Ulga na start 2023 – dla kogo, zasady, limity
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Ulga na start 2023 – dla kogo, zasady, limity

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Czym jest ulga na start?

Decyzja o założeniu działalności gospodarczej wiąże się z wieloma zobowiązaniami. Wśród podstawowych kosztów, z jakimi należy się liczyć, pojawiają się między innymi: księgowość, opłaty za wynajem lokalu oraz media, podatek dochodowy, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nie powinno więc dziwić, że podatnicy szukają rozwiązań, które pozwolą na obniżenie opłat. Osoby otwierające swoją pierwszą firmę mają prawo do skorzystania z preferencyjnych warunków w zakresie rozliczania składek ZUS.

Ulga na start 2023 przysługuje osobom, które decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Obniżenie zobowiązania wobec ZUS polega na opłacaniu wyłącznie składki zdrowotnej za okres obowiązywania preferencji. Dzięki temu podatnik nie musi opłacać ubezpieczenia społecznego, które obejmuje następujące ubezpieczenia:

 • emerytalne – obowiązkowe,
 • rentowe – obowiązkowe,
 • wypadkowe – obowiązkowe,
 • chorobowe – dobrowolne w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Najważniejsze informacje na temat ulgi na start znajdują się w art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646). Zanim przejdziemy do omówienia warunków korzystania z preferencji, należy zaznaczyć, że zgodnie z aktualnymi przepisami, osoby prowadzące pozarolniczą działalność, mają obowiązek opłacania składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych oraz zdrowotnych. Dotyczy to podatników nieposiadających innych tytułów do ubezpieczeń.

Co ważne, przedsiębiorcy mają obowiązek ubezpieczenia już od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do momentu jej zawieszenia lub zamknięcia. Składki należy opłacić z własnych środków. Ulga na start umożliwia zwolnienie z tego obowiązku po spełnieniu określonych wymagań.

Ulga na start 2023 – kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach?

Jak wspomnieliśmy, każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania i opłacania składek ZUS. Ulga na start 2023 umożliwia obniżenie związanych z tym kosztów. Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców, mogą z niej skorzystać osoby fizyczne, które decydują się na:

 • prowadzenie działalności gospodarczej po raz pierwszy lub otwiera ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
 • brak wykonywania obowiązków na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym realizował czynności wchodzące w zakres aktualnie prowadzonej firmy.

Po spełnieniu powyżej wymienionych warunków można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania ubezpieczenia społecznego przez okres 6 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej.

Co więcej, również rolnikom lub domownikom, którzy zdecydują się na prowadzenie własnej firmy o charakterze pozarolniczym, przysługuje ulga na start. ZUS 2023 będzie jednak nieobowiązkowy także w przypadku:

 • posiadania ubezpieczenia w KRUS w pełnym zakresie przez minimum 3 lata nieprzerwanie,
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracowania w nim,
 • dysponowania gospodarstwem, którego obszar użytków rolnych przekracza 1ha,
 • złożenia w KRUS oświadczenia o kontynuacji ubezpieczenia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nieposiadania statusu pracownika oraz niepozostawaniu w stosunku służbowym,
 • nieposiadania ustalonego prawa do emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności nieprzekraczającej kwoty granicznej.

Jeżeli osoba zakładająca działalność gospodarczą nie spełnia jednego z wyżej wymienionych warunków, wówczas może skorzystać z ulgi na start na zasadach ogólnych.

Co ważne, preferencyjne warunki przysługują przez 6 pełnych miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. Do limitu nie wlicza się miesiąca, w trakcie którego rozpoczęto działalność. Jeżeli zdecydujesz się na założenie firmy pierwszego dnia miesiąca, wówczas wlicza się on w okres obowiązywania ulgi. Ponadto zawieszenie działalności gospodarczej nie przedłuża czasu obowiązywania preferencji.

Ulga na start 2023 – ile wynosi?

Każdy przedsiębiorca, który nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia, ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie w pełnej lub obniżonej kwocie. Na początku działalności przysługuje ulga na start ZUS 2023 umożliwiająca obniżenie kosztów przez 6 miesięcy. Beneficjenci zostają zwolnieni z opłacania takich składek jak:

 • ubezpieczenie emerytalne wynosząca 812,23 zł,
 • ubezpieczenie rentowe wynosząca 332,88 zł,
 • ubezpieczenie wypadkowe wynosząca 69,49 zł,
 • Fundusz Pracy wynosząca 101,94 zł,
 • Fundusz Solidarnościowy wynosząca 1,45% podstawy wymiaru.

Co ważne, składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Na podstawie powyższych informacji można obliczyć, że beneficjenci mogą zaoszczędzić około 1316,54 zł oraz kwotę należną w ramach Funduszu Solidarnościowego. Korzystając z ulgi na start, należy opłacić wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od formy opodatkowania. Jeżeli rozliczasz się na zasadach ogólnych, wówczas wynosi 9% podstawy wymiaru. Dla osób opłacających podatek liniowy obowiązuje stawka 4,9%. Przedsiębiorcy podlegający ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych opłacają składkę zależną od przychodu uzyskanego w ciągu całego roku podatkowego.

Podsumowanie: ZUS – ulga na start 2023

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące ulgi na start dla przedsiębiorców.

 • Ulga na start to możliwość preferencyjnego rozliczania składek na ubezpieczenie, które polega na opłacaniu wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Z ulgi na start mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą lub rozpoczynają ją po raz kolejny po 5 latach od zawieszenia czy zamknięcia poprzedniej działalności.
 • Preferencyjne warunki rozliczenia przysługują osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą albo są wspólnikami spółek cywilnych.
 • Co ważne, przedsiębiorca nie może również wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, u którego pełnił obowiązki wchodzące w zakres oferty obecnie prowadzonej firmy.
 • Osobom prowadzącym działalność rolniczą lub ich domownikom decydującym się na prowadzenie własnej firmy o charakterze pozarolniczym przysługuje ulga na start. ZUS 2023 będzie jednak całkowicie nieobowiązkowy po spełnieniu warunków wymienionych w artykule.
 • Ulga na start 2023 zwalnia na 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej z opłacania składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe oraz Fundusz Pracy.
 • Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne według stawki obowiązującej w przypadku określonej formy opodatkowania. W przypadku zasad ogólnych wynosi 9% wymiaru podstawy składek, a podatku liniowego – 4,5%. Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się ryczałtowo, wówczas wysokość zobowiązania zależy od przychodu osiągniętego w całym roku podatkowym.
 • Składki na ubezpieczenie chorobowe są dobrowolne.

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące wysokości swojego zobowiązania wobec ZUS czy prawa do ulgi, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik bezpłatnego programu Podatnik.info, zyskuje możliwość konsultacji ze specjalistami z obszaru finansów, prawa podatkowego lub księgowości. Ponadto w okresie rozliczania deklaracji PIT pomożemy Ci dopełnić wszelkich formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, korzystając z darmowego programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!