Uwaga! Nachodzą zmiany: 14 emerytura na stałe
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Uwaga! Nachodzą zmiany: 14 emerytura na stałe

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Rząd uchwalił ustawę: 14 emerytura na stałe

Nie ulega wątpliwości, że rosnąca inflacja dała się we znaki wszystkim podatnikom. Rząd wprowadza regularnie kolejne ustawy oraz rozporządzenia, które mają na celu pomóc Polakom w trudnej sytuacji. Jedną z takich grup są bez wątpienia emeryci oraz renciści. Świadczenie 14 emerytura nie wydaje się czymś nowym, ponieważ beneficjenci otrzymali jego pierwszą wypłatę już w 2021 roku. Warto jednak zwrócić uwagę, że dotychczas było ono ustanawiane każdorazowo przez rząd.

Podatnicy nie mieli pewności, czy w danym roku otrzymają dodatkowe świadczenie pieniężne od rządu. Nie powinien dziwić fakt, że większość Polaków opowiadała się za jego kontynuacją. W 2022 roku zostało wznowione ze względu na inflację. Następnie pojawiły się pytania, czy w planach rządu jest 14 emerytura na stałe. Już 3 stycznia 2023 roku można było usłyszeć zapewnienia premiera Mateusza Morawieckiego o każdorocznej wypłacie świadczenia.

Proces legislacyjny, w efekcie którego miała zostać wprowadzona 14 emerytura na stałe, rozpoczął się w I kwartale 2023 roku. Już 1 lutego pojawiły się informacje o ukończeniu prac nad ustawą. To doprowadziło z kolei do przyjęcia jej projektu przez Sejm w dniu 26 maja. Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób starszych jest częścią rządowego programu „Senior plus” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Co ważne, od 14 emerytury zostanie pobrany zarówno podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli łączny dochód podatnika nie przekroczy 120 000 zł, wówczas stawka PIT wyniesie 12%. Warto również podkreślić, że dla podatników, którzy wykażą dochód do 30 000 zł, podatek będzie równy 0%.

Decyzję o przyznaniu dodatkowego świadczenia wydaje właściwy organ emerytalno-rentowy. Ponadto należy zaznaczyć, że renciście lub emerytowi przysługuje wyłącznie jedna 14 emerytura na stałe. Jeżeli renta rodzinna przysługuje więcej niż jednemu podatnikowi, wówczas kwota dodatkowego świadczenia podlega podziałowi pomiędzy beneficjentów. Warto również zaznaczyć, że wsparcie od rządu nie ma wpływu na prawo do otrzymania innych zasiłków, świadczeń oraz dodatków.

W projekcie przyjętym przez Sejm można znaleźć szczegółowe informacje o tym, komu przysługuje 14 emerytura na stałe. Wśród osób uprawnionych znajdują się podatnicy otrzymujący:

 • Emerytury i renty w systemie powszechnym, rolnicy oraz służby mundurowe,
 • Emerytury pomostowe,
 • Świadczenia i zasiłki przedemerytalne
 • Renty socjalne,
 • Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • Rodzicielskie świadczenia uzupełniające,
 • Świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz
 • Renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Jeżeli należysz do jednej z tych grup podatników, przysługuje Ci dodatkowe świadczenie. Zastanawiasz się, ile wynosi 14 emerytura i kiedy będzie wypłacana? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Ile wynosi 14 emerytura?

Minister Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że dodatkowe świadczenie dla emerytów oraz rencistów będzie równe wysokości minimalnej emerytury. Dotyczy to kwoty obowiązującej od dnia 1 marca roku kalendarzowego, w którym następuje wypłata dodatkowego świadczenia pieniężnego. Warto podkreślić, że 14 emerytura będzie więc waloryzowana każdorocznie według takich samych zasad jak emerytura czy renta.

Zgodnie z powyższymi informacjami, wiemy, że dodatkowe świadczenie będzie wynosiło w 2023 roku 1 588,44 zł brutto. Następnie będzie ono podlegało waloryzacji w kolejnych latach. Co więcej, rząd przewidział w projekcie możliwość podwyższenia tej kwoty niezależnie od kwoty najniższego świadczenia. Nie będzie miało to jednak miejsca w 2023 roku.

Ponadto warto zwrócić uwagę na dodatkowe zasady, które regulują wysokość 14 emerytury na stałe dla poszczególnych grup beneficjentów. Zgodnie z przepisami uwzględnionymi w projekcie ustawy:

 • Osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto, będzie przysługiwała pełna kwota 14 emerytury,
 • Osoby, które otrzymują podstawowe świadczenie w wysokości wyższej niż 2 900 zł brutto, mogą liczyć na 14 emeryturę pomniejszoną o różnicę pomiędzy wysokością świadczenia zasadniczego przed potrąceniami a kwotą 2 900 zł.

Jeżeli po obliczeniach 14 emerytura dla osób posiadających podstawowe świadczenie w wysokości wyższej niż 2 900 zł brutto będzie niższa niż 50 zł, wówczas nie zostanie ona wypłacona. Na tej podstawie można wskazać, że limit dochodów w 2023 roku wynosi 4 438,44 zł. Oznacza to, że emeryci i renciści otrzymujący wyższą emeryturę lub rentę nie mają prawa do wypłaty 14 emerytury w bieżącym roku kalendarzowym. Co ważne, próg dochodowy wzrósł o 250 zł w porównaniu z poprzednim rokiem.

Kiedy 14 emerytura będzie wypłacana?

Jeżeli podatnik jest czynnym emerytem lub rencistą na dzień weryfikacji oraz nie przekracza wspomnianego wyżej progu dochodowego, wówczas ma prawo do wypłaty 14 emerytury. Świadczenie trafi na konta beneficjentów wraz z podstawową emeryturą lub rentą. Kiedy to nastąpi? Zgodnie z zapowiedzią rządu, można spodziewać się dodatkowego świadczenia pod koniec sierpnia oraz we wrześnie 2023 roku.

Wiele zależy od standardowego terminu pobierania emerytury lub renty przez beneficjenta. Aktualnie może przypadać on na 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 dzień miesiąca. Rząd zaznaczył dodatkowo, że wypłaty w systemie mundurowym oraz dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne z ZUS nastąpią we wrześniu.

Terminy kolejnych świadczeń mogą się różnić. Będą jednak znane beneficjentom najpóźniej do 31 października danego roku kalendarzowego. Termin wypłat wskaże każdorazowo właściwy minister. Szacuje się jednak, że 14 emerytura będzie trafiała na konta beneficjentów dopiero jesienią.

Podsumowanie: 14 emerytura na stałe – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące dodatkowego świadczenia pieniężnego.

 • Sejm przyjął projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia 14 emerytury na stałe w dniu 26 maja 2023 roku.
 • Od 2023 roku dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów będzie miało formę wypłacanego każdorocznie.
 • Aby otrzymać 14 emeryturę, należy spełniać dwa podstawowe kryteria: być czynnym emerytem lub rencistą na dzień weryfikacji oraz nie przekroczyć progu dochodowego w danym roku kalendarzowym.
 • Kiedy 14 emerytura będzie wypłacana? Rząd wskazuje, że w 2023 roku wypłaty nastąpią pod koniec sierpnia oraz we wrześniu. Termin w kolejnych latach będzie ustalany zawsze najpóźniej do 31 października.
 • Ile wynosi 14 emerytura? Wysokość świadczenia jest równa kwocie minimalnej emerytury dla osób, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto.
 • Jeżeli beneficjent otrzymuje emeryturę wyższą niż 2 900 zł brutto, wówczas dodatkowe świadczenie zostanie pomniejszone o różnice między tą kwotą a wysokością świadczenia podstawowego.
 • Wysokość 14 emerytury musi wynosić co najmniej 50 zł. Niższa kwota nie zostanie wypłacona beneficjentowi. Na tej podstawie można wskazać limit dochodu w 2023 roku równy 4 438,44 zł.

Jeżeli masz wątpliwości, czy przysługuje Ci 14 emerytura na stałe oraz kiedy zostanie wypłacona, możesz skorzystać z pomocy ekspertów Podatnik.info. Każdy użytkownik, który pobierze program, otrzymuje dostęp do porad specjalistów z obszaru księgowości, prawa oraz podatków. Ponadto w okresie rozliczeń deklaracji PIT zyskasz wsparcie w wypełnieniu odpowiedniego formularza. Z Podatnik.info dopełnisz formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze zapewni Ci nasz bezpłatny program!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!