Ulga uczniowska w PIT 2019 – kto może z niej skorzystać?
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

Ulga uczniowska w PIT 2019 – kto może z niej skorzystać?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przeczytaj, jakie kwoty musisz wykazać, rozliczając PIT online, jeśli przysługuje Ci ulga uczniowska.

  

Kto może odliczyć ulgę 2019 na wyszkolenie uczniów?

Z ulgi uczniowskiej skorzystają podatnicy, którym prawo do niej zostało udzielone przed końcem 2004 roku, bo spełnili wszystkie niezbędne warunki do jej nabycia. Przysługuje ono wtedy, gdy:

 1. Podatnik, jeden z jego wspólników lub pracownik jego spółki ma uprawnienia do szkolenia uczniów.

 2. Prowadzone przez podatnika szkolenia zakończyło się egzaminem z pozytywnym wynikiem.

 3. Szkolenie odbywało się na podstawie umowy o pracę zawartej ze szkołą lub uczniami, miało na celu przygotowanie zawodowe. Co więcej, trwało nie krócej niż 10 miesięcy i odbywało się na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu. Dotyczy to szkół zawodowych (praktyk zawodowych tam prowadzonych) i ponadpodstawowych.

 4. Został złożony przez podatnika wniosek o przyznanie ulgi do właściwego urzędu wg miejsca zamieszkania. Taki wniosek musiał zostać złożony do miesiąca od daty:

 • złożenia przez pracownika egzaminu, który kończy naukę zawodu (szkolenie na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego),

 • zakończenia przez ucznia praktycznej nauki zawodu, którą odbywał u podatnika (na podstawie umowy zawartej ze szkołą).

  

Warunki przyznawania ulgi podatkowej w PIT 2019

Skorzystasz z ulgi na wyszkolenie jeśli:

 1. Prowadzisz działalność gospodarczą.

 2. Jesteś spadkobiercą, który kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej.

 3. Jesteś wspólnikiem w spółce cywilnej lub prawa handlowego – nie dotyczy to spółki partnerskiej pod warunkiem, że:

 • otrzymałeś na podstawie decyzji urzędu skarbowego prawo do obniżenia podatku dochodowego o wysokość kwoty ulgi uczniowskiej, a odliczenia te nie mają pokrycia w podatku dochodowym płaconym za lata wcześniejsze niż 2004 rok,

 • masz podpisaną odpowiednią umowę z uczniami, którzy zaczęli naukę praktyczną zawodu albo szkołami, które przygotowują zawodowo swoich podopiecznych, a umowa została zawarta nie później niż w roku szkolnym 2003/2004.

  

PIT online 2019 – co się odlicza?

Odliczeniu na zeznaniu PIT online oraz papierowym podlegają kwoty przyznane przed dniem 1 stycznia 2006 roku. Dotyczy to tylko tych kwot, które nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym, jaki został obliczony za lata wcześniejsze niż 2006 rok. Odliczeniu tego rodzaju podlegają także kwoty ulg przyznanych zgodnie z przepisami regulującymi prawa nabyte po dniu 1 stycznia 2006 r.

Odliczenie z tytułu ulgi uczniowskiej należy wykazać na załączniku PIT/O w części: Odliczenia od podatku (część C). Załącznik i zeznanie podstawowe, czyli PIT-37, PIT-36 lub PIT-28, można złożyć drogą elektroniczną jako PIT online.

Wysokość odliczenia ulgi od wyszkolenia uczniów podlega limitom i zależy od okresu prowadzonego szkolenia, który wynika z umowy o pracę. Gdy trwa do 24 miesięcy, kwota odliczenia to 4 896 zł 18 gr. Powyżej 24 miesięcy kwota ta wzrasta do 8 160 zł 31 gr. Wysokość ulgi określana jest za przeszkolenie jednego pracownika albo ucznia. Nie podlega ona waloryzacji.

 

PIT online 2019 – jak szybko odliczyć ulgę uczniowską?

Ulga na wyszkolenie uczniów jest rozliczana na załączniku PIT/O, który najszybciej wypełnisz i wyślesz drogą elektroniczną jako PIT online wraz z podstawowym zeznaniem (PIT-36, PIT-37, PIT-28). To najłatwiejsza metoda, ponieważ program PIT PRO wydaje proste polecenia, które wskazują co i gdzie należy wpisać, a wszystkie obliczenia są wykonywane przez aplikację na podstawie wprowadzonych danych. Dzięki temu oszczędzasz czas, bo nie musisz wyliczać skomplikowanych działań. Dokumenty można wysłać jednym kliknięciem, bez wychodzenia z domu.

  

Jak rozliczyć PIT-36 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-36 w roku podatkowym 2019: 

   

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

   

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Załączniki do PIT-37 i PIT-36 za 2019 − zobacz, o czym musisz pamiętać!