Sprzedajesz samochód? Uważaj na PIT
KS
http://sxc.hu/

Sprzedajesz samochód? Uważaj na PIT

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Sprzedaż samochodu to w dzisiejszych czasach dość powszechna transakcja, w związku z czym warto wiedzieć jakie konsekwencje podatkowe z niej wynikają. Przede wszystkim podatnik powinien pamiętać o tym, że konieczność zapłaty podatku w dużym stopniu zależy od terminu sprzedaży pojazdu, jak również od tego, czy wcześniej zaliczał się on do majątku trwałego przedsiębiorstwa.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

Odpłatne zbycie samochodu osoby fizycznej

Sprzedaż samochodu stanowiącego majątek prywatny osoby fizycznej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odpłatne zbycie rzeczy to odrębne źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednakże pamiętać o tym, że dzieje się tak tylko w przypadku, gdy transakcja ta zostanie zawarta przed upływem 6 miesięcy od momentu nabycia pojazdu. Okres ten liczy się od końca miesiąca, w którym samochód został zakupiony.

Wysokość zobowiązania podatkowego względem fiskusa

Kwotę podatku z tytułu sprzedaży samochodu w takim przypadku oblicza się od podstawy opodatkowania, którą stanowi różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży samochodu a kosztem jego nabycia, pomniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. Przykładowo można wymienić tu wydatki na remont jak również różnego rodzaju ulepszenia. Istotnym jest, aby pamiętać, że przychodem określa się wartość wyrażoną w cenie określonej w umowie, zmniejszoną o koszty odpłatnego zbycia, takie jak związane z opłatami komisowymi, jak również koszty ewentualnych ogłoszeń prasowych lub internetowych.

Zaniżanie wartości przedmiotu sprzedaży jest nieopłacalne

Ustalając cenę określoną w umowie, warto mieć na uwadze fakt, że w sytuacji, gdy kwota ta w znacznym stopniu odbiega od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi ją w wysokości wartości rynkowej, na podstawie cen rynkowych samochodów tej samej marki, o zbliżonych parametrach, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego i stopnia zużycia, a także czasu i miejsca sprzedaży.

Ponadto w momencie, gdy wskazana cena wzbudzi zastrzeżenia organu podatkowego, może skorzystać on z pomocy biegłego w celu uzyskania fachowej opinii. Należy w tym miejscu podkreślić, że koszty takiej ekspertyzy ponosi sprzedający, jeżeli wartość wskazana na fakturze różni się o 33% od wskazanej przez biegłego. Oznacza to, że w razie ewentualnych prób zaniżenia wartości przedmiotu sprzedaży podatnik i tak zapłaci wyższy podatek.

Sprzedaż samochodu należącego uprzednio do majątku firmy

W przypadku samochodów przejętych przez przedsiębiorcę na potrzeby prywatne, należących uprzednio do majątku firmy, przychód związany ze sprzedażą pojazdu (z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT) nie powstanie w momencie, gdy transakcja będzie miała miejsce przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wycofanie z działalności gospodarczej. Wynika to wprost z artykułu 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprzedaż środka trwałego to przychód z działalności

Inaczej sprawa wygląda jeśli sprzedaży samochodu, który jest zaliczony do środków trwałych, dokonuje firma. W takim przypadku uzyskaną kwotę rozlicza się razem z innymi przychodami z działalności gospodarczej. Dla powstania przychodu konieczne jest by samochód był wykorzystywany w działalności, natomiast nie musi być on używany w dniu sprzedaży. Oznacza to, że przychód z tego źródła powstanie zarówno w sytuacji gdy samochód w chwili sprzedaży był używany na potrzeby działalności jak też wtedy gdy był używany wcześniej ale już nie jest gdyż został z niej wycofany.

Wartość z umowy zmniejszona

Podstawę opodatkowania w takiej sytuacji, w myśl artykułu 23 ust. 1 pkt 1 lit. b wspomnianego aktu prawnego ustala się jako różnicę pomiędzy wartością zawartą w umowie sprzedaży a niezamortyzowaną wartością początkową (wartością początkową pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych).

Warto w tym miejscu podkreślić, że istnieje możliwość, iż podatnik będzie zobowiązany obliczyć wartość podatku od pełnej kwoty wskazanej na dokumencie potwierdzającym odpłatne zbycie, w przypadku, gdy pojazd, będący uprzednio środkiem trwałym, został całkowicie zamortyzowany przed wycofaniem go z działalności gospodarczej.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
www.taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak zostać kierowcą Ubera?