Ulga na leki 2018/2019 - kiedy przysługuje i jak ją rozliczyć? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Ulga na leki 2018/2019 - kiedy przysługuje i jak ją...
Beata Michoń
Wydatki na leki - rozliczenie leków w PIT 2019.
Podatnik.Info

Ulga na leki 2018/2019 - kiedy przysługuje i jak ją rozliczyć?

Podziel się tym artykułem:   

Ulga na leki pozwala osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom odliczyć od podatku poniesione koszty lekarstw, które muszą stosować regularnie bądź przez ograniczony czas. By móc ubiegać się o ulgę na leki, podatnik musi spełniać ustalone wymagania.

 

Jak ubiegać się o ulgę na leki?

Aby osoba niepełnosprawna, bądź jej opiekun, mogła ubiegać się o odliczenie od dochodów kosztów poniesionych na leki, musi dysponować poniższymi dokumentami:

  • orzeczeniem o jednym z trzech stopni niepełnosprawności (lub orzeczeniem o rodzaju i stopniu niepełnosprawności wydawanym dla osób poniżej 16. roku życia) lub decyzją o przyznaniu renty z powodu częściowej bądź całkowitej niepełnosprawności – może to być renta częściowa lub całkowita, jak również szkoleniowa i socjalna,
  • dokumentacją poniesionych wydatków – musi ona mieć charakter imienny, tj. zawierać dane osoby kupującej (może to być faktura VAT bądź potwierdzenie przelewu z danymi kupującego).

  

Do opiekunów osób niepełnosprawnych (czyli osób mających na utrzymaniu kogoś niepełnosprawnego), których dotyczy ulga na leki, zaliczani są rodzice, małżonek, rodzice współmałżonka, dzieci własne, dzieci przysposobione i przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzeństwo, macocha, ojczym, synowa bądź zięć.

  

Lekarstwa podlegające uldze muszą być wydawane na receptę, a przepisać je może jedynie lekarz specjalista. Ulga na leki nie dotyczy rozmaitych suplementów, witamin oraz preparatów niezwiązanych ze stwierdzoną niepełnosprawnością, które zostały przepisane przez lekarza rodzinnego. Ulgi na leki nie otrzyma się również w przypadku lekarstw refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakładowy fundusz aktywności.

 

Jak wyliczyć ulgę na leki?

Ulga na leki dotyczy wydanej kwoty powyżej 100 zł. Jeśli w styczniu osoba niepełnosprawna (bądź jej opiekun) wydała na opisane powyżej medykamenty 400 zł, w skali miesiąca przysługuje jej odliczenie rzędu 300 zł. Łączne wydatki, które nie przekroczyły 100 zł, nie mogą być objęte ulgą. Kwoty z poszczególnych miesięcy muszą zostać wpisane do formularza PIT-0, załącznika PIT-36 lub PIT-37.

  

Preparaty, które uwzględnia ulga na leki,  nie musiały zostać zakupione w Polsce. W przypadku, w którym zakupu dokonano za granicą, spełniając jednocześnie resztę podanych wymagań, jest możliwe uwzględnienie ich w rozliczeniu. Za wiodący kurs walutowy w takiej sytuacji należy uznać ten podawany przez NBP, na dzień przed zakupem lekarstw. Leki kupione poza terytorium Polski, zgodnie z prawem farmaceutycznym, muszą znajdować się w urzędowym wykazie środków dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Nie wiesz jak obliczyć ulgę na leki? Nie musisz robić tego samodzielnie - pozwól programowi PIT zrobić to za Ciebie!

Autor artykułu - Beata Michoń 

Podziel się tym artykułem: