Kreator - Pomoc Program PIT 2012

Pomoc

Kreator

Zaraz po wyborze sposobu rozliczenia, program poprosi użytkownika o odpowiedzi na pytania kierowane przez Kreator. Pierwsze z nich dotyczy źródeł przychodów. Użytkownik zaznacza kwadraty wyboru widniejące po lewej stronie każdego ze źródeł przychodów (tj. zdjęcie poniżej). Przy wypełnianiu deklaracji zawsze należy pamiętać o zwróceniu uwagi na menu boczne i pasek nawigacyjny. Użytkownik zaznacza wszystkie źródła przychodu w rozliczanym roku podatkowym.


Główne okno aplikacj


Specyficznym załącznikiem jest formularz ZAP-3 - Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Formularz służy do zgłoszenia aktualnego adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych a przede wszystkim informacje o osobistym rachunkach bankowych.

Przy każdym pytaniu kierowanym przez Kreator znajduje się ikona typu informacyjnego, która wyjaśnia co zawiera odpowiednie źródło przychodu.

Ikony pomocnicze mają za zadanie usprawnić właściwe wypełnienie zeznania podatkowego. Więcej o ikonach pomocniczych można przeczytać tutaj.

Aby przejść do kolejnego etapu programu, należy kliknąć przycisk "Dalej" znajdujący się na dole okna programu.