Ulga uczniowska w PIT 2019 – kto może z niej skorzystać?
FreeImages
Podatnik.Info

Ulga uczniowska w PIT 2019 – kto może z niej skorzystać?

Przeczytaj, jakie kwoty musisz wykazać, rozliczając PIT online, jeśli przysługuje Ci ulga uczniowska.

  

Kto może odliczyć ulgę 2019 na wyszkolenie uczniów?

Z ulgi uczniowskiej skorzystają podatnicy, którym prawo do niej zostało udzielone przed końcem 2004 roku, bo spełnili wszystkie niezbędne warunki do jej nabycia. Przysługuje ono wtedy, gdy:

 1. Podatnik, jeden z jego wspólników lub pracownik jego spółki ma uprawnienia do szkolenia uczniów.

 2. Prowadzone przez podatnika szkolenia zakończyło się egzaminem z pozytywnym wynikiem.

 3. Szkolenie odbywało się na podstawie umowy o pracę zawartej ze szkołą lub uczniami, miało na celu przygotowanie zawodowe. Co więcej, trwało nie krócej niż 10 miesięcy i odbywało się na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu. Dotyczy to szkół zawodowych (praktyk zawodowych tam prowadzonych) i ponadpodstawowych.

 4. Został złożony przez podatnika wniosek o przyznanie ulgi do właściwego urzędu wg miejsca zamieszkania. Taki wniosek musiał zostać złożony do miesiąca od daty:

 • złożenia przez pracownika egzaminu, który kończy naukę zawodu (szkolenie na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego),

 • zakończenia przez ucznia praktycznej nauki zawodu, którą odbywał u podatnika (na podstawie umowy zawartej ze szkołą).

  

Warunki przyznawania ulgi podatkowej w PIT 2019

Skorzystasz z ulgi na wyszkolenie jeśli:

 1. Prowadzisz działalność gospodarczą.

 2. Jesteś spadkobiercą, który kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej.

 3. Jesteś wspólnikiem w spółce cywilnej lub prawa handlowego – nie dotyczy to spółki partnerskiej pod warunkiem, że:

 • otrzymałeś na podstawie decyzji urzędu skarbowego prawo do obniżenia podatku dochodowego o wysokość kwoty ulgi uczniowskiej, a odliczenia te nie mają pokrycia w podatku dochodowym płaconym za lata wcześniejsze niż 2004 rok,

 • masz podpisaną odpowiednią umowę z uczniami, którzy zaczęli naukę praktyczną zawodu albo szkołami, które przygotowują zawodowo swoich podopiecznych, a umowa została zawarta nie później niż w roku szkolnym 2003/2004.

  

PIT online 2019 – co się odlicza?

Odliczeniu na zeznaniu PIT online oraz papierowym podlegają kwoty przyznane przed dniem 1 stycznia 2006 roku. Dotyczy to tylko tych kwot, które nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym, jaki został obliczony za lata wcześniejsze niż 2006 rok. Odliczeniu tego rodzaju podlegają także kwoty ulg przyznanych zgodnie z przepisami regulującymi prawa nabyte po dniu 1 stycznia 2006 r.

Odliczenie z tytułu ulgi uczniowskiej należy wykazać na załączniku PIT/O w części: Odliczenia od podatku (część C). Załącznik i zeznanie podstawowe, czyli PIT-37, PIT-36 lub PIT-28, można złożyć drogą elektroniczną jako PIT online.

Wysokość odliczenia ulgi od wyszkolenia uczniów podlega limitom i zależy od okresu prowadzonego szkolenia, który wynika z umowy o pracę. Gdy trwa do 24 miesięcy, kwota odliczenia to 4 896 zł 18 gr. Powyżej 24 miesięcy kwota ta wzrasta do 8 160 zł 31 gr. Wysokość ulgi określana jest za przeszkolenie jednego pracownika albo ucznia. Nie podlega ona waloryzacji.

 

PIT online 2019 – jak szybko odliczyć ulgę uczniowską?

Ulga na wyszkolenie uczniów jest rozliczana na załączniku PIT/O, który najszybciej wypełnisz i wyślesz drogą elektroniczną jako PIT online wraz z podstawowym zeznaniem (PIT-36, PIT-37, PIT-28). To najłatwiejsza metoda, ponieważ program PIT PRO wydaje proste polecenia, które wskazują co i gdzie należy wpisać, a wszystkie obliczenia są wykonywane przez aplikację na podstawie wprowadzonych danych. Dzięki temu oszczędzasz czas, bo nie musisz wyliczać skomplikowanych działań. Dokumenty można wysłać jednym kliknięciem, bez wychodzenia z domu.

  

Jak rozliczyć PIT-36 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-36 w roku podatkowym 2019: 

   

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

   

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także