Ustawa o PIT 2019 przeszła nowelizację – kto skorzysta...
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

Ustawa o PIT 2019 przeszła nowelizację – kto skorzysta na nowych zmianach?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  

Regulacje dochodów zagranicznych a Ustawa o PIT

Wprowadzenie tzw. exit tax zakłada opodatkowanie zysków niezrealizowanych w wysokości 19%. Rozwiązanie to oznacza w praktyce, iż przeniesienie aktywów poza terytorium Polski bądź zmiana rezydencji podatkowej na zagraniczną, zacznie się wiązać z uiszczeniem stosownej opłaty. Pod exit tax podlegać będą aktywa, których przeniesienie zaowocuje utratą przez polskie Ministerstwo Finansów prawa do taksacji dochodu, jaki działalność wytworzyła przed przeniesieniem za granicę. Przepisy te będą dotyczyły również osób fizycznych, jednak majątek niezwiązany z prowadzoną działalnością będzie zwolniony z podatku do wysokości 2 mln zł. Wyjątkiem od 19% stawki podatkowej są osoby korzystające z ryczałtu oraz karty podatkowej, dla których wynosi ona 3%.

  

Zmiany będą dotyczyć również zagadnienia tzw. opodatkowania u źródła. Przed nowelizacją prawa o PIT, najważniejszym wymogiem stosowania preferencyjnej stawki podatkowej (bądź całkowitego zwolnienia z podatku) była umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W oparciu o jej treść podatnik mógł wnosić o zwolnienie bądź zmniejszenie podatku w kraju w którym powstał przychód. Co się zmieniło po nowelizacji przepisów? Teraz podatnik będzie musiał złożyć specjalne oświadczenie i spełnić kryteria, od których zależeć będzie możliwość rozliczenia podatku po niższej stawce bądź całkowitego zwolnienia z opodatkowania – nowelizacja dotyczy jedynie kwot powyżej 2 mln złotych. podatników, którzy wypłacają kwoty powyżej 2 mln rocznie

  

Zasady dotyczące obniżonych stawek podatku oraz zwolnień poniżej wysokości 2 mln złotych nie ulegną zmianie. Przekraczając tę kwotę, płatnik będzie musiał złożyć specjalne oświadczenie, w którym potwierdzi posiadanie wymaganych przez przepisy dokumentów, które uzasadniających się o zwolnienie bądź obniżenie stawki podatkowej. Oświadczenie to zapewni również o przeprowadzeniu weryfikacji kontrahenta, które nie wykazało przyczyn wykluczenia możliwości skorzystania z powyższych ulg. Aby móc ubiegać się o zwolnienia i preferencyjne stawki, podatnik musi złożyć oświadczenie i spełnić wszystkie wymogi formalne.

  

Ustawa o PIT reguluje rozliczenie kryptowalut

Znowelizowana Ustawa o PIT zakłada również usystematyzowanie zagadnień związanych z rynkiem kryptowalut. Obecny system, oparty na skali podatkowej, rodzi pytania związane z ustalaniem kosztów przychodu i kwestią jego uzyskania. Zgodnie z nowymi przepisami, obrót kryptowalutami w PIT będzie wpisany jako kapitały pieniężne. Poniesionych strat nie będzie można odliczyć od dochodów z działalności gospodarczej oraz sprzedaży akcji.

   

Za przychód uznane zostaną wymiany kryptowalut na pieniądze tradycyjne, jak również dokonanie zapłaty przy jej pomocy za towar czy usługę. Za koszty uzyskania przychodu Ustawa o PIT uznaje wydatki (wraz z dokumentacją) związane z jej nabyciem, takim jak prowizje pośredników. Rozliczenie kosztów nie będzie przypisane do danej transakcji, lecz będzie ustanowiona na podstawie handlu kryptowalutami z całego roku. Wymiana jednej kryptowaluty na drugą nie będzie wiązać się z uiszczeniem dodatkowej opłaty.

   

To tylko część zmian, które weszły w życie wraz z początkiem 2019 roku. Aktualna Ustawa o PIT reguluje również kwestie dotyczące leasingu i amortyzacji pojazdów służbowych, jak również korekty PIT dla małżeństw. Znajomość zmian na temat poszczególnych rozliczeń pozwoli podatnikowi bez trudu uzupełnić właściwą dla niego deklarację w programie PIT, dzięki czemu obowiązek fiskalny będzie mógł zostać spełniony wygodnie, bezpiecznie i szybko. Zaufaj  programowi PIT tak, jak zrobili i Polacy, przesyłając przy jego pomocy ponad 13 milionów deklaracji!

  

Autor artykułu: Beata Michoń 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to możliwe w PIT 2019/2020?