Wydatki ponoszone na rzecz prezesa zarządu można...
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Wydatki ponoszone na rzecz prezesa zarządu można rozliczyć w kosztach podatkowych

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wynikającymi z obowiązków prezesa zarządu wydatkami będą m.in. koszty podróży służbowych (wydatki na przeloty lotnicze, taksówki), koszty noclegów, diety, koszty kursów zawodowych (w tym także językowych), koszt prowizji korzystania z rachunku bankowego oraz kart płatniczych, a także koszty związane z używaniem w sprawach spółki samochodu, telefonu komórkowego i stacjonarnego, komputera czy notebooka. O tym, czy spółka zaliczy je do kosztów uzyskania przychodu, zdecyduje umowa podpisana z prezesem.

Prezes na umowie o pracę

Ponieważ wyżej wymienione wydatki pozostają w ścisłym związku z obowiązkami wynikającymi z uregulowań Kodeksu spółek handlowych i służą spółce w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia przychodu, mogą one stanowić koszt podatkowy. Będzie tak jednak tylko wtedy, gdy spółka zatrudni prezesa na postawie umowy o pracę.

Stanowisko to potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 13.07.2012 r. o sygn. ILPB3/423-143/12-4/MS, w której wskazuje, iż wydatki, jakie ponosi spółka na rzecz prezesa zarządu będącego jedynie członkiem organu zarządzającego spółki, są niezbędne do osiągania przez spółkę przychodów i stanowią koszt podatkowy.

Inne ograniczenia obowiązują nadal

Zatrudnienie prezesa na podstawie umowy o pracę oznacza, iż zasady rozliczenia poniesionych na niego wydatków są takie same, jak w przypadku zwykłych pracowników. A zatem, warto pamiętać m.in. o limitach dotyczących używania przez pracownika na potrzeby spółki samochodu. I tak, do kosztów podatkowych nie zalicza się strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji używanego samochodu oraz kosztów remontów powypadkowych. Kosztem uzyskania przychodu nie będzie również przekraczająca równowartość 20 000 euro kwota składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, a także przekraczająca ten limit wartość odpisów amortyzacyjnych samochodu. Przeliczenia na złote spółka musi dokonać w przypadku:

- składek - według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,

- zużycia - według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Jeśli posiada udziały

W sytuacji, gdy powoływana na stanowisko prezesa zarządu osoba jest udziałowcem spółki, wszelkie wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na jego rzecz nie będą stanowiły kosztów podatkowych. Jednak, fakt ten może zmienić zapis w umowie spółki bądź w uchwale wspólników. Mianowicie, kiedy prezes będący udziałowcem spółki wyjeżdża przykładowo w podróż służbową, a z podpisanej z nim umowy wynika, iż przysługuje mu zwrot poniesionych z tego tytułu wydatków i wydatki te są związane z działalnością spółki, nie będą one miały charakteru jednostronnego świadczenia na rzecz udziałowca, a zatem można je będzie zaliczyć do kosztów podatkowych.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Klęska urodzaju, czyli jak rozliczyć kilka PIT-ów