Wczasy pod gruszą a PIT
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Wczasy pod gruszą a PIT

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Co to są wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą to pieniężne wsparcie samodzielnie organizowanego przez pracownika wypoczynku. Dofinansowanie pochodzi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Jest on tworzony przez przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 20 etatowych pracowników lub pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek i zakładów budżetowych bez względu na liczbę zatrudnianych osób. Oprócz tego ZFŚS może stworzyć pracodawca zatrudniający mniej niż 20 etatowych pracowników, o ile wyrazi taką wolę.

Jaki jest limit pozwalający uniknąć konieczności płacenia podatku?

Jeżeli wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń socjalnych pochodzących z ZFŚS nie przekroczy kwoty 380 zł, to nie podlegają one opodatkowaniu PIT. Wynika tak z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby móc stosować powyższe zwolnienie, należy spełnić kilka warunków, określonych w powyższym artykule:

- świadczenie musi być związane z wykonywaniem przez pracodawcę działalności socjalnej,

- dofinansowanie w całości musi pochodzić ze środków pochodzących z ZFŚS lub funduszu związków zawodowych,

- świadczenie musi mieć formę pieniężną lub rzeczową.

Jakie są konsekwencje przekroczenia ustawowego limitu?

Ponadto trzeba pamiętać, że limitem w kwocie 380 zł obciążone są wszystkie świadczenia otrzymane przez pracownika z ZFŚS w roku podatkowym, a nie tylko wczasy pod gruszą. Jeżeli wartość zwolnienia zostanie przekroczona, pracodawca ma obowiązek doliczyć nadwyżkę do przychodów uzyskanych przez pracownika ze stosunku pracy oraz ją opodatkować. Oznacza to zwiększenie podstawy naliczenia zaliczki na PIT, którą do urzędu skarbowego będzie musiał odprowadzić płatnik, a więc pracodawca.

Przychód powstaje w momencie wręczenia pracownikowi świadczenia lub pozostawienia go do jego dyspozycji, czyli np. w miesiącu wypłacenia danej kwoty. Oprócz tego jeśli wysokość świadczeń wypłaconych pracownikowi w ramach wczasów pod gruszą nie przekroczy kwoty 380 zł, to nie stanowią one podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych