Z jakich ulg podatkowych Polacy korzystają najchętniej?
Gabriela Ostrowska
Podatnik.info
Podatnik.info

Z jakich ulg podatkowych Polacy korzystają najchętniej?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Sprawdziliśmy, które z nich są najchętniej wybierane:

Ulga prorodzinna/ Ulga na dziecko

Mogą z niej skorzystać rodzice, opiekunowie oraz rodzice zastępczy. Przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia, na każde dziecko do 25. roku życia, które jest w trakcie nauki oraz na każde dziecko niepełnosprawne, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. 

Ile możesz zyskać?

Jeśli masz na utrzymaniu np. trójkę dzieci, łącznie przysługuje Ci ulga w wysokości 4224,12 zł. 

Co potrzebujesz?

Dokumentem potwierdzającym jest akt urodzenia i/lub zaświadczenie o edukacji. 


Więcej informacji

Ulga na Internet

Jest odliczana od wydatków na internet poniesionych w roku podatkowym. Z tym, że przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Odliczeniu podlegają wyłącznie rzeczywiście poniesione wydatki, wynoszące nie więcej niż 760 zł w roku podatkowym.

Co potrzebujesz?

Dokumentem może być dowód potwierdzający wniesienie opłaty, jaką zapłaciliśmy za korzystanie z usług.


Ulga rehabilitacyjna

Przysługuje osobom niepełnosprawnym lub osobom, mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki, które są wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz koszty związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. 

Wydatki, które uprawniają do odliczeń dzielą się na dwa rodzaje, tj.


  1. Wydatki nielimitowane, w przypadku których odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota. 

  2. Wydatki limitowane, w których kwotę odliczenia oblicza się uwzględniając “dolny” lub “górny” limit kwotowy.


Co potrzebujesz? 

W celu potwierdzenia również potrzebujemy wszelkie dowody wpłaty. 

Więcej informacji

Odliczenia z tytułu darowizny na krwiodawstwo 

Przysługuje honorowym dawcom krwi, czyli osobom, które oddały krew oraz są zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. Jako dokument potwierdzający potrzebujemy jedynie zaświadczenie jednostki organizacyjnej, która realizuje działania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez dawcę. 


Wyżej wymienione ulgi są najczęściej wybierane przez Polaków podczas rozliczenia swojego podatku. Warto dowiedzieć się, z których możemy skorzystać, aby poprawić swoją sytuację finansową. Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jakie ulgi może odliczyć w PIT-28 ryczałtowiec?