Wydatki ponoszone na rzecz prezesa zarządu można...
http://sxc.hu/
Tax Care

Wydatki ponoszone na rzecz prezesa zarządu można rozliczyć w kosztach podatkowych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wynikającymi z obowiązków prezesa zarządu wydatkami będą m.in. koszty podróży służbowych (wydatki na przeloty lotnicze, taksówki), koszty noclegów, diety, koszty kursów zawodowych (w tym także językowych), koszt prowizji korzystania z rachunku bankowego oraz kart płatniczych, a także koszty związane z używaniem w sprawach spółki samochodu, telefonu komórkowego i stacjonarnego, komputera czy notebooka. O tym, czy spółka zaliczy je do kosztów uzyskania przychodu, zdecyduje umowa podpisana z prezesem.

Prezes na umowie o pracę

Ponieważ wyżej wymienione wydatki pozostają w ścisłym związku z obowiązkami wynikającymi z uregulowań Kodeksu spółek handlowych i służą spółce w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia przychodu, mogą one stanowić koszt podatkowy. Będzie tak jednak tylko wtedy, gdy spółka zatrudni prezesa na postawie umowy o pracę.

Stanowisko to potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 13.07.2012 r. o sygn. ILPB3/423-143/12-4/MS, w której wskazuje, iż wydatki, jakie ponosi spółka na rzecz prezesa zarządu będącego jedynie członkiem organu zarządzającego spółki, są niezbędne do osiągania przez spółkę przychodów i stanowią koszt podatkowy.

Inne ograniczenia obowiązują nadal

Zatrudnienie prezesa na podstawie umowy o pracę oznacza, iż zasady rozliczenia poniesionych na niego wydatków są takie same, jak w przypadku zwykłych pracowników. A zatem, warto pamiętać m.in. o limitach dotyczących używania przez pracownika na potrzeby spółki samochodu. I tak, do kosztów podatkowych nie zalicza się strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji używanego samochodu oraz kosztów remontów powypadkowych. Kosztem uzyskania przychodu nie będzie również przekraczająca równowartość 20 000 euro kwota składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, a także przekraczająca ten limit wartość odpisów amortyzacyjnych samochodu. Przeliczenia na złote spółka musi dokonać w przypadku:

- składek - według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,

- zużycia - według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Jeśli posiada udziały

W sytuacji, gdy powoływana na stanowisko prezesa zarządu osoba jest udziałowcem spółki, wszelkie wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na jego rzecz nie będą stanowiły kosztów podatkowych. Jednak, fakt ten może zmienić zapis w umowie spółki bądź w uchwale wspólników. Mianowicie, kiedy prezes będący udziałowcem spółki wyjeżdża przykładowo w podróż służbową, a z podpisanej z nim umowy wynika, iż przysługuje mu zwrot poniesionych z tego tytułu wydatków i wydatki te są związane z działalnością spółki, nie będą one miały charakteru jednostronnego świadczenia na rzecz udziałowca, a zatem można je będzie zaliczyć do kosztów podatkowych.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Klęska urodzaju, czyli jak rozliczyć kilka PIT-ów