Wakacje od ZUS – dla kogo i od kiedy? Sprawdź...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Wakacje od ZUS – dla kogo i od kiedy? Sprawdź najważniejsze informacje

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Wakacje od ZUS już pewne – co warto wiedzieć?

To już pewne, rząd wprowadza wakacje od ZUS. Dla kogo oraz od kiedy zaczną obowiązywać? Odpowiedzi na te pytania odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które przygotował projekt zmian. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 maja 2024 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 863).

Nowe przepisy wprowadzają zmiany do siedmiu ustaw takich jak: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, kodeks postępowania cywilnego, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawa o Funduszu Solidarnościowym.

Wśród zmian, które obejmuje ustawa, pojawiło się częściowe zmniejszenie obciążeń składkowych, czyli wakacje od ZUS. Dla kogo to rozwiązanie będzie dostępne? Nie wszyscy podatnicy skorzystają z preferencji przygotowanych przez rząd. Zanim jednak przejdziemy do omówienia tej kwestii, warto wyjaśnić, na czym polegają wakacje od ZUS. Warunki wprowadzone przez rząd to możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek za jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym. Ponadto wakacje składkowe obejmują:

 • własne ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe – jeżeli takowe jest opłacane,
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Co ważne, wakacje od ZUS nie wpływają na możliwość skorzystania z uprawnień do skorzystania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W tym czasie składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca może nadal prowadzić firmę, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z wakacji składkowych, musi złożyć odpowiedni wniosek za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS. Formalności należy dopełnić w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia. Nadal obowiązuje również składanie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. Obowiązuje standardowy termin składania dokumentów, czyli do 20. dnia następnego miesiąca.

Instytucja wakacji od ZUS nie zakłada konieczności wydawania decyzji o przyznawaniu zwolnienia z opłacania składek. Do rozstrzygnięcia wystarczy wniosek płatnika składek. Wyjątkiem są sytuacje takie jak:

 • rozstrzygnięcia, które nie uwzględnia w całości wniosku o przyznaniu zwolnienia z opłacania składek, lub uwzględnia ten wniosek w części,
 • stwierdzenia w związku z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym lub kontrolą, że płatnik składek nie spełnia warunków, do jego przyznania.

W tych przypadkach ZUS będzie wydawał decyzję, a płatnik może wnieść odwołanie. Dla kogo są dostępne wakacje od ZUS? Od kiedy można z niego skorzystać? Odpowiadamy poniżej.

Wakacje od ZUS – dla kogo?

Ustawa zakłada zwolnienie z obowiązku opłacania składek dla najmniejszych firm. Dzięki temu mikroprzedsiębiorcy zyskają możliwość rezygnacji z obciążenia raz w roku. W efekcie na rozwiązaniu skorzysta około 1,7 mln osób. Czy to wystarczy, by należały się płatnikowi wakacje od ZUS? Warunki wskazują również na kilka innych kwestii. Mikroprzedsiębiorcy muszą być wpisani do CEIDG oraz:

 • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieć zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych,
 • w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, osiągnęli roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Wakacje od ZUS są dostępne dla przedsiębiorców niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego. Mogą z nich skorzystać podatnicy rozliczający się zarówno według skali podatkowej, jak i ryczałtu czy karty podatkowej. Zwolnienie jest dostępne w ramach pomocy de minimis.

Co ważne, zwolnienie z wakacji od ZUS dotyczą składek opłacanych przez przedsiębiorcę w odniesieniu do niego samego – nie osób współpracujących czy pracowników. Ponadto z rozwiązania nie mogą skorzystać osoby wykonujące działalność dla swoich byłych pracodawców.

Wakacje od ZUS – od kiedy?

Zgodnie z informacjami wprowadzonymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, nowe przepisy wejdą w życie od 1 listopada 2024 roku. Oznacza to, że w myśl obowiązujących zasad, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wakacji składkowych już w grudniu 2024 roku.

Podsumowanie: wakacje składkowe – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie omówione szczegółowo w artykule.

 • Nowe przepisy wprowadzają możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS na jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym, czyli wakacje składkowe.
 • Zwolnienie obejmuje składki na: ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
 • Składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa, a przedsiębiorca nadal może prowadzić działalność i uzyskiwać przychody.
 • Wakacje od ZUS – dla kogo? Zwolnienie jest przeznaczone dla najmniejszych przedsiębiorców posiadających wpis do CEIDG. Ponadto mogą mieć maksymalnie 10 zgłoszonych osób do ubezpieczeń w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 • Dodatkowym warunkiem jest brak przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w ostatnich dwóch latach lub roczny przychód nieprzekraczający 2 mln euro w jednym z tych lat.
 • Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy złożyć wniosek elektroniczny na profilu płatnika ZUS. Formalności należy dopełnić w miesiącu poprzedzającym miesiąc zwolnienia.
 • W okresie korzystania z wakacji składkowych obowiązuje składanie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych.
 • Wakacje od ZUS – od kiedy? Zgodnie z oficjalnymi informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, przepisy wejdą w życie od 1 listopada 2024 roku. Zasady korzystania z wakacji składkowych wskazują, że możliwość skorzystania ze zwolnienia występuje od grudnia 2024 roku.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik bezpłatnego programu Podatnik.info zyskuje możliwość skonsultowania wątpliwości ze specjalistami z obszaru: księgowości, finansów czy prawa. W okresie rozliczania deklaracji podatkowych możesz skorzystać z jednego z trzech rozwiązań pozwalających na dopełnienie formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze zyskasz z programem Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!