Zmiany w PIT 2023 – sprawdź, jakie szykują się zmiany!
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Zmiany w PIT 2023 – sprawdź, jakie szykują się zmiany!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Uwaga! Ważne zmiany w PIT 2023

Poprzedni rok obfitował w nowe przepisy, które dotknęły niemal każdego podatnika. Należy jednak podkreślić, że to nie wszystko. Kolejny pakiet modyfikacji systemu podatkowego został uchwalony 14 kwietnia 2023 roku. Nowe przepisy obowiązują rozliczenie bieżącego roku podatkowego. Podatnicy będą musieli je więc respektować w deklaracjach PIT za 2024 rok.

Zmiany w PIT 2023 zostały zaplanowane w celu uproszczenia systemu podatkowego. Liczba nowych przepisów oraz ich skomplikowane zapisy spowodowały problemy z dopełnieniem formalności przez podatników. Kolejny pakiet modyfikacji stał się sposobem na poprawienie błędów wynikających z Polskiego Ładu. Wśród najistotniejszych zmian można wymienić między innymi:

 • rozbudowę oświadczenia PIT-2 oraz nowe zasady składania,
 • rozliczenie dochodów uzyskiwanych przez małoletnich,
 • ograniczenie ulgi na zabytki,
 • rezygnacja pracownika z podwyższonych miesięcznych kosztów,
 • wzrost akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe,
 • wyższe składki ZUS,
 • zmiana stawek karty podatkowej,
 • podwyżka podatków i opłat lokalnych,
 • sposobu rozliczenia najmu prywatnego,
 • VAT na paliwa.

Szczegółowe omówienie powyżej wymienionych zmian znajduje się w dalszej części artykułu.

Zmiany w PIT 2023

Przepisy podatkowe ponownie przeszły znaczące zmiany, które mają wpływ na rozliczenie dochodów oraz obowiązki podatników. Poniżej przedstawiamy najważniejsze modyfikacje, które warto znać, by prawidłowo dopełnić formalności zgodnie z nowym systemem.

Oświadczenie PIT-2 2023 oraz nowe zasady składania

Druk PIT-2 jest oświadczeniem upoważniającym płatnika do pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek. Od 1 stycznia 2023 roku mogą je składać pracownicy oraz inni zatrudnieni, między innymi zleceniobiorcy czy wykonawcy dzieł. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone według wzoru udostępnionego przez ministra finansów, płatnik musi je przyjąć.

Kwota zmniejszająca podatek 2023

Jeżeli podatnik jest zatrudniony w kilku miejscach, pomniejszenie zaliczki może zastosować maksymalnie trzech płatników. Każdy z nich robi to we własnym zakresie, ale łączna wartość odliczenia nie może przekroczyć miesięcznie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Wieloetatowcy wskazują w druku PIT-2 2023, jaką wartość ma uwzględnić płatnik. Kwota zmniejszająca podatek 2023 może mieć stosunek: 1/12, 1/24 lub 1/36.

Co ważne, przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych może skorzystać w trakcie roku podatkowego z dwóch kwot wolnych od podatku:

 • 30 000 zł w ramach stosunku pracy oraz
 • 30 000 zł w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozliczenie dochodów uzyskiwanych przez małoletnich

Ważne zmiany w PIT 2023 dotyczą także rozliczenia dochodów przez rodziców. Dochody i renty osiągane małoletnich dzieci własnych lub przysposobionych nie będą rozliczane w deklaracji rodziców. Podlegają one opodatkowaniu na deklaracjach składanych przez małoletnich.

Ograniczenie ulgi na zabytki

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe przepisy ograniczające możliwość skorzystania z odliczenia, które dotyczą przede wszystkim:

 • wydatków na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału,
 • wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym – będą mogły zostać odliczone po zakończeniu prac,
 • wydatków w części wykraczającej poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub niezgodnych z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Rezygnacja pracownika z podwyższonych miesięcznych kosztów

Podatnik zatrudniony na umowie o pracę może złożyć wniosek o pobór zaliczek na PIT bez stosowania podwyższonych kosztów. Płatnik ma obowiązek zastosować prośbę pracownika najpóźniej od następnego miesiąca po otrzymaniu pisma.

Wzrost akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe

Od 1 stycznia 2023 roku wzrosła wysokość akcyzy na papierosy oraz alkohol. Stawka będzie wyższa o 10% od dotychczas obowiązujących. W efekcie należy przygotować się na wzrost cen za te produkty, na przykład w przypadku butelki wódki 0,5 l będzie trzeba zapłacić o około 0,90 gr więcej.

Wyższe składki ZUS

Zmiany w PIT 2023 obejmują także stawki składek na ubezpieczenie dla przedsiębiorców. Przyczyną zmian jest wzrost pensji minimalnej. Aktualnie suma składek z wyłączeniem zdrowotnej wynosi 1 211,29 zł miesięcznie. Po zmianach osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będzie musiał zapłacić 1 418,49 zł. Do tej kwoty należy doliczyć składkę zdrowotną.

Zmiana stawek karty podatkowej

W 2023 roku został zastosowany mechanizm podwyższający na podstawie wzrostu cen towarów i usług. Podatnicy objęci kartą podatkową muszą przygotować się na zmianę stawek o około 13,3%. Ponadto zastosowanie opodatkowania w tej formie będzie możliwe wyłącznie przez podatników, którzy nie zrezygnowali z niego w ubiegłych latach.

Podwyżka podatków i opłat lokalnych

Podatnicy powinni przygotować się także na wzrost podatków lokalnych o 11,8%. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących opłat znajdują się na stronach gmin. Przykładowo podatek od budynku mieszkalnego wzrośnie z 0,89 zł do 1 zł za m2.

Sposób rozliczenia najmu prywatnego

Od 1 stycznia 2023 roku przychody z najmu prywatnego można rozliczać wyłącznie w formie ryczałtu. Jest to bardzo istotna zmiana, ponieważ dotychczas wiele osób korzystało z opodatkowania na zasadach ogólnych. Wobec nowych przepisów będzie to niemożliwe. Podatnicy stracą więc możliwość wliczenia do kosztów, na przykład wydatków na remont.

Zamiany VAT 2023

Kolejną ze zmian, które pojawiły się w 2023 roku, jest powrót stawki VAT 23% na paliwa. Wobec tego mogą również wzrosnąć ich ceny. Warto jednak zaznaczyć, że zostanie utrzymany „zerowy” VAT na żywność. Będzie on obowiązywał do połowy roku 2023.

Podsumowanie: Zmiany w PIT w 2023 roku – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze kwestie związane z modyfikacjami w systemie podatkowym.

 • Część zmian podatkowych obowiązuje już od 1 stycznia 2023 roku. Kolejne zostały wprowadzone na podstawie pakietu modyfikacji uchwalonego 14 kwietnia.
 • Kwota zmniejszająca podatek 2023 może być odliczona przez maksymalnie trzech płatników. W oświadczeniu PIT-2 należy uwzględnić wartość 1/12, 1/24 lub 1/36 kwoty, jaką ma uwzględnić pracodawca.
 • Oświadczenie PIT-2 2023 mogą składać osoby zatrudnione na umowę o pracę, a także inni zatrudnieni, na przykład wykonawcy dzieł, zleceniobiorcy. Druk wypełniony według wzoru udostępnionego przez ministra finansów nie może zostać odrzucony.
 • Co ważne, pracownicy, którzy złożyli druk PIT-2, nie muszą składać go ponownie.
 • Przedsiębiorca opodatkowanych na zasadach ogólnych, który jest również pracownikiem, może skorzystać z dwóch kwot wolnych od podatku. Przysługuje mu 30 000 zł w ramach stosunku pracy i 30 000 zł w ramach działalności gospodarczej.
 • Dochody uzyskiwane przez małoletnich nie będą doliczane do rozliczenia składanego przez rodziców. Oznacza to, że dzieci zostaną zobowiązane do złożenia odrębnych deklaracji.
 • Przedsiębiorcy muszą przygotować się na wzrost składek ZUS z wyłączeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2022 roku należna kwota wynosiła 1 211,29 zł miesięcznie. Od 2023 roku wzrośnie do 1 418,48 zł.
 • Przychody z najmu prywatnego mogą być rozliczane wyłącznie w formie ryczałtu. Oznacza to brak możliwości skorzystania z odliczenia kosztów, które realizowały dotychczas osoby odprowadzające podatki na zasadach ogólnych.
 • Pozostałe zmiany dotyczące VAT, podatków lokalnych, ograniczeń ulg oraz wzrostu akcyzy znajdziesz w artykule.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące nowych przepisów, możesz skorzystać z darmowej pomocy ekspertów Podatnik.info! W tym celu wystarczy pobrać darmowy program Podatnik.info. Dzięki temu zyskasz również pomoc w rozliczeniu deklaracji PIT. W zależności od wybranego rozwiązania na Podatnik.info możesz dopełnić wszelkich formalności nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, pobierając nasz bezpłatny program!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024