Stratę z inwestycji na giełdzie należy wykazać w...
http://sxc.hu/
Tax Care

Stratę z inwestycji na giełdzie należy wykazać w rocznym zeznaniu

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ich uzyskanie nie wyklucza jednak wspólnego rozliczenia małżonków, chociaż samych dochodów z tego źródła nie można rozliczyć wspólnie. Jeśli inwestycje giełdowe przyniosły stratę, ją także należy wykazać w rocznym zeznaniu.

Dochody z giełdy są opodatkowane 19-proc podatkiem od dochodu i wymagają oddzielnego rozliczenia wynikającego z nich podatku. Dochodem jest w tym przypadku różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania określonymi zgodnie z ustawą. Zalicza się do nich m. in. wydatki na nabycie akcji, które stają się kosztem w momencie ich zbycia.

>>>Rozlicz się z fiskusem za pomocą całkowicie darmowego programu PIT Pro 2012<<< 

PIT-38 niezbędny

Bez względu na to, czy inwestor giełdowy uzyskiwał dochody ze stosunku pracy, działalności gospodarczej czy np. działalności wykonywanej osobiście, musi pamiętać, że przychodów z giełdy nie rozliczy w połączeniu z innymi źródłami przychodów. Oznacza to, że w przypadku, gdy podatnik w trakcie trwania roku podatkowego uzyskiwał dochody z pracy, równocześnie inwestując na giełdzie, złoży dwa oddzielne formularze: PIT-37 na dochody z pracy i PIT-38 na dochody z inwestycji giełdowych, m.in. ze sprzedaży akcji. Formularz PIT-38 jest wypełniany na podstawie informacji PIT-8C, przesyłanej przez biuro maklerskie (gdy jest ich kilka, poszczególne pozycje należy zsumować i wpisać do rocznego zeznania).  Gdyby z jakiegoś powodu PIT-8C nie dotarł do podatnika, inwestor giełdowy musi pamiętać, że jest zobowiązany do samodzielnego określenia przychodów i kosztów jego uzyskania oraz rozliczenia podatku – wyjaśnia Tax Care.

Stratę też trzeba wykazać

Jeżeli w ubiegłym roku powstała z danego źródła przychodów strata podatkowa, czyli koszty uzyskania przychodów były wyższe niż same przychody, taki ujemny wynik należy także wykazać w rocznym zeznaniu. Stratę można bowiem rozliczyć w następnych latach w ramach tego samego źródła przychodu. Jest na to maksymalnie pięć następujących po sobie lat, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty straty. Dotyczy to także przychodów z giełdy.

Dochody giełdowe nie pozbawiają prawa do wspólnego rozliczenia

Co istotne, dochody z giełdy nie wykluczają prawa małżonków do wspólnego rozliczenia podatku (takie rozliczenie jest niemożliwe np. gdy jeden z małżonków wybierze opodatkowanie podatkiem liniowym; szerzej ta tematyka została przedstawiona w analizach Tax Care z 10.04.2013 r., Rozliczając się wspólnie z małżonkiem można obniżyć podatek o kilka tysięcy, oraz z dn. 16.04.2013 r., Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem zarezerwowane tylko dla skali podatkowej).  Dochodów giełdowych nie łączy się bowiem z innymi dochodami w celu opodatkowania, co pozwala, aby małżonkowie swobodnie złożyli wspólne zeznanie podatkowe, w którym rozliczą np. dochody z pracy i umów zleceń czy działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (stawka 18% do kwoty 85528 zł i 32% do nadwyżki powyżej tej kwoty). Samych dochodów z giełdy małżonkowie również nie rozliczą wspólnie. Jeżeli rachunek inwestycyjny małżonków przewiduje współwłasność w częściach równych, tak też zostaną podzielone i wykazane w PIT-8C przychody i koszty związane z realizowanymi transakcjami. W przypadku przyjęcia innego podziału, również koszty i przychody zostaną określone proporcjonalnie. Każdy z małżonków powinien otrzymać informację PIT-8C i każdy z nich powinien złożyć odrębne zeznanie roczne PIT-38.  


Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-8C zamiast PIT-11