Wynagrodzenie za nic nierobienie – kiedy to możliwe?
KS
sxc.hu
creandi.pl

Wynagrodzenie za nic nierobienie – kiedy to możliwe?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pensja spływa na konto, a ty w tym czasie nie pracujesz? To nie marzenia, ale realna możliwość. Jednak na otwieranie szampana jest zdecydowanie za wcześnie. – Kodeks pracy w art. 80 mówi jasno: wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki – mówi mecenas Konrad Syryca z kancelarii radców prawnych Fic, Midloch, Syryca. – Przepisy prawa przewidują możliwość otrzymywania wynagrodzenia za niewykonywanie pracy, jednak tylko w ściśle określonych przypadkach – wyjaśnia mec. Syryca. Kiedy możemy skorzystać z takiego prawa?

Ślub, pogrzeb, urlop

Prawo do wynagrodzenia zagwarantowane jest gdy pracownik (zatrudniony na umowę o pracę) przebywa na urlopie wypoczynkowym lub okolicznościowym. – Dla osób zatrudnionych krócej niż 10 lat wymiar przysługującego im płatnego urlopu wynosi 20 dni, w przypadku osób pracujących ponad 10 lat, urlop wypoczynkowy wynosi już 26 dni – mówi Weronika Florkowska z firmy PrimeSoft Polska działającej w branży IT. – Urlopy okolicznościowe to z kolei urlopy związane ze szczególnymi okolicznościami rodzinnymi np. z ślubem czy pogrzebem – dodaje Florkowska. Zasada jest prosta: pracownik na urlopie ma prawo otrzymywać wynagrodzenie. W podobnej sytuacji jest pracownik będący w okresie wypowiedzenia, który korzystają ze zwolnienia na znalezienie nowej pracy. Jemu również należy się wynagrodzenie.

Wizyta u lekarza a wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pracę bez jej wykonywania przysługuje także osobom, które korzystają z opieki nad dzieckiem do lat 14 lub jeśli nie wykonywanie pracy wiąże się z chorobą, wypadkiem, czy odosobnieniem z powodu choroby zakaźnej. Na podobne traktowanie mogą liczyć również osoby, które poddają się badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów. To nie koniec lekarskich zwolnień. Prawo do wynagrodzenia zachowują też osoby, które przechodzą okresowe i kontrolne badania lekarskie, jak również kobiety, których badania są związane z ciążą. Niższej pensji nie powinny obawiać się osoby uczestniczące w szkoleniach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Tzw. urlop szkoleniowy pozwalający na punktualne przybycie na zajęcia i uczestniczenie w nich. Wynagrodzenie za pracę przysługuje także wtedy, kiedy pracownik znajduje się na szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i pracy.

Za gotowość się płaci

Warto pamiętać też, że wynagrodzenie należy się także za czas gotowości do pracy oraz czas przestoju. Aby pracownik mógł otrzymać wynagrodzenie z tytułu gotowości do pracy muszą zostać spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze, zatrudniony musi być gotowy do podjęcia pracy. Po drugie, niemożność wykonywania pracy musi wynikać z przeszkód leżących po stronie pracodawcy. Jeśli chodzi o przestój, to przyjmuje się, że jest on nieprzewidzianą przerwą w normalnym toku pracy, której przyczyny mogą pochodzić z zewnątrz (awaria u dostawcy prądu etc.) bądź być spowodowane przez pracodawcę (nie dostarczył surowców etc.) lub pracownika (uszkodził maszyny etc.). Trzeba jednak pamiętać, że wynagrodzenie przysługuje tylko, jeśli postój jest niezawiniony przez pracownika. Jeśli to pracownik zawinił musi on liczyć się z brakiem wynagrodzenia za czas postoju.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Potrącenia z wypłaty na podstawie wyroku sądu karnego. Co to oznacza dla pracodawcy?