Umowa zlecenie – pełny ZUS? 2025 rok może być...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Umowa zlecenie – pełny ZUS? 2025 rok może być rewolucyjny dla osób, które pracują na umowę zlecenie lub dzieło

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zmiany te dotyczą zarówno pracodawców, jak i zatrudnionych, którym przysługuje umowa zlecenie. Pełny ZUS 2025 ma obowiązywać już od 1 stycznia. Jak wpłynie to na podatników? Co warto wiedzieć? Odpowiadają eksperci Podatnik.info!

Spis treści:

Umowa zlecenie – pełny ZUS od 2025 roku?

Temat oskładkowania umów cywilnoprawnych podlega regularnie analizom oraz dyskusjom zarówno rządu, jak i pracowników oraz przedsiębiorców. Od 2020 roku pojawiają się informację o planowanych zmianach w tym zakresie. Na czas pandemii COVID-19 zostały one odroczone. Następnie pojawiły się w Krajowym Programie Reform na lata 2023-2024 z informacją o wprowadzeniu zmian na początku 2024 roku. Nadal jednak nie zostały wprowadzone.

W dniu 11 kwietnia 2024 roku pojawiły się kolejne komunikaty ze strony rządu dotyczące tego, czy oskładkowaniu będzie podlegała również umowa zlecenie. Pełny ZUS od 2025 roku zacznie obowiązywać prawdopodobnie od 1 stycznia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powinno zostać wprowadzone w I kwartale 2025 roku zgodnie z przepisami przewidzianymi w ramach prac nad kamieniem milowym A71G z KPO.

Kamień milowy A71G mówi o obowiązku objęcia składkami na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) wszystkich umów cywilnoprawnych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 marca 2023 roku już 2,26 mln osób w Polsce wykonuje pracę na podstawie umów zlecenia czy innych o charakterze cywilnoprawnym.

Konsekwencją będzie wzrost kosztów zatrudnienia oraz obniżenie wynagrodzenia dla osób, które obejmuje umowa zlecenie. Pełny ZUS od 2025 roku spowoduje wzrost przychodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o około 4,2 mld zł rocznie – według wyliczeń Łukasza Kozłowskiego z Federacji Przedsiębiorców Polskich w Dzienniku Gazecie Prawnej. Jak przepisy będą wyglądały w praktyce? Co zmieni się w porównaniu z aktualnie obowiązującymi regulacjami? Odpowiadamy poniżej.

Oskładkowanie umowy zlecenie – jak to wygląda obecnie?

Najważniejsze informacje o obowiązujących przepisach dotyczących umowy zlecenie znajdują się w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Aktualnie zatrudniony może być ubezpieczony obowiązkowo, dobrowolnie lub w ogóle. Poniżej prezentujemy warunki, jakie należy spełniać, by zakwalifikować się do każdej z tych grup.

 • Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dotyczy samoistnej umowy zlecenia, a także nieosiągania przychodu z innych tytułów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.
 • Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dotyczy osób osiągających przychód z innych trwających jednocześnie tytułów, np. umowy o pracę, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dotyczy każdej umowy zlecenia bez względu na wysokość przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
 • Brak podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz zdrowotnemu dotyczy uczniów i studentów do 26 roku życia.

Przedsiębiorca musi zgłosić zleceniobiorcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od rozpoczęcia umowy zlecenie za pomocą formularza ZUS ZUA. Wysokość składek ZUS przed zmianami prezentuje się następująco:

 • emerytalna — 19,52% podstawy wymiaru składek – po 9,76% od zleceniodawcy i zleceniobiorcy,
 • rentowa — 8% podstawy wymiaru – 6,5% od zleceniodawca i 1,5% od zleceniobiorcy,
 • chorobowa — 2,45% podstawy – w całości opłaca ją zleceniobiorca,
 • wypadkowa — od 0,67% do 3,86% w zależności od stopnia ryzyka – w całości opłaca ją zleceniodawca,
 • zdrowotna — 9% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, pomniejszone o 13,71%.

Jak będzie prezentowało się oskładkowanie umowy zlecenie 2025? Po zmianach przepisów związanych z wymaganiami kamieni milowych A71G będą obowiązywały składki na ubezpieczenie społeczne od wszystkich umów cywilnoprawnych. Rząd planuje również zniesienie zasady odprowadzania składek od płacy minimalnej. Jeżeli obowiązującą formą zatrudnienia jest umowa zlecenie, składki obowiązkowe 2025 będą obejmowały: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe.

Umowa zlecenie – pełny ZUS. Kogo będzie obowiązywać?

Jak wspomnieliśmy, zgodnie z zapowiedziami rządu oskładkowanie umowy zlecenie 2025 ma dotyczyć wszystkich. Wciąż jednak pojawią się wyjątki – tak jak w przypadku obecnie obowiązujących przepisów. Zwolnieniu będą wciąż podlegały umowy zawarte z uczniami szkół średnich i studentami do ukończenia 26 roku życia.

Zmiany wprowadzone przez rząd będą zwiększały szansę na wyższą emeryturę pracowników zatrudnionych na tzw. „śmieciówki”.

Podsumowanie: Oskładkowanie umowy zlecenie 2025 – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje, które zostały omówione szczegółowo w artykule.

 • W 2025 roku planowane są rewolucyjne zmiany dotyczące odprowadzania składek ZUS od umowy zlecenie.
 • Jeżeli forma zatrudnienia podatnika to umowa zlecenie, pełny ZUS od 2025 roku podwyższy koszty zatrudnienia i obniży wynagrodzenie. Będzie on miał jednak szansę w przyszłości na uzyskanie wyższej emerytury.
 • Kamień milowy A71G z KPO nakłada obowiązek objęcia składkami na ubezpieczenie społeczne wszystkich umów cywilnoprawnych, co według wyliczeń przyczyni się do wzrostu przychodów ZUS o około 4,2 mld zł rocznie.
 • Po zmianach planowanych na 2025 rok, składki ZUS obejmą wszystkie umowy cywilnoprawne, a planuje się zniesienie zasady odprowadzania składek od płacy minimalnej.
 • Prawo do zwolnienia otrzymają jedynie uczniowie szkół średnich i studenci do ukończenia 26 roku życia.
 • Jeżeli podstawą zatrudnienia jest umowa zlecenie, składki obowiązkowe 2025 to: chorobowe, wypadkowe, emerytalne i rentowe.
 • Przedsiębiorca musi zgłosić zleceniobiorcę do ZUS w ciągu 7 dni od rozpoczęcia umowy zlecenie.

Jeżeli masz dodatkowe pytania związane z tym obszarem, możesz skorzystać z pomocy naszych specjalistów z obszaru księgowości, finansów i prawa podatkowego. Każdy użytkownik bezpłatnego programu Podatnik.info zyskuje taką możliwość. Ponadto w okresie rozliczenia deklaracji PIT zapewniamy możliwość skorzystania z trzech rozwiązań, co pozwoli na dopełnienie formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze zyskasz z Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!