Wierzyciel nie może rozłożyć opłat komorniczych na raty
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Wierzyciel nie może rozłożyć opłat komorniczych na raty

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelacje poselską nr 19000.Resort wyjaśnia, że w przypadku prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych wierzyciel nie musi uiszczać opłaty stosunkowej, którą komornik pobiera wraz z egzekwowanym roszczeniem. Jeżeli natomiast egzekucja ma być przeprowadzona z środków niepieniężnych, to wierzyciel zobowiązany jest do uiszczenia opłaty stałej w pełnej wysokości w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Jeśli tak się nie stanie, to komornik zobowiązany jest do zwrotu wniosku egzekucyjnego.

 

Zwolnienie wierzyciela od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że ustawodawca w celu zabezpieczenia interesów wierzycieli będących w trudnej sytuacji finansowej przewidział możliwość skorzystania z instytucji zwolnienia od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z art. 771 Kodeksu postępowania cywilnego zwolnienie od kosztów sądowych, przyznane stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne.

 

Ponadto jeśli  jako strona w trakcie postępowania rozpoznawczego nie korzystaliśmy ze zwolnienia od kosztów sądowych, to występując w charakterze wierzyciela możemy zwrócić się do sądu o zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego. Wniosek należy złożyć  przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego lub w jego toku.

 

Zwolnienie wierzyciela od kosztów przypadku egzekucji roszczeń niepieniężnych

Powyższe zwolnienie może dotyczyć całości lub określonej części kosztów egzekucyjnych. Jeżeli wierzyciel egzekwując roszczenie niepieniężne korzysta ze zwolnienia od kosztów sądowych w całości, to spoczywający na nim obowiązek uiszczenia opłaty stałej i zaliczki na wydatki przechodzi na Skarb Państwa.

 

Natomiast w przypadku, gdy zwolnienie obejmuje tylko część tego rodzaju postępowania, to  kwoty niezbędne na ich pokrycie przekazuje komornikowi sąd rejonowy, przy którym on działa. Następnie środki te podlegają zwrotowi na rzecz Skarbu Państwa z należności wyegzekwowanych przez komornika.

 

Zwolnienie wierzyciela od kosztów przypadku egzekucji roszczeń pieniężnych

Ponadto w ramach egzekucji świadczeń pieniężnych, zwolnienie wierzyciela (który co do zasady nie ponosi opłaty stosunkowej pobieranej bezpośrednio od dłużnika), dotyczy zaliczek na wydatki gotówkowe. Zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez sąd rejonowy, przy którym działa komornik prowadzący egzekucję. Stanie się tak na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowa stawka VAT dla branży beauty