Ulga rehabilitacyjna na samochód – dla kogo i na jakich...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Ulga rehabilitacyjna na samochód – dla kogo i na jakich zasadach?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Ulga rehabilitacyjna na samochód – co to jest?

Rehabilitacja oraz zapewnienia odpowiednich udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wiąże się z wysokimi kosztami. Podatnicy, którzy muszą je pokryć, otrzymują możliwość skorzystania z dodatkowych preferencji podczas składania deklaracji podatkowej. Dzięki dostępnym odliczeniom można znacznie obniżyć wysokość zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Ulga rehabilitacyjna na samochód jest uregulowana w dwóch ustawach w zależności od formy opodatkowania.

Szczegółowe zasady korzystania z preferencji znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Dodatkowo prawo do odliczenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych reguluje ustawa z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930).

Ulga rehabilitacyjna na samochód umożliwia odliczenie wydatków poniesionych w poprzednim roku podatkowym na:

 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Pierwsze z wymienionych wydatków należą do limitowanych. Oznacza to, że podatnik nie może odliczyć więcej niż 2280 zł. Wśród tych kosztów pojawiają się między innymi wydatki na paliwo, olej silnikowy, filtry, płyn do spryskiwaczy, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, opony, opłaty parkingowe, przegląd techniczny, naprawy czy ubezpieczenie OC.

Druga grupa wydatków nie jest objęta żadnymi limitami. Beneficjent może odliczyć dowolną kwotę. Przystosowanie pojazdu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności obejmuje dostosowanie elementów związanych z kierowaniem pojazdem lub przemieszczenia się pojazdem w roli pasażera.

Co ważne, odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zostały zwrócone podatnikowi.

Jakie pojazdy obejmuje ulga rehabilitacyjna 2023? Samochód osobowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym jest pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Pojawiają się jednak pewne wyjątki, które prezentujemy poniżej:

 • pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 • pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach,
 • pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z powyższych informacji wynika, co obejmuje i na czym polega ulga rehabilitacyjna na samochód. Dla kogo jest ona dostępna? Jakie warunki należy spełniać, by móc uwzględnić ją w deklaracji PIT? Na te pytania odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Ulga rehabilitacyjna na samochód – dla kogo?

Jeżeli podatnik chce skorzystać z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej, musi spełniać kilka ważnych warunków:

 • być osobą niepełnosprawną lub
 • mieć na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko do 16 roku życia,
 • być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego,
 • ponieść wydatki na używanie samochodu osobowego w poprzednim roku podatkowym,
 • być podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co ważne, podatnik nie może odliczać wydatków na używanie innego pojazdu niż samochód osobowy. Ponadto musi być on własnością lub współwłasnością podatnika. Oznacza to, że podatnik nie odliczy wydatków na samochód, który został wynajęty, pożyczony czy też jest objęty umową leasingową. Czy każdemu podatnikowi spełniającemu te warunki należy się ulga rehabilitacyjna 2023? Samochód może zostać uwzględniony w deklaracji PIT w przypadku rozliczenia podatku według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga rehabilitacyjna 2023 – samochód. Jak ją rozliczyć?

Na początku należy podkreślić, że wydatki, które podatnik chce uwzględnić w deklaracji podatkowej, muszą być udokumentowane. Każdy uwzględniony koszt musi mieć potwierdzenie w formie faktury, rachunku czy dowody zapłaty. Podatnik powinien móc przedstawić taki dokument w przypadku kontroli. Wśród elementów, które muszą się na nim pojawić, wymienia się: dane identyfikujące kupującego, sprzedającego, rodzaj towaru lub usługi oraz kwotę.

Jeżeli wydatki są udokumentowane, wówczas można uwzględnić je w odpowiedniej deklaracji podatkowej.

 • PIT–37 wypełniają podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika, na przykład z umowy o pracę,
 • PIT–36 wypełniają osoby uzyskujące przychody opodatkowane według skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika, na przykład z działalności gospodarczej,
 • PIT–28 wypełniają podatnicy, którzy rozliczają przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wszystkie koszty związane z ulgą rehabilitacyjną należy uwzględnić w załączniku PIT/O w sekcji B, czyli Odliczenia od dochodu (przychodu) – inne niż wykazane w załącznikach PIT/D, PIT/BR lub bezpośrednio wymienione w zeznaniach podatkowych.

Ulga rehabilitacyjna 2023 powinna pojawić się w polu 25 w przypadku podatnika oraz 26 przy wydatkach poniesionych przez małżonka. Jest to rubryka odpowiadająca za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. W deklaracji należy wpisać łączną kwotę przysługujących ulg i odliczeń, które zostały wpisane w załączniku PIT/O.

Ulga rehabilitacyjna na samochód – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy podsumowanie najistotniejszych kwestii omówionych szczegółowo w artykule.

 • Ulga rehabilitacyjna jest preferencją podatkową, którą mogą odliczyć osoby niepełnosprawne lub osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.
 • Ulga rehabilitacyjna może obejmować samochód osobowy, spełniający wymagania określone w ustawie o PIT.
 • Wśród wydatków możliwych do odliczenia pojawiają się koszty używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia w wysokości 2280 zł.
 • Podatnik ma prawo do nielimitowanego odliczenia wydatków przeznaczonych na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 • Nie można odliczyć wydatków przeznaczonych na samochód, który nie jest własnością lub współwłasnością podatnika.
 • Ulga rehabilitacyjna na samochód może być uwzględniona w przypadku opodatkowania według skali ogólnej lub ryczałtem ewidencjonowanym.
 • W załączniku PIT/O należy uwzględnić kwotę wydatków, które są udokumentowane i możliwe do potwierdzenia podczas kontroli.
 • Podatnik nie może uwzględnić kosztów, które pokrył z dofinansowania.

 Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej, skorzystaj z pomocy ekspertów Podatnik.info. Każdy użytkownik naszego darmowego programu może zapytać o dowolną kwestię specjalistów z obszaru księgowości, finansów czy prawa. W okresie rozliczenia deklaracji PIT istnieje możliwość skorzystania z trzech rozwiązań, które pomogą w dopełnieniu formalności nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze zapewnia Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!