie, które od nowego roku dokonują dostawy książek objętych sporządzanym przez siebie spisem z natury lub dostarczonym im przez wydawców po dniu 31 grudnia (jeżeli posiadają dokumentację potwierdzającą wydanie tych książek do dystrybucji przed 1 stycznia 2011 r.)

- księgarnie, które od nowego roku dokonują dostawy książek objętych spisem z natury bądź dostarczonych im przez wydawców lub hurtownie po dniu 31 grudnia 2011 r. (również pod warunkiem posiadania dokumentacji przekazania tych książek przed dniem 1 stycznia 2011 r. do dystrybucji)

Obniżona stawka 0% VAT obejmuje również zwrócone książki, jeżeli zostały przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia, lecz zostały zwrócone przez odbiorców po dniu 31 grudnia, jeżeli okoliczności ich zwrócenia są zasadne i należycie udokumentowane. Zapis ten dotyczy również okresu przejściowego, tj. do 31 kwietnia 2011 roku.

Loading Comments