Ulga na dziecko niepełnosprawne 2023 – zmiany w...
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Ulga na dziecko niepełnosprawne 2023 – zmiany w przepisach

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Ulga na dziecko niepełnosprawne 2023 – nachodzą zmiany!

Prace nad pakietem SLIM VAT 3 dobiegają końca. Nowelizacja uszczelniająca przepisy podatkowe wprowadza modyfikacje także do ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Dotyczą one między innymi ulg przysługujących podatnikom, którzy są opiekunami lub rodzicami osób z niepełnosprawnością. Co ważne, część zmian wejdzie w życie już od 1 lipca. Oznacza to, że te dotyczące podatku dochodowe obejmą deklaracje składane w 2024 roku.

Na początku należy zaznaczyć, że ulga na dziecko niepełnosprawne 2023 może być rozumiana jako ulga rehabilitacyjna lub prorodzinna. W tym artykule zostanie omówione drugie ze wspomnianych odliczeń. Zgodnie z ustawą o PIT, rodzice oraz opiekunowie wychowujący dzieci mają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej. Obowiązuje ona w przypadku osób:

 • niepełnoletnich,
 • pełnoletnich do 25. roku życia uczących się w szkołach, które obejmują przepisy regulujące system oświatowy lub szkolnictwo wyższe w Rzeczpospolitej Polskiej oraz innym państwie,
 • z niepełnosprawnością bez względu na wiek.

Należy zaznaczyć, że ulga na dziecko niepełnosprawne 2023 przysługuje niezależnie od orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Ponadto obejmuje zarówno potomków, jak i wychowanków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość odliczenia zależy od liczby dzieci. Ulga prorodzinna przysługuje w wysokości:

 • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, co w przeliczeniu na rok wynosi 1 112,04 zł,
 • 92,67 zł miesięcznie na drugie dziecko, co rocznie daje również 1 112,04 zł,
 • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko, czyli w przeliczeniu na rok 2 000,04 zł,
 • 225,00 zł miesięczni na czwarte i każde kolejne dziecko, co w skali roku oznacza 2 700,00 zł.

Ulga przysługuje w wyżej wymienionych kwotach obojgu rodzicom, opiekunom prawnym lub rodzicom zastępczym pozostających w związku małżeńskim. Podatnicy muszą ustalić między sobą, w jakiej wysokości wykorzysta odliczenie każde z nich. Należy również pamiętać, że ulga przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy sprawują faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Co więcej, do liczby dzieci wlicza się wyłącznie te spełniające kryteria uwzględnione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto z odliczenia mogą skorzystać wyłącznie podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Jeżeli oprócz dochodów objętych tą formą opodatkowania uzyskujesz także przychody podlegające ryczałtowi lub podatkowi liniowemu, wówczas przysługuje Ci prawo do ulgi.

Zmiany, które wprowadza pakiet SLIM VAT 3, dotyczą między innymi ograniczeń związanych z zarobkami podatników. Jak prezentuje się zależność ulga na dziecko niepełnosprawne a limit dochodów? Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej.

Ulga na dziecko niepełnosprawne a limit dochodów

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi prorodzinnej, muszą spełniać także warunki związane z wysokością dochodów. Zasady różnią się w zależności od liczby dzieci oraz statusu podatnika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku PIT, korzystając z ulgi na jedną osobę, należy spełniać poniższe kryteria:

 • 112 000 zł w przypadku podatników, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy; należy zaznaczyć, że ograniczenie dotyczy sumy dochodów obu małżonków,
 • 112 000 zł w przypadku podatników będących rodzicami samotnie wychowującymi dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim, także przez część roku.

Wymagania te obowiązują także rodziców lub opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnością bez względu na stopień niepełnosprawności. Jak będzie prezentowała się zależność ulga na dziecko niepełnosprawne a limit dochodów po wprowadzeniu modyfikacji?

Zmiany zaplanowane w ramach pakietu SLIM VAT 3 zakładają zniesienie limitu dochodu obowiązującego ulgę na jedno dziecko. Dotyczy to rodziców oraz opiekunów dzieci niepełnosprawnych. W zamian podatnicy muszą przedłożyć jeden z poniższych dokumentów:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach,
 • decyzję przyznającą prawo do renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a także renty szkoleniowej albo socjalnej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, a zostało ono wydane na podstawie odrębnych regulacji.

Jeżeli zmiany wejdą w życie, ulga będzie łatwiej dostępna dla podatników wychowujących lub opiekujących się osobą z niepełnosprawnością.

Dorosłe dziecko niepełnosprawne a ulga prorodzinna

Wśród podatników pojawiają się także pytania dotyczące zależności dorosłe dziecko niepełnosprawne a ulga prorodzinna. Zgodnie z przepisami, odliczenie przysługuje w tym przypadku bez względu na wiek. Należy jednak pamiętać o potwierdzeniu niepełnosprawności odpowiednimi dokumentami. Ponadto warto zwrócić uwagę na kwestie związane z ewentualnymi dochodami pozyskiwanymi przez dorosłe dziecko niepełnosprawne.

Jeżeli podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością, a także wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego, wówczas spełnia warunki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Przekazywane środki są przeznaczane zazwyczaj na zakup leków, wizyt u specjalistów, a także realizację niezbędnych form leczenia.

Co ważne, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia bez względu na wiek, otrzymywanie zasiłku pielęgnacyjnego czy też dochodów osiąganych przez osobę z niepełnosprawnością.

Należy pamiętać, że w przypadku podatników korzystających z odliczenia na więcej niż jedno dziecko nie obowiązuje ograniczenie związane z zarobkami. Jeżeli rodzic lub opiekun chce uzyskać ulgę tylko na dorosłą osobę niepełnosprawną, wówczas według nowych przepisów nie ma limitu dochodów.

Podsumowanie: Ulga na dziecko niepełnosprawne 2023 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady związane z korzystaniem z ulgi na osobę z niepełnosprawnością w deklaracjach za rok 2023.

 • Od 1 lipca 2023 roku wejdą w życie nowe modyfikacje przepisów w ramach pakietu SLIM VAT 3. Wśród nich znajdują się również zapisy dotyczące ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, rodzice oraz opiekunowie muszą spełniać wymagania dochodowe w przypadku ulgi na jedno dziecko. Rodzice pozostający w związku małżeńskim nie mogą zarabiać łącznie więcej niż 112 000 zł. Taki limit dotyczy także osób samotnie wychowujących dziecko. Podatnicy niepozostający w związku małżeńskim – nawet przez część roku – muszą spełniać limit wynoszący 56 000 zł.
 • Zgodnie z nowymi przepisami, ulga na dziecko niepełnosprawne 2023 przysługuje bez limitu dochodu – niezależnie od liczby dzieci.
 • Dorosłe dziecko niepełnosprawne a ulga prorodzinna: w tym przypadku odliczenie przysługuje bez względu na wiek oraz ewentualny dochód osoby z niepełnosprawnością. Kluczowe będą jednak wymagania związane z władzą rodzicielską, pełnieniem funkcji lub sprawowaniem opieki prawnej. Dodatkowo należy pamiętać o przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających niepełnosprawność dziecka.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące ulgi na dziecko niepełnosprawne oraz zachodzących zmian, możesz skorzystać z pomocy ekspertów Podatnik.info. W tym celu należy pobrać nasz darmowy program. Każdy użytkownik ma możliwość zadania dowolnego pytania bez ponoszenia kosztów. Ponadto w okresie składania deklaracji PIT możesz skorzystać z trzech prostych rozwiązań, które pomogą Ci w dopełnieniu obowiązków podatkowych nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze zyskasz, pobierając bezpłatny program Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?