4 proc. stawka VAT dla taksówkarzy
http://sxc.hu/
Tax Care

4 proc. stawka VAT dla taksówkarzy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Co do zasady świadczenie usług taksówek osobowych jest opodatkowane stawką 8%. Podatnikowi zaś przysługuje ograniczone prawo do odliczenia VAT-u nie przewidujące możliwości pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych, przy nabywaniu paliwa, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych. Przedsiębiorca ma jednak możliwość zmiany wysokości opodatkowania VAT-em. Oprócz ogólnodostępnego zwolnienia podmiotowego w VAT (wynikającego ze zmieszczenia się z wartością dokonanej sprzedaży w limicie 150 000 zł), szczególnym wyróżnieniem dla taksówkarzy jest możliwość wyboru opodatkowania zryczałtowaną stawką 4%.

Warto pamiętać, że chodzi tu o usługi taksówek osobowych z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Mniejsza stawka, ale bez prawa do odliczenia

Decydując się na ryczał, taksówkarz pozbawia się jednak możliwości obniżania wysokości zobowiązania wobec fiskusa z tytułu VAT. Przedsiębiorcy świadczącemu usługi taksówek na zasadzie ryczałtu nie przysługuje bowiem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o wartość podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu, jakie dotyczą wszelkich zakupów związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Dokumentacja ryczałtowca

Taksówkarz może wybrać opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem w wysokości 4% po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt. Służy do tego formularz VAT-R. W punkcie 47 zaznaczyć należy pole nr 1, w rubryce 48 zaś wpisać miesiąc, od którego podatnik zamierza korzystać ze zryczałtowanej stawki podatku.

Przykład

Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych rozlicza podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych i nie prowadzi przy tym wynajmu samochodów osobowych z kierowcą. Chcąc przejść na zryczałtowaną stawkę VAT-u we wrześniu, o zamiarze tym powinien poinformować swój urząd skarbowy do 31 sierpnia.

Specjalnej formie opodatkowania odpowiada specjalny formularz VAT-owskiej deklaracji. Taksówkarz ryczałtowiec obowiązany jest rozliczać się co miesiąc za pomocą druku VAT-12. Czas na złożenie deklaracji pozostaje taki sam, jak przy zasadach ogólnych, tj. odpowiednio w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Rezygnacja dopiero po roku

Przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może zrezygnować z tej formy opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Żaneta Rowińska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ile wynosi podatek dochodowy 2019 i jak go obliczyć?