Ultimo zastraszało dłużników w korespondencyjnych...
KS
http://sxc.hu/
UOKiK, Ultimo

Ultimo zastraszało dłużników w korespondencyjnych wezwaniach do zapłaty

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Firma detektywistyczna przeprowadzi w miejscu pracy oraz zamieszkania wywiady środowiskowe, ponadto w rozmowach z sąsiadami i współpracownikami ustali stopień wywiązywania się z zobowiązań majątkowych i wiarygodność dłużnika – to fragmenty wezwań do zapłaty, których nadawcą była spółka windykacyjna Ultimo. 

Postępowanie przeciwko spółce Ultimo z Wrocławia zostało wszczęte w czerwcu 2013 roku po otrzymaniu skargi od konsumenta. Od początku 2012 r. do końca maja 2013 r. spółka wysłała ponad 186 tys. zastraszających listów windykacyjnych. Urząd przeanalizował korespondencję kierowaną do dłużników. Wątpliwości wzbudziły informacje zamieszczone w wezwaniach do zapłaty, zgodnie z którymi agencja detektywistyczna na zlecenie Ultimo przeprowadzi rozmowy z pracodawcą i sąsiadami dłużnika, a także w rozmowach z sąsiadami i współpracownikami ustali stopień wywiązywania się z zobowiązań majątkowych i wiarygodność dłużnika. Według Prezes Urzędu, celem takich działań było zastraszanie, wywieranie niedozwolonej presji na dłużniku i wywołanie u niego obawy przed pogorszeniem jego opinii u pracodawcy i wśród sąsiadów.

Prezes UOKiK uznała, że zakwestionowane działania spółki Ultimo naruszały zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorca zobowiązał się do ich zaniechania i w związku z tym uniknął kary finansowej.

To nie pierwszy raz kiedy Urząd zainteresował się działalnością Ultimo. W 2007 roku spółka została ukarana m.in. za informowanie dłużników o możliwej interwencji Grupy Windykacji Terenowej, która miała przeprowadzać windykację bezpośrednio w ich miejscu zamieszkania.

Ultimo tłumaczy się brakiem jednoznacznych procedur prawnych regulujących korespondencyjną komunikację z dłużnikami

Oto treść oświadczenia wydanego przez firmę Ultimo w związku z decyzją UOKiK:

Spółka ULTIMO działa zgodne z prawem i wartościami rzetelnego przedsiębiorcy. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że jest to szczególnie istotne w tak specyficznym i trudnym segmencie działalności gospodarczej jak windykacja należności.

W jednostkowych przypadkach starania podejmowane przez Spółkę utrudnia jednak brak regulacji prawnej lub transparentnych wytycznych w jednoznaczny sposób określających zasady i sposób dopuszczalnej komunikacji z klientem. Brak takich podstaw i wskazówek stanowi istotne utrudnienie, ponieważ windykacja należności zawsze będzie wiązać się z dyskomfortem osób zadłużonych.

W dniu 30 sierpnia 2013 r. Dyrektor Delegatury UOKiK we Wrocławiu, w imieniu Prezesa Urzędu, wydał wobec ULTIMO decyzję, zgodną z wnioskiem ULTIMO, zobowiązującą Spółkę do zaniechania stosowania zarzucanych praktyk poprzez zaprzestanie wysyłania konsumentom zakwestionowanych informacji w pismach windykacyjnych.

UOKiK prowadził postępowanie dotyczące przekazywania w korespondencji listownej osobom zadłużonym informacji o tym, jakie działania na zlecenie ULTIMO może podjąć agencja detektywistyczna.

Warto zauważyć, że jednoznaczna ocena prowadzonych działań pod względem zgodności z prawem była dla ULTIMO dość trudna, ze względu na brak odpowiednich wytycznych. Jeśli bowiem samo prowadzenie działań zmierzających do zweryfikowania sytuacji majątkowej dłużnika przez prowadzenie wywiadów środowiskowych nie jest zabronione w świetle prawa, to fakt i sposób przekazania informacji osobie zadłużonej o takiej możliwości podlega już rygorystycznej ocenie. ULTIMO wcześniej uznało, że przekazanie informacji o prawnie usankcjonowanych działaniach detektywa jest uczciwym i jasnym postawieniem sprawy wobec konsumenta.

Celem ULTIMO jest stosowanie najwyższych standardów prowadzonej działalności i współpracy z osobami zadłużonymi. Dlatego też – po wydaniu przez UOKiK w trybie Art. 28 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów decyzji zobowiązującej – Zarząd ULTIMO wydał zarządzenie w sprawie realizacji ww. decyzji, co skutkuje całkowitym wyeliminowaniem w komunikacji z klientami kwestionowanej przez Urząd praktyki.

Tym samym potwierdzamy, że chcemy, wspólnie z organami takimi jak UOKiK, współpracować w celu bieżącego wypracowywania standardów na rynku zarządzania wierzytelnościami.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Treść i przedmiot zastawu rejestrowego