Spis z natury a roczne zeznanie podatkowe za 2018
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

Spis z natury a roczne zeznanie podatkowe za 2018

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  

Pamiętaj o tym, że złożenie deklaracji może być mniej uciążliwe. Rozlicz Twój e-pit w prostszy i dokładniejszy sposób. W tym celu możesz skorzystać z programu PIT PRO.

  

Spis z natury – kogo dotyczy?

Obowiązek rozliczenia spisu z natury wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dotyczy on każdego przedsiębiorcy prowadzącego KPiR. Musisz o nim pamiętać również w sytuacji, gdy Twoja działalność gospodarcza jest zawieszona lub nie sprzedajesz towarów. Niezależnie od tego, dokument powinien zostać sporządzony pod koniec roku podatkowego i wprowadzony na ostatnią pozycję w roku do Księgi Przychodów i Rozchodów.

  

Dane, jakie należy umieścić w spisie z natury

Wypełniając spis z natury powinieneś zamieścić w nim informacje takie jak:

 • datę sporządzenia spisu,

 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,

 • imię i nazwisko właściciela zakładu,

 • jednostkę miary,

 • szczegółowe określenie towaru i składników majątku,

 • cenę w złotych i groszach za jednostkę,

 • wartość całego towaru,

 • podpis właściciela zakładu i osób sporządzających,

 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji”.

  

Jakie składniki majątku powinny być umieszczone w remanencie?

Dobrze sporządzony spis z natury powinien zawierać wykaz składników majątkowych znajdujących się na magazynie w postaci:

 • wyrobów gotowych,

 • towarów handlowych,

 • produkcji w toku,

 • materiałów podstawowych i pomocniczych,

 • braków i odpadów,

 • półwyrobów.

Pamiętaj o tym, że elementów takich jak środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, czy wyposażenie, nie zalicza się do składników majątku, które należy umieścić w spisie z natury. Rozlicz Twój e-pit bezbłędnie, zwracając uwagę na poprawne wypisanie elementów majątku.

  

Spis z natury i wpływ na opodatkowanie

Wartość spisu z natury może wpłynąć na podatek w następujący sposób:

 • jeśli wartość spisu z natury na koniec roku będzie wyższa od wartości remanentu na początek roku, to ta różnica wpłynie na obniżenie kosztu uzyskania przychodu, a podatek do zapłaty wzrośnie;

 • jeśli wartość spisu z natury na koniec roku będzie niższa od wartości remanentu na początek roku, to ta różnica wpłynie na zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, a podatek do zapłaty będzie mniejszy.

  

Rozlicz Twój e-pit w prosty sposób!

Od 2019 roku Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajową Administracją Skarbową udostępniło podatnikom rozliczenie za pomocą portalu Twój e-pit. Niestety, w tej sytuacji wiele ulg i odliczeń nie zostaje uwzględnionych w formularzu. Co więcej, rozrachunek dotyczy wyłącznie PIT-37 i PIT-38.  Dlatego rozlicz Twój e-pit w prostszy sposób! Wypełnij deklarację podatkową dzięki programowi PIT PRO, który pokieruje Cię przez wszystkie etapy uzupełniania deklaracji oraz sprawdzi poprawność naniesionych danych. 

   

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

   

Rozlicz Twój e-PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś

   

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Spis z natury – jak go prawidłowo sporządzić?