Wakacje kredytowe 2022 – kto może skorzystać?
podatnik.info
podatnik.info

Wakacje kredytowe 2022 – kto może skorzystać?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

edną z propozycji są wakacje kredytowe 2022. Kto może z nich skorzystać? Jakie obowiązują zasady? Podpowiadają eksperci Podatnik.info.

Spis treści:

Rząd zapowiada wakacje kredytowe 2022

Sytuacja finansowa Polaków jest trudna ze względu na rosnącą inflację, a także wartość oprocentowania kredytów. Od początku 2022 roku pojawiło się aż dziewięć podwyżek stóp procentowych. To, jak ogromny wpływ mają one na wysokość rat, wskazuje różnica wartości głównej stopy referencyjnej NBP. Wzrosła ona z 0,1% aż do 5,25%. Eksperci prognozują kolejne podwyżki.

Szacuje się, że główna stopa referencyjna może wynosić nawet 6%. Jak wpłynie to na wysokość raty kredytu hipotecznego Polaków? Posiłkując się przykładem zobowiązania w wysokości na 300 000 zł z okresem kredytowania wynoszącym 25 lat, rata może wzrosnąć nawet o 150 zł. Każda kolejna taka zmiana może spowodować niewypłacalność coraz większej grupy kredytobiorców.

Dynamiczny wzrost cen oraz inflacja dotykają każdego Polaka i powoduje podwyżki stóp procentowych w celu tłumienia jej skutków. Większe raty kredytów są kolejnym ciosem, który tym razem trafia w kredytobiorców. Jak długo portfele Polaków wytrzymają podwyżki? Rząd postanowił zareagować oraz wdrożyć rozwiązania, które mają pomóc w spłacie zaciągniętych kredytów.

Od 29 lipca można składać wniosek o wakacje kredytowe 2022, które pozwolą na zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu nawet na 8 miesięcy! Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Oprócz wakacji kredytowych przewiduje się finansowe wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz nowy wskaźnik oprocentowania kredytów.

Wakacje kredytowe – dla kogo?

Możliwość zawieszenia spłaty zobowiązania pozwoli odciążyć portfele Polaków – przynajmniej na kilka miesięcy. Warto jednak zwrócić uwagę, że ta forma pomocy jest przeznaczona wyłącznie dla kredytobiorców, którzy spełnią kilka ważnych kryteriów. Kiedy będą możliwe wakacje kredytowe? Dla kogo to rozwiązanie okaże się pomocne? Poniżej wyjaśniamy najistotniejsze kwestie.

Z odroczenia spłaty rat kredytu może skorzystać kredytobiorca, który zawarł umowę kredytu hipotecznego przed dniem 1 lipca 2022 roku. Oznacza to, że udogodnienie dotyczy zobowiązań zaciągniętych, zanim pojawiły się dynamiczne wzrosty stóp procentowych. To jednak nie wszystko! Kredytobiorcy przysługują wakacje kredytowe 2022, jeżeli okres kredytowania kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Powyższe kryteria powodują wykluczenie z grupy beneficjentów osób, które zaciągnęły zobowiązanie z pełną świadomością aktualnej sytuacji gospodarczej oraz wiedzą na temat wysokich stóp procentowych. Dodatkowo wykluczają możliwość skorzystania z udogodnienia przez kredytobiorców u progu zakończenia okresu obowiązywania umowy z bankiem.

Niektóre banki dobrowolnie uwzględniały w swoich umowach rozwiązanie, jakim są wakacje kredytowe. Dla kogo będzie dostępna pomoc rządowa, jeżeli wcześniej mógł skorzystać z podobnej pomocy? Ustawa przewiduje również takie sytuacje. Gdy kredytobiorca zdecyduje się na wakacje kredytowe ustanowione przez rząd w momencie korzystania z takiego rozwiązania na zasadach uzgodnionych z bankiem, ich termin skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku u kredytodawcy.

Wakacje kredytowe – zasady

Jeżeli banki zdecydowały się samodzielnie na wprowadzenie rozwiązania, jakim są wakacje kredytowe, zasady zależały wyłącznie od nich. Nowe odroczenie spłaty rat może jednak się różnić od warunków, do jakich przyzwyczaili się kredytobiorcy. Wakacje kredytowe 2022 będą odbywały się według z góry ustalonych przepisów zawartych w ustawie podpisanej przez prezydenta RP w dniu 14 lipca.

Nowe zasady wprowadzone przez rząd wskazują, że wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy zawartej w złotych polskich. W ustawie znajduje się również zapis o odroczeniu spłaty rat zobowiązań zaciągniętych w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Dotyczą więc wyłącznie kredytów hipotecznych.

Oznacza to, że właścicielom zobowiązań przeznaczonych na dowolny cel nie przysługują wakacje kredytowe. Zasady wprowadzone przez rząd mają zmniejszyć zobowiązania Polaków wobec banków nawet o 3 mld zł rocznie. Co ważne, jeżeli masz prawo do odroczenia spłaty rat według nowych zasad, dotyczy to zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Bank nie naliczy dodatkowych odsetek za przedłużenie okresu kredytowego.

Każdy kredytobiorca może odroczyć swoje zobowiązanie łącznie nawet o 8 miesięcy. Nie ma jednak dowolności wyboru terminu, w jakim chce skorzystać z tego udogodnienia.

 • Pierwsza tura przysługuje jeszcze w 2022 roku. Możesz skorzystać z wakacji kredytowych w wymiarze 2 miesięcy w trzecim oraz czwartym kwartale.
 • Druga tura przypada na 2023 rok. Tym razem kredytobiorcy przysługuje po 1 miesiącu wakacji kredytowych w każdym kwartale.

Rząd prezentuje również reprezentatywny przykład w przypadku raty kredytu, która wzrosła z 1500 zł do 2400 zł. Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na 8-miesięczne wakacje kredytowe w latach 2022-2023, jego obciążenie zmniejszy się o 19 200 zł.

Wakacje kredytowe – jak złożyć wniosek?

Możliwość skorzystania z pomocy rządowej wymaga dopełnienia pewnych formalności oraz spełnienia powyższych wymagań. Jeżeli posiadasz zobowiązanie przeznaczone na nabycie nieruchomości, przysługują Ci wakacje kredytowe. Jak złożyć wniosek? Niezbędną dokumentację możesz złożyć od dnia 29 lipca 2022 roku. Do dyspozycji masz trzy możliwości, czyli sporządzenie wniosku pisemnie, mailowo lub przez bankowość elektroniczną.

Bank ma obowiązek przesłać potwierdzenie otrzymania wniosku w ciągu 21 dni. Dodatkowo musi dostarczyć informacje o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia. Kiedy rozpoczną się wakacje kredytowe 2022? Twoje zobowiązanie zostanie zawieszone już w chwili dostarczenia wniosku do banku. Ostateczna decyzja należy więc w tym przypadku do Ciebie i pozostaje wiążąca dla kredytodawcy.

Podsumowanie: Wakacje kredytowe 2022 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz kluczowe informacje dotyczące zasad przyznawania wakacji kredytowych oraz składania wniosku.

 • Rząd wprowadził wakacje kredytowe 2022 zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
 • Wakacje kredytowe wprowadzone przez rząd dotyczą wyłącznie zobowiązań zaciągniętych w celu nabycia nieruchomości na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
 • Odroczenie spłaty rat kredytu obejmuje część kapitałową oraz odsetkową. Dzięki temu wydłużenie okresu kredytowania nie spowoduje naliczenia dodatkowych odsetek.
 • Kredytobiorca spełniający określone warunki może skorzystać maksymalnie z 8-miesięcznego odroczenia spłaty rat w 2022 i 2023 roku.
 • Pierwsza tura obejmuje po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku.
 • W drugiej turze przysługuje po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 roku.
 • Wakacje kredytowe przysługują osobom, które zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 roku i ta zakończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.
 • Jeżeli spełniasz powyższe dwa warunki, przysługują Ci wakacje kredytowe. Jak złożyć wniosek? Możesz zrobić to pisemnie, elektronicznie lub za pomocą bankowości elektronicznej.
 • Co ważne, umowa zostanie zawieszona w chwili złożenia wniosku przez kredytobiorcę. Decyzja klienta jest więc wiążąca dla banku. W ciągu 21 dni kredytodawca ma obowiązek dostarczyć potwierdzenie otrzymania wniosku.

Zastanawiasz się, czy warto skorzystać z tego rozwiązania? Masz dodatkowe pytania? Nasi eksperci służą pomocą i rozwieją Twoje wszystkie wątpliwości. Jeżeli chcesz skorzystać z tego rozwiązania, wystarczy zarejestrować się na Podatnik.info. Dodatkowo zyskasz możliwość szybkiego rozliczenia z urzędem skarbowym za pomocą naszego systemu. Zapraszamy!

 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: czynny żal 2022 – szykują się zmiany!