Ulga termoizolacyjna - jak ją rozliczać?
http://sxc.hu/

Ulga termoizolacyjna - jak ją rozliczać?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do następnych akapitów:

 

Ulga podatkowa na termomodernizację od 1 stycznia 2019 r. 

W deklaracji podatkowej za 2019 rok dostępne jest nowe odliczenie - tak zwana ulga termomodernizacyjna, związana z wydatkami na ocieplenie domów jednorodzinnych oraz wymianą starych kotłów grzewczych. Zatem pierwsze odliczenie wydatków w jej ramach będzie możliwe w zeznaniu rocznym składanym na początku 2020 roku. 

Odliczenia termomodernizacji od podatku dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. 

Przepisy podatkowe określają jasno, kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jak również zakup jakich materiałów budowlanych, urządzeń i usług kwalifikuje i uprawnia do odliczenia termomodernizacji od podatku.

 

Ulga na termomodernizację - kto odliczy od podatku?

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ulgą termomodernizacyjną objęte są wszelkie wydatki poniesione w danym roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać mogą podatnicy ustalający podstawę opodatkowania:

 • według skali podatkowej,

 • podatkiem liniowym,

 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Ulga podatkowa na termomodernizację – dla jakich budynków?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

 • wolno stojących albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

 • służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, 

 • w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

Z odliczenia termomodernizacji od podatku nie skorzystają więc właściciele mieszkań w typowych budynkach wielorodzinnych (blokach), a także biur i sklepów.

Co kluczowe, podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynków w trakcie budowy. 

 

Ulga podatkowa na termomodernizację - na jakich zasadach?

Podstawę do odliczenia stanowią zgromadzone faktury wystawione przez czynnych podatników VAT, potwierdzające poniesienie wydatków. Data poniesienia wydatku jest równoznaczna z datą sprzedaży określoną na fakturze VAT. Gdy na fakturze VAT brakuje informacji o dniu sprzedaży, przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień wystawienia faktury. Wówczas ulga termomodernizacyjna może być brana pod uwagę.

Całe przedsięwzięcie musi być zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W przypadku, gdy podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia w podanym terminie, zobowiązany będzie do zwrotu ulgi poprzez doliczenie uprzednio odjętych kwot podatkowych.

Ulga termoizolacyjna - co możemy odliczyć?

Szczegółowy wykaz materiałów i usług, które podlegają pod ulgę termomodernizacyjną, dostępny jest w Wykazie rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (poz. 2489). Są to:

 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

 • pompa ciepła wraz z osprzętem;

 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

 •  materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu;

 • uslugi będące częścią termomodernizacji

Ulga termomodernizacyjna - ile można odliczyć?

Kwota odliczenia od termomodernizacji nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych budynkach.

Co ważne, gdy kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, będzie miał on prawo odliczenie jej w kolejnych latach – przy czym nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek będący częścią możliwych do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej działań.

 

Ulga termomodernizacyjna - co z wydatkami poniesionymi przed 2019 rokiem?

Ulga podatkowa na termomodernizacje może być odliczona także od wydatków związanych z przedsięwzięciem, którego realizację rozpoczęto przed 1 stycznia 2019 roku, a które zostało zakończone po 31 grudnia 2018 roku. Nie później jednak niż do dnia, w którym mija okres 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono taki wydatek.

 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczasz PIT? Nie przegap najnowszych ulg i odliczeń!