Uwaga: limit zwolnienia z VAT 2025. Szykują się zmiany!
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Uwaga: limit zwolnienia z VAT 2025. Szykują się zmiany!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Od 1 stycznia ma obowiązywać zmieniony limit zwolnienia z VAT 2025. Jak nowe przepisy wpłyną na sytuację przedsiębiorców? Odpowiadają eksperci Podatnik.info.

Spis treści:

Limit zwolnienia z VAT 2025 – nadchodzą zmiany

Większość przedsiębiorców sprzedających produkty lub świadczących usługi musi zarejestrować się jako czynni podatnicy VAT. Nie każdy z nich będzie jednak zobowiązany do uregulowania zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Aktualne najważniejsze informacje na temat przepisów znajdują się w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535).

Nadchodzą jednak ważne zmiany, które regulują limit zwolnienia VAT 2025. Ministerstwo Finansów podkreśla, że nowe przepisy mają na celu usprawnienie systemu podatkowego oraz zapewniają lepszą kontrolę nad obrotem towarów i usług. Na planowanych zmianach skorzystają przede wszystkim mniejsze przedsiębiorstwa, a także mikrofirmy. Nowe przepisy zmniejszą obciążenia administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wyższy limit zwolnienia z VAT 2025 pozwoli uniknąć dodatkowego zobowiązania firmom, które odnotowują niższe obroty. Wpłynie to nie tylko na sytuację finansową przedsiębiorców, ale również uproszczenie formalności związanych z podatkami. W związku z tym, że firmy będą potrzebowały czasu na dostosowanie systemu rachunkowości do nowych przepisów, zaczną one obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2025 roku.

Warto jednak zaznaczyć, że nadal nie zostały oficjalnie wprowadzone nowe przepisy mające na celu obniżenie zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług. Zmieniony limit zwolnienia z VAT wymaga między innymi właściwego monitorowania obrotów, aby uniknąć naruszenia przepisów. Szczegóły dotyczące zmian oraz ich beneficjentów zostaną omówione w dalszej części artykułu.

Limit zwolnienia z VAT – jakie przepisy obowiązują obecnie?

W prawie podatkowym można wyróżnić dwie grupy podatników VAT. Czynni to Ci, którzy płacą podatek od towarów i usług. Podatnicy VAT zwolnieni korzystają ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego. To właśnie pierwszego z nich dotyczą planowane zmiany przez rząd.

Oznacza to, że zwolnieni podatnicy VAT mogą korzystać z uproszczonego trybu rozliczeń podatkowych i są zwolnieni z obowiązku rejestracji jako czynni podatnicy VAT. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

  • dokonują wyłącznie sprzedaży zwolnionej z podatku od sprzedaży i usług – na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o PIT,
  • uzyskują niższy obrót nieprzekraczający obowiązującego limitu wynoszącego aktualnie 200 000 zł.

Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia, mogą prowadzić ewidencję uproszczoną i wystawiać faktury na żądanie nabywcy.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zwolnienia z VAT w Polsce pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego, jeśli wartość sprzedaży nie przekroczyła 200 000 złotych w poprzednim roku podatkowym. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie źródła przychodu są wliczane do kwoty uprawniającej do nieopłacania zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego.

Limit zwolnienia z VAT nie obejmuje kwoty podatku oraz specyficznych transakcji, takich jak wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów czy sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju oraz na terytorium kraju. Ponadto nie jest wliczana sprzedaż towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT, z wyjątkiem niektórych transakcji, na przykład dotyczących nieruchomości.

Sprzedaż towarów, które obejmują środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, również nie mają wpływu na zwolnienie z VAT. Limit zmienia się także w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku. W takiej sytuacji przedsiębiorca może uniknąć rejestracji VAT, jeśli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy proporcjonalnie obliczonego limitu.

Ostateczny limit do zwolnienia z VAT oblicza się, wykonując dwa proste działania:

  • pomnożenie liczby dni od rozpoczęcia działalności do końca roku przez obowiązujący limit VAT (200 000 zł),
  • podzielenie wyniku powyższego działania przez liczbę dni w roku.

Warto jednak pamiętać, że niektóre kategorie towarów oraz usług wymienionych w ustawie o VAT wyłączają możliwość korzystania z tego zwolnienia, na przykład metale szlachetne, wyroby jubilerskie czy usługi prawnicze i doradcze.

Co ważne, limit do zwolnienia z VAT nie przysługuje także przedsiębiorcom, którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Limit zwolnienia z VAT – jakie zajdą zmiany?

Jak wspomnieliśmy, Minister Finansów Andrzej Domański zapowiedział zmiany obejmujące zwolnienie z VAT. Limit ma zostać podwyższony, co zwiększy liczbę osób uprawnionych do skorzystania z preferencji. Obecnie, jeżeli przychód w poprzednim roku nie przekroczy 200 000 zł, podatnik nie musi opłacać podatku VAT.

Rząd proponuje wyższy limit zwolnienia z VAT 2025. Od 1 stycznia ma on wynosić 240 000 zł. To pierwsza zmiana limitu od kilku lat, dlatego wymaga szczególnego przygotowania przez przedsiębiorców oraz ich administrację. Przedsiębiorcy powinni świadomie monitorować swoje obroty i dostosować do nowych przepisów. Aktualnie nie ma jednak informacji o konkretnej dacie publikacji oficjalnych zmian w ustawie.

Podsumowanie: Limit zwolnienia z VAT 2025 – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie omówione szczegółowo w artykule.

  • Ministerstwo Finansów planuje podwyższenie limitu zwolnienia z VAT na rok 2025 z obecnych 200 000 złotych rocznie do 240 000 złotych rocznie.
  • Nowy limit zwolnienia z VAT 2025 ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad zwolnienia podmiotowego.
  • Do limitu sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, a także sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, sprzedaży towarów i usług, zwolnionych przedmiotowo z VAT, sprzedaży towarów, które są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
  • Podatnicy zwolnieni z obowiązku podatkowego mogą korzystać z uproszczonej ewidencji oraz obniżyć koszty administracyjne.
  • Przedsiębiorcy powinni świadomie monitorować swoje obroty, aby uniknąć naruszenia przepisów dotyczących limitu zwolnienia z VAT.
  • Aktualnie nie ma konkretnych informacji na temat daty wprowadzenia nowych przepisów, dlatego przedsiębiorcy powinni przygotować się na ewentualne zmiany.

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące zmian, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik bezpłatnego programu Podatnik.info zyskuje możliwość konsultacji z ekspertami w obszarze prawa podatkowego. Ponadto udostępniamy 3 narzędzia, które ułatwiają złożenie deklaracji PIT nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze zapewnia darmowy program Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!