Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności może...
Redakcja
http://sxc.hu/
Tax Care

Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności może skutkować podatkiem

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Inaczej może być natomiast w przypadku późniejszej sprzedaży wycofanego pojazdu.
 

Wyksięgowanie samochodu z ewidencji środków trwałych firmy – jeśli ma na celu przekazanie go na cele prywatne przedsiębiorcy, czyli inaczej przesunięcie poziome w jego majątku – generalnie nie powoduje u przedsiębiorcy powstania opodatkowanego przychodu. Nie ma tu znaczenia stopień, w jakim samochód jest zamortyzowany – w części czy w całości. Jak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności gospodarczej uznaje się m.in. przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby związane z firmą. „Wyjęcie” samochodu z majątku firmy do majątku prywatnego przedsiębiorcy nie ma charakteru odpłatnego.
 

W przypadku umowy spółki cywilnej, zakupiony do spółki samochód stanowi wspólny i niepodzielny majątek wszystkich jej wspólników i każdy z nich ma do niego równe prawa. Przy wycofaniu samochodu z działalności wspólnicy mogą przekształcić współwłasność z łącznej na ułamkową lub na własność jednej osoby.
 

PIT może pojawić się przy sprzedaży
 

Opodatkowanym przychodem może być już natomiast sprzedaż wycofanego samochodu – co więcej, może się okazać, że na potrzeby PIT-u mimo wycofania trzeba będzie rozliczyć ją w ramach działalności. Warto pamiętać, że mimo wyksięgowania auta z działalności gospodarczej, jeszcze przez 6 lat będzie z nią związany. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT odpłatne zbycie wycofanego uprzednio środka trwałego nie doprowadzi do powstania przychodu z działalności gospodarczej tylko wtedy, kiedy sprzedaż będzie miała miejsce po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wycofano pojazd z majątku firmy.
 

Przykład 1
Pan Adam i pan Michał tworzą spółkę cywilną i uczestniczą w jej zyskach i stratach po połowie. Wycofując z działalności samochód, przekształcili współwłasność z łącznej na ułamkową, a dokładnie tak, aby po wycofaniu każdemu ze wspólników przysługiwał 50-proc. udział w samochodzie. Po miesiącu od wycofania pan Michał sprzedał swoją część udziału synowi pana Adama. Decyzja o wycofaniu auta nie powoduje u żadnego ze wspólników powstania opodatkowanego przychodu. Wartość sprzedanego udziału natomiast będzie opodatkowanym przychodem dla pana Michała.
 

Koszty też dopiero przy pozbywaniu się auta
 

Wycofanie z działalności samochodu nie w pełni zamortyzowanego nie niesie ze sobą obowiązku skorygowania odpisów amortyzacyjnych dokonywanych do momentu wycofania. Niezamortyzowana część wartości pojazdu w chwili wycofania nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodu – możliwość rozliczenia jej w kosztach pojawi się natomiast przy sprzedaży wycofanego auta, jeśli ta będzie miała miejsce przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyksięgowano auto.
 

Przykład 2
Pani Hanna wyksięgowała ze swojej działalności samochód o wartości początkowej 20 000 zł. W momencie wycofywania auta odpisy amortyzacyjne wynosiły 16 000 zł. Niezamortyzowanych 4 000 zł pani Hanna nie zaliczyła do kosztów firmy. Do ich rozliczenia wróciła po dwóch miesiącach, kiedy sprzedawała ten samochód. Kupiec nabył auto za 5 000 zł. Sprzedaż wycofanego z firmy auta przedsiębiorczyni rozliczyła w swojej działalności gospodarczej, wykazując dochód z niej do opodatkowania PIT-em w wysokości 1 000 zł (5 000 zł – 4 000 zł).

 

Katarzyna Miazek, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak zostać kierowcą Ubera?