Ulga mieszkaniowa − co warto o niej wiedzieć przed...
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Ulga mieszkaniowa − co warto o niej wiedzieć przed rozliczeniem PIT za 2019 rok

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Rozliczenie PIT 2020 a ulga mieszkaniowa


Zgodnie z przepisami prawa, znowelizowanymi w pierwszej połowie 2019 roku, sprzedaż nieruchomości (oraz praw do nieruchomości) poza działalnością gospodarczą wiąże się z opodatkowaniem przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym doszło do jej nabycia bądź wybudowania. Uzyskane w ten sposób środki mogą być jednak zwolnione z opodatkowania. 


Warunkiem takiego rozwiązania jest jednak przeznaczenie uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych, na własne cele mieszkaniowe, które podatnik musi zrealizować w ciągu dwóch lat od końca roku sprzedaży. Zwolniony z opodatkowania dochód można obliczyć według wzoru:

 

(dochód) * (wydatki na cele mieszkaniowe) / (przychód ze sprzedaży).


Ulga mieszkaniowa − definicja odpłatnego zbycia nieruchomości


Ulga mieszkaniowa może być zastosowana wtedy, kiedy stan faktyczny realizuje przewidziany w przepisach ustawowych stan prawny. Aby tak się stało, należy dokonać wykładni pojęcia „sprzedaży nieruchomości” czy dokładnie „odpłatnego zbycia nieruchomości”. 


Prawa do nieruchomości, które wchodzą w skład tego pojęcia dotyczą także udziału w nieruchomości, jak i sprzedaży części nieruchomości (np. wydzielonego lokalu z nieruchomości). Dodatkowo, pod pojęciem tym kryje się także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego czy prawo do użytkowania wieczystego. 


Ulga mieszkaniowa – co można odliczyć? Własne cele mieszkaniowe

Ulga mieszkaniowa przysługuje Ci, jeżeli w deklaracji wykażesz, że pieniądze uzyskane z odpłatnej sprzedaży nieruchomości lub prawa do nieruchomości zostaną przeznaczone na wydatki na cele mieszkaniowe. 


Lista wydatków, możliwych do uznania za cele mieszkaniowe, oparta jest o art. 21 ust. 25 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 305) i zawiera m.in. następujące działania:


  • zakup budynku lub lokalu mieszkalnego (bądź powiązanego z nim gruntu i prawami jego użytkowania),

  • zakup gruntu, przeznaczonego na budowę budynku mieszkalnego,

  • zakup rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego,

  • czynności budowlane bądź remontowe posiadanego budynku bądź lokalu mieszkalnego,

  • uregulowanie kredytu (bądź odsetek) zaciągniętego przez dniem, w którym uzyskano przychód z odpłatnego zbycia na cele mieszkaniowe.


Ulga mieszkaniowa i zmiany w PIT za 2019 – modyfikacje 


Jedną z najważniejszych zmian, kiedy rozliczasz ulgę mieszkaniową i wydatki na własne cele mieszkaniowe jest wydłużenie o rok okresu wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Zmiana z dwóch na trzy lata bezpośrednio przełoży się na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do skorzystania z preferencyjnego odpisu.


Przepisy Ustawy o PIT 2019 doprecyzowują również kwestię rozliczania wydatków na podstawie podpisanych umów deweloperskich. Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, należy nabyć nieruchomość przed upływem trzech lat od roku kolejnego względem zakupu budowli.


Zmianie uległy również przepisy odnośnie wydatków na przebudowę lub remont lokalu, czyli tzw. ulga remontowa. Zgodnie z nowelizacją ustawy, wydanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na remont wynajmowanego lokalu mieszkalnego będzie można uwzględnić jako ulga remontowa, o ile lokal zostanie zakupiony w okresie jej trwania.


W nowelizacji z 2019 roku uaktualnione zostały zasady wyliczenia 5-letniego okresu podwyższonego podatku dla nieruchomości nabytych drogą spadkową. Obecnie wyznacza się go od końca roku kalendarzowego, w którym budynek mieszkalny został wybudowany bądź zakupiony przez spadkodawcę. W poprzednim stanie prawnym, 5-letni okres liczono od momentu nabycia nieruchomości przed spadkobiorcę. To zdecydowanie uprzywilejowanie osób, które obejmują nieruchomość w spadku. W taki sam sposób określa się również 5 lat od ustania małżeńskiej wspólności majątkowej (koniec roku, w którym nabyto bądź wybudowano nieruchomość, wliczoną do majątku wspólnego).


To jednak nie jedyny sposób na uzyskanie ulgi za wydatki mieszkaniowe. PIT za 2019 będzie przewidywał nową ulgę. Jest to tzw. ulga termomodernizacyjna. Przysługuje ona właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe, którzy podjęli przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu wydatków na materiały, usługi i urządzenia służące do modernizacji  (odnowienia/udoskonalenia) systemu grzewczego domu. Warunkiem skorzystania z ulgi jest ujęcie jej w odpowiednim załączniku oraz wypełniając PIT 2019 wraz ulgą mieszkaniową, należy pamiętać o uwzględnieniu wyliczonej sumy na odpowiednim załączniku.

Gdzie ujmujęta powinna być ulga mieszkaniowa? PIT/D to załącznik, o którym musisz pamiętać. W weryfikacji ogólnej poprawności uzupełnianej deklaracji, z pomocą przychodzi program PIT Pro, jedno z najpopularniejszych narzędzi do rozliczania formularzy podatkowych zarówno na dekstop, online, jak i przez telefon. Ułatwi on poprawne wyliczenie należności względem fiskusa i pomoże podatnikowi w bezpiecznym przesłaniu arkusza wprost na serwery Ministerstwa Finansów. Skorzystaj z programu PIT 2019 już dziś! 


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga mieszkaniowa 2019 a zakup klimatyzacji do domu