Rozliczenie wspólne - Pomoc Program PIT 2012

Pomoc

Rozliczenie wspólne

Po wyborze przez użytkownika sposobu pracy z aplikacją Podatnik PIT 2012/2013, program wyświetli pierwsze pytanie. Dotyczy one sposobu rozliczenia podatnika. Aby wybrać sposób rozliczenia podatkowego, należy zaznaczyć jedną z opcji wyboru, widniejących w akapicie "Wybierz sposób rozliczenia".

Program Podatnik PIT 2012/2013 udostępnia cztery opcje wyboru form rozliczenia zeznania podatkowego:

Należy zaznaczyć, właściwe dla sposobu rozliczenia pole wyboru, a następnie kliknąć przycisk "Dalej" znajdujący się na dole okna programu.

Przy sposobie rozliczenia PIT krok po kroku po wyborze sposobu rozliczenia, podaniu właściwego Urzędu Skarbowego, podaniu źródeł przychodów, wyborze rodzaju ewentualnych odliczeń program zapyta o dane osobowe podatnika a w następnym kroku o dane osobowe małżonka. Możemy wybrać podatnika i małżonka z listy lub dodać nowego klikając na przycisk „Dodaj podatnika” lub „Dodaj Małżonka”.

Należy zaznaczyć, właściwego podatnika a następnie małżonka. Użytkownik przy każdej osobie zostanie poproszony o potwierdzenie użycia wybranych danych osobowych we wszystkich formularzach i załącznikach tworzonego zeznania.

Należy zwrócić uwagę na rodzaj akapitu, w którym użytkownik dokonuje wyboru osób rozliczających się. W powyższym przykładzie ANNA KOWALSKA została wybrana jako "Małżonek", natomiast JAN KOWALSKI w wcześniejszym kroku został wybrany jako "Podatnik". Od tego momentu, należy zwracać szczególną uwagę na adresata zadawanych przez program pytań.