Urzędowe Poświadczenie Odbioru - UPO deklaracji PIT - co...
Justyna Nowak
pixabay.com
Podatnik.Info

Urzędowe Poświadczenie Odbioru - UPO deklaracji PIT - co to jest, jak sprawdzić status?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Odpowiedzią na te pytania jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które powinien otrzymać każdy podatnik.

   

Konieczność złożenia corocznej deklaracji PIT wynika z treści Ustawy o PIT. W art. 45 ust. 1 znajduje się zapis, z którego wynika obowiązek podatników do składania urzędom skarbowym zeznania zgodnie z ustalonym wzorem. W treści deklaracji mają być wykazywane osiągnięte dochody (bądź poniesione straty) z minionego roku podatkowego, które należy zgłosić do 30 kwietnia w roku kolejnym. Data ta nie dotyczy podatników, korzystających z podatku ryczałtowego oraz karty podatkowej.

   

Po zakończeniu procedur związanych z przesłaniem uzupełnionego formularza za pośrednictwem internetu, użytkownik otrzyma wygenerowany numer referencyjny, który powinien zachować na wypadek problemów z poprawnością deklaracji. Sam numer nie jest jednak dowodem poprawności procesu złożenia formularza. Otrzymanie uzupełnionej deklaracji przez urząd skarbowy może potwierdzić sam fiskus. Dysponuje on bowiem informacjami czy dokument dotarł do urzędu oraz jak przebiegła jego weryfikacja. Wraz z numerem referencyjnym, poprawnie złożona deklaracja otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

   

Urzędowe Poświadczenie Odbioru a wygenerowany status

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest potwierdzeniem poprawnego złożenia deklaracji za pośrednictwem internetu. Dokumentu nie można wyświetlić przed weryfikacją poprawności zeznania, które odbywa się pod kątem identyfikacji podatnika, dopełnienia formalności i analizy rachunkowej. Poprawne przetworzenie dokumentu owocuje nadaniem mu statusu 200.

  

W przypadku niepoprawnie złożonej deklaracji, podatnik nie otrzyma statusu 200. Poniżej znajduje się kompletna lista statusów, wraz z komentarzem:

Nr statusu

Opis

200

Deklaracja wypełniona prawidłowo, została przesłana do urzędu skarbowego. Dokument UPO zostanie wygenerowany.

401

Deklaracja zweryfikowana negatywnie, wystąpiła niezgodność ze schematem xsd. Powodem błędu mogło być niewypełnione pole deklaracji.

411

Deklaracja zweryfikowana negatywnie, istnieje deklaracja z takim identyfikatorem podatkowym. Deklaracja podatkowa mogła być złożona zarówno przez internet, jak i pocztą.

412

Deklaracja zweryfikowana negatywnie z powodu błędów związanych z podpisem elektronicznym (nieważnym certyfikatem).

414

Deklaracja zweryfikowana negatywnie z powodu błędnych danych (NIP, PESEL, wskazana kwota przychodu za poprzedni rok).

100

Niepoprawny komunikat SOAP.

101

Prośba o ponowne przesłanie dokumentu.

102

Prośba o ponowne przesłanie żądania UPO.

300

Brak dokumentu.

301

Dokument aktualnie przetwarzany.

 

302

Dokument został wstępnie przetworzony.

303

Trwa weryfikacja podpisu.

400

Przetwarzanie dokumentu zostało zakończone błędem.

408

Przesłany dokument zawiera błędy, które uniemożliwiają jego przetworzenie.

409

Przesłany dokument zawiera niewłaściwą liczbę bądź rodzaj elementów.

410

Dokument bez podpisu nie może być korektą.

413

Dokument oraz certyfikat nie posiadają wymaganych atrybutów.

  

Dzięki korzystaniu z programu PIT, Urzędowe Poświadczenie Odbioru można uzyskać bez zbędnego wysiłku. Program na bieżąco pomoże użytkownikowi w poprawnym uzupełnieniu rocznej deklaracji, dodaniu załączników oraz uzyskaniu należnych mu ulg. Program PIT rozliczy wiążącą deklarację i zapewni poprawne Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

  

Autor artykułu: Justyna Nowak 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek PIT za 2019 rok − nowe zasady