Wielka Brytania – podatek PIT z tytułu zarobków za...
Redakcja
https://unsplash.com
podatnik.info

Wielka Brytania – podatek PIT z tytułu zarobków za granicą

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  1. Polscy rezydenci podatkowi są zobligowani do rozliczenia pit z tytułu zarobków z umowy o pracę lub zlecenie w Wielkiej Brytanii.
  2. Na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku dochodu z tytułu zarobków z umowy o pracę lub zlecenie w Wielkiej Brytanii, uzyskiwanych od 1 stycznia 2020 roku, wykorzystuje się metodę proporcjonalnego odliczenia.
  3. Osoby, które osiągają przychody na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w Wielkiej Brytanii, mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polsce, korzystając z deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG.

Obowiązek rozliczenia rezydentów podatkowych

O tym, gdzie należy rozliczyć PIT z tytułu zarobków z umowy o pracę lub zlecenie za granicą, decyduje zasada rezydencji, czyli zamieszkania dla celów podatkowych. Zgodnie z nią osoby, dla których miejscem zamieszkania w tym kontekście jest Polska, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W związku z tym są zobligowane do rozliczenia w Polsce zarówno dochodów osiąganych w tym kraju, jak i za granicą. Żeby zostać polskim rezydentem podatkowym i mieć nieograniczony obowiązek podatkowy, należy spełnić jeden z warunków:

  • posiadać na terenie Polski ośrodek interesów życiowych (osobistych lub gospodarczych),
  • przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym.

Centrum interesów osobistych lub gospodarczych to np. powiązania rodzinne czy ognisko domowe, ale też miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, majątku czy zaciągniętych kredytów.

Osoby, dla których Polska nie jest miejscem zamieszkania do celów podatkowych, mają ograniczony obowiązek podatkowy. Dlatego rozliczają się tutaj wyłącznie z przychodów osiągniętych w Polsce.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zostały wprowadzone po to, aby rozstrzygały, gdzie konkretny podatnik powinien płacić podatki. Stosuje się dwie metody unikania podwójnego opodatkowania.

Pierwszą z nich jest metoda wyłączenia z progresją, która ma zastosowanie w przypadku dochodów uzyskiwanych w krajach takich jak Niemcy, Francja, Włochy czy Czechy.

Drugą metodę – proporcjonalnego odliczenia – wykorzystuje się zgodnie z zapisami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku dochodów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii, Holandii czy w Stanach Zjednoczonych.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

W przypadku dochodu z tytułu zarobków z umowy o pracę lub zlecenie w Wielkiej Brytanii, uzyskiwanych od 1 stycznia 2020 roku, wykorzystuje się metodę proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że dochód taki jest opodatkowany w Polsce, a od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii.

Odliczenie takie jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w innym kraju. Dlatego osoby, które osiągają przychody na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w Wielkiej Brytanii, mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polsce, niezależnie od tego, czy uzyskały w ojczystym kraju jakikolwiek dochód, w tym również ten opodatkowany według skali podatkowej. 

Metoda odliczenia proporcjonalnego przewiduje, że aby obliczyć limit odliczonego podatku zapłaconego w Wielkiej Brytanii, który ulega odliczeniu w Polsce, należy: 

  • zsumować dochody uzyskane na terytorium Polski i na terytorium Wielkiej Brytanii (dochody to przychody minus koszty ich uzyskania oraz m.in. składki na ubezpieczenie społeczne),
  • od tej sumy obliczyć podatek dochodowy według skali podatkowej (stawki podatku to 12 i 32%),
  • wyliczony podatek pomnożyć przez dochód uzyskany za granicą i podzielić przez sumę całości swoich dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii.

Jak wypełnić PIT, uzyskując przychody w Wielkiej Brytanii?

Podatnicy rozliczający się według metody proporcjonalnego odliczenia, a więc tej wykorzystywanej w przypadku zeznania podatkowego osób zatrudnionych na terenie Wielkiej Brytanii, mogą zapłacić mniejszy podatek. Taką możliwość daje ulga abolicyjna.

Przysługuje ona osobom, które w Wielkiej Brytanii osiągają dochody z praw majątkowych, praw autorskich i pokrewnych, działalności gospodarczej, wykonywanej osobiście, a także ze stosunku służbowego lub pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

Polski rezydent podatkowy ma obowiązek w zeznaniu rocznym wykazać dochody z zagranicy. Do PIT-36 musi więc dołączyć załącznik PIT/ZG, a następnie odliczyć podatek zapłacony za granicą, a więc w Wielkiej Brytanii. Osoby, które chcą skorzystać z ulgi abolicyjnej, powinny ją wykazać w załączniku PIT/O.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!