Stratę z inwestycji na giełdzie należy wykazać w...
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Stratę z inwestycji na giełdzie należy wykazać w rocznym zeznaniu

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ich uzyskanie nie wyklucza jednak wspólnego rozliczenia małżonków, chociaż samych dochodów z tego źródła nie można rozliczyć wspólnie. Jeśli inwestycje giełdowe przyniosły stratę, ją także należy wykazać w rocznym zeznaniu.

Dochody z giełdy są opodatkowane 19-proc podatkiem od dochodu i wymagają oddzielnego rozliczenia wynikającego z nich podatku. Dochodem jest w tym przypadku różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania określonymi zgodnie z ustawą. Zalicza się do nich m. in. wydatki na nabycie akcji, które stają się kosztem w momencie ich zbycia.

>>>Rozlicz się z fiskusem za pomocą całkowicie darmowego programu PIT Pro 2012<<< 

PIT-38 niezbędny

Bez względu na to, czy inwestor giełdowy uzyskiwał dochody ze stosunku pracy, działalności gospodarczej czy np. działalności wykonywanej osobiście, musi pamiętać, że przychodów z giełdy nie rozliczy w połączeniu z innymi źródłami przychodów. Oznacza to, że w przypadku, gdy podatnik w trakcie trwania roku podatkowego uzyskiwał dochody z pracy, równocześnie inwestując na giełdzie, złoży dwa oddzielne formularze: PIT-37 na dochody z pracy i PIT-38 na dochody z inwestycji giełdowych, m.in. ze sprzedaży akcji. Formularz PIT-38 jest wypełniany na podstawie informacji PIT-8C, przesyłanej przez biuro maklerskie (gdy jest ich kilka, poszczególne pozycje należy zsumować i wpisać do rocznego zeznania).  Gdyby z jakiegoś powodu PIT-8C nie dotarł do podatnika, inwestor giełdowy musi pamiętać, że jest zobowiązany do samodzielnego określenia przychodów i kosztów jego uzyskania oraz rozliczenia podatku – wyjaśnia Tax Care.

Stratę też trzeba wykazać

Jeżeli w ubiegłym roku powstała z danego źródła przychodów strata podatkowa, czyli koszty uzyskania przychodów były wyższe niż same przychody, taki ujemny wynik należy także wykazać w rocznym zeznaniu. Stratę można bowiem rozliczyć w następnych latach w ramach tego samego źródła przychodu. Jest na to maksymalnie pięć następujących po sobie lat, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty straty. Dotyczy to także przychodów z giełdy.

Dochody giełdowe nie pozbawiają prawa do wspólnego rozliczenia

Co istotne, dochody z giełdy nie wykluczają prawa małżonków do wspólnego rozliczenia podatku (takie rozliczenie jest niemożliwe np. gdy jeden z małżonków wybierze opodatkowanie podatkiem liniowym; szerzej ta tematyka została przedstawiona w analizach Tax Care z 10.04.2013 r., Rozliczając się wspólnie z małżonkiem można obniżyć podatek o kilka tysięcy, oraz z dn. 16.04.2013 r., Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem zarezerwowane tylko dla skali podatkowej).  Dochodów giełdowych nie łączy się bowiem z innymi dochodami w celu opodatkowania, co pozwala, aby małżonkowie swobodnie złożyli wspólne zeznanie podatkowe, w którym rozliczą np. dochody z pracy i umów zleceń czy działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (stawka 18% do kwoty 85528 zł i 32% do nadwyżki powyżej tej kwoty). Samych dochodów z giełdy małżonkowie również nie rozliczą wspólnie. Jeżeli rachunek inwestycyjny małżonków przewiduje współwłasność w częściach równych, tak też zostaną podzielone i wykazane w PIT-8C przychody i koszty związane z realizowanymi transakcjami. W przypadku przyjęcia innego podziału, również koszty i przychody zostaną określone proporcjonalnie. Każdy z małżonków powinien otrzymać informację PIT-8C i każdy z nich powinien złożyć odrębne zeznanie roczne PIT-38.  


Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wykaż stratę na giełdzie w PIT-38