Zeznanie podatkowe 2019 – jak długo powinieneś...
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Zeznanie podatkowe 2019 – jak długo powinieneś przechowywać UPO?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Zeznanie podatkowe podlega pod kontrolę fiskusa 

Najczęściej sprawdzanymi przez urzędników dokumentami są PIT-11 i PIT-8C. Pierwszy zawiera informacje na temat dochodów i zaliczkach na podatek dochodowy, potrąconych przez pracodawcę, a drugi mówi o dochodach pochodzących z kapitałów pieniężnych. Nie są to jednak jedyne druki, których poprawność weryfikuje fiskus. O swoje zeznanie podatkowe powinny dbać w szczególności osoby, które w minionym roku: 

  • zarabiały za granicą,

  • pomniejszyły osiągnięty dochód m. in. o przekazane darowizny,

  • odliczyły wyższe niż zryczałtowane koszty uzyskania przychodów.

  

W pewnych określonych przypadkach, wymagany okres pięcioletniej archiwizacji ulega wydłużeniu. Sytuacja ta ma miejsce m. in. w przypadkach rozliczania straty, poniesionych we wcześniejszych latach, jak również przy sprzedaży akcji. Rozliczenie straty może zostać rozłożone w czasie na 5 lat, dzięki czemu okres przechowania dokumentów może wynosić nawet 11 lat (rok poniesienia straty, 5 lat jej rozliczania oraz 5 lat przechowywania dokumentacji).

  

Czas przechowywania deklaracji może również wydłużyć się w przypadku przedsiębiorców korzystających z odpisów amortyzacyjnych, jak również beneficjentów ulgi mieszkaniowej, którzy nie płacą podatków podczas sprzedaży nieruchomości. Wieloletnie przechowywanie dokumentacji może być również przydatne w czasie trwania postępowania na temat uzyskania dochodów nieujawnionych, kiedy to podatnik musi udowodnić iż poszczególne zasoby finansowe rzeczywiście zostały wydane na wyznaczony cel. W świetle opisanych przypadków, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest trzymanie dokumentów dłużej niż wymagane pięć lat.

  

Zeznanie podatkowe w programie PIT Pro 2018/2019

Konieczność przechowywania deklaracji PIT wynika z paragrafu 1. Art. 70 Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którym „Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”. Zgodnie z literą powyższego przepisu, składaną do 30 kwietnia 2019 r. deklarację za 2018 rok powinniśmy przechowywać do 31 grudnia 2024 roku.

  

Jeśli zdecydowaliśmy się na rozliczenie internetowe (np. przez program PIT), przez taki sam okres powinniśmy przechowywać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które zostaje wygenerowane w momencie przesłania uzupełnionej deklaracji na serwery Ministerstwa Finansów.

  

Użytkownicy programu PIT Pro oprócz przechowywania wydrukowanego potwierdzenia UPO i deklaracji, mogą się również zdać na możliwość przechowania kompletnego formularza bezpośrednio w aplikacji. W przeciwieństwie do deklaracji tradycyjnej, korzystanie z funkcjonalności PIT Online umożliwia zdalny dostęp do złożonych przez nas zeznań podatkowych z dowolnego miejsca i w każdym momencie. Funkcjonalność ta może okazać się nieoceniona na wypadek nieprzewidzianych komplikacji.

 
Autor artykułu: Specjalista ds. Finansów Justyna Nowak


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek PIT za 2019 rok − nowe zasady