Uwaga: zmiany w podatku od spadków i darowizn 2022
Podatnik.info
podatnik.info

Uwaga: zmiany w podatku od spadków i darowizn 2022

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Zmiany w podatku od spadków i darowizn – rząd szykuje zmiany

Ostatnie tygodnie przyniosły informacje o wielu zmianach podatkowych. Niektóre z nich są tematem burzliwych dyskusji. Inne wiążą się z korzyściami dla podatników. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowy projekt dotyczący zmian w podatku od spadków i darowizn. Jedną z najważniejszych jest podwyższenie kwot, które podlegają zwolnieniu z podatku. Pojawia się więc pytanie, jak zmieni się zobowiązania podatników wobec urzędu skarbowego w 2023 roku? Wyjaśniamy.

Najważniejsze informacje na temat planowanych zmian znajdują się w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.

Ministerstwo Finansów ogłosiło zmianę dotychczasowych zasad ustalania wysokości zobowiązania, jednak to nie wszystko. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw regulacji skierowała do Marszałka Sejmu swój projekt ustawy, który przewiduje jeszcze wyższą kwotę wolną od podatku od spadków i darowizn. Planowane zmiany mają wejść w życie od 2023 roku. Poniżej prezentujemy różnice pomiędzy aktualnym stanem prawnym a nadchodzącymi przepisami.

Jakie zmiany w podatku od spadków i darowizn zajdą?

Nowy projekt Ministerstwa Finansów zakłada dużą zmianę, która jest konsekwencją mechanizmu waloryzacji uwzględnionego w ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Powodem decyzji o wprowadzeniu nowelizacji przepisów był gwałtowny wzrost cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku. Waloryzacja dotyczy dwóch obszarów:

 • kwot pieniędzy i kwoty wartości innych rzeczy zwolnionych od podatku od spadków i darowizn, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 5,
 • kwot czystej wartości rzeczy i praw majątkowych niepodlegających opodatkowaniu, określonych w art. 9 ust. 1,
 • skal podatkowych, czyli przedziałów nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określonych w art. 15 ust. 1.

Według obowiązujących przepisów podwyższa się je w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6%, w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

Podstawą podjęcia decyzji o waloryzacji oraz jej wysokości jest skumulowany indeks wskaźników kwartalnych, które w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału publikuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Inflacja spowodowała konieczność wprowadzenia znaczących zmian w obowiązujących do tej pory limitach.

Co ważne, już 15 lipca 2022 roku pojawił się komunikat Prezesa Urzędu Statystycznego w komunikacie z 15 lipca 2022 roku w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych w II kwartale 2022 r. (M.P. poz. 708) informujący o wzroście cen wynoszącym aż 3,1%.

Na podstawie komunikatów publikowanych od I kwartału 2003 roku do II kwartału 2022 roku został obliczony skumulowany indeks wskaźników. Wyniósł on 108,27, co niesie ze sobą zmiany w podatku od spadków i darowizn 2022. Oznacza to, że kwoty wolne, kwoty niepodlegające opodatkowaniu i przedziały skal podatkowych zostaną podwyższone o 8,27% zgodnie z obowiązującym mechanizmem oraz nowym projektem Ministerstwa Finansów.

Według obowiązujących przepisów, podatek nie będzie obowiązywał w przypadku nabycia w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę do I grupy podatkowej, jeżeli jej wartość nie przekroczy:

 • 9 637 zł w przypadku jednego darczyńcy,
 • 19 274 zł w przypadku wielu darczyńców łącznie w okresie 5 lat od pierwszej darowizny, jeżeli zostaną przeznaczone w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania na cele budowlane lub mieszkaniowe do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spłatę kredytu wraz z odsetkami zabezpieczonego hipoteką.

Kiedy zmiany w podatku od spadków i darowizn 2022 wejdą w życie, kwoty pieniędzy oraz kwoty wartości innych rzeczy zwolnione od podatku od spadków i darowizn określone w art. 4 ust. 1 pkt 5 wzrosną do:

 • 10 434 zł – od jednego darczyńcy,
 • 20 868 zł od wielu darczyńców łącznie.

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia kolejnych zmian, warto przypomnieć, kto należy do każdej z grup podatkowych uwzględnianych w przepisach dotyczących podatku od spadku i darowizn.

 • I grupa podatkowa: małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięciowie, synowe, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie,
 • II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,
 • III grupa podatkowa: inni nabywcy.

Jeżeli podatnik nabył od jednej osoby własność rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości nieprzekraczającej:

 • 9 637 zł – I grupa podatkowa,
 • 7 276 zł – II grupa podatkowa,
 • 4 902 zł – III grupa podatkowa.

Zmiany podatkowe spowodują wzrost wysokości kwot wolnych od podatku od spadku i darowizn do:

 • 10 434 zł – I grupa podatkowa,
 • 7 878 zł – II grupa podatkowa,
 • 5 308 zł – III grupa podatkowa.

Jeżeli podatnik nie podlega zwolnieniu, ma obowiązek uregulować zobowiązanie wobec urzędu skarbowego. Jaki jest podatek od darowizn 2022 i ile będzie wynosił po zmianach? Odpowiadamy.

Ile wynosi podatek od spadku i darowizn?

Jeżeli nabywcę zalicza się do I grupy podatkowej, wówczas jest zobowiązany do uregulowania zobowiązania wobec urzędu skarbowego w następującej wysokości:

 • 3% w przypadku kwoty nadwyżki 10 278 zł – po zmianach od nadwyżki 11 128 zł,
 • 308 zł 39 gr i 5% od nadwyżki ponad 10 278 zł, nieprzekraczającej kwoty 20 556 zł – po zmianach będzie obowiązywała wartość 333 zł 90 gr i 5% od nadwyżki ponad 11 128 zł do 22 256 zł,
 • 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł w przypadku darowizny przekraczającej 20 556 zł – po zmianach 890 zł 30 gr i 7% od nadwyżki ponad 22 256 zł.

Zmiany w podatku od spadków i darowizn 2022 obowiązują również II grupę podatkową. Spójrzmy na porównanie obowiązujących dotychczas przepisów oraz nowych regulacji.

 • Kwota do 10 278 zł jest objęta podatkiem 7% - po zmianach będzie obowiązywał w przypadku wartości spadku lub darowizny wynoszącej nie więcej niż 11 128 zł.
 • Jeżeli wartość nabycia jest wyższa od 10 278 zł i nie przekracza 20 556 zł, podatek wynosi 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł. Po zmianach nadwyżka ponad 11 128 zł i nieprzekraczająca 22 256 zł będzie równa sumie 779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł.
 • Kwoty ponad 20 556 zł są objęte podatkiem 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł. Po zmianach będzie obowiązywała kwota podatku równa 1780 zł 60 gr i 12% od nadwyżki ponad 22 256 zł.

Inni nabywcy, czyli III grupa podatkowa, są zobowiązani do uregulowania zobowiązania w wysokości:

 • 12% w przypadku kwoty do 10 278 zł – po zmianach podatek będzie dotyczył kwot powyżej 11 128 zł,
 • 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł w przypadku kwot powyżej 10 278 zł do 20 556 zł – po zmianach 1 335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł w przypadku kwot powyżej 11 128 zł i nieprzekraczających 22 256 zł,
 • 2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł – po zmianach 3 115 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 22 256 zł.

Podsumowanie: jaki jest podatek od darowizn 2022 – zmiany

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian podatku od spadków i darowizn:

 • Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt rozporządzenia zmieniający wysokość kwot podlegających zwolnieniu z podatku oraz wysokości podatku od spadków i darowizn.
 • Zmiany w podatku od spadków i darowizn 2022 dotyczą I, II oraz III grupy podatkowej.
 • Darowizny od jednego darczyńcy nieprzekraczające 10 434 zł nie będą podlegały opodatkowaniu. Dotychczas kwota ta wynosiła 9 637 zł.
 • Jeżeli darowizna pochodziła od wielu darczyńców i nie przekraczała kwoty 20 868 zł łącznie, wówczas również podatnik ma szansę na zwolnienie z obowiązku podatkowego. Dotychczas kwota ta wynosiła 19 274 zł.

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów oraz wysokości swojego zobowiązania wobec urzędu skarbowego, pobierz program Podatnik.info. Każdy użytkownik otrzymuje możliwość zadania dowolnego pytania naszym ekspertom, nie ponosząc przy tym żadnych opłat. Ponadto nasz program pomoże Ci wypełnić i wysłać roczne zeznanie podatkowe. Co jeszcze możesz zyskać? Wypróbuj program Podatnik.info.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak obliczyć ulgę mieszkaniową 2022? Ekspert odpowiada!