Składka zdrowotna – podatek liniowy 2023. Co się zmieni?
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Składka zdrowotna – podatek liniowy 2023. Co się zmieni?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ile wynosi składka zdrowotna? Podatek liniowy to forma opodatkowania, którą dziś przeanalizują specjaliści Podatnik.info w kontekście zobowiązań wobec ZUS. Sprawdź!

Spis treści:

Składka zdrowotna – podatek liniowy. To musisz wiedzieć!

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu pojawiło się wiele zmian zarówno w wysokości poszczególnych podatków, jak i dostępnych ulg oraz sposobu naliczania składek na ubezpieczenie. Każda z nich niesie ze sobą pewne konsekwencje finansowe, z którymi trudno sobie poradzić wielu przedsiębiorcom. Duże zmiany dotknęły między innymi podatników, którzy wybrali jako sposób opodatkowania – podatek liniowy. Składka zdrowotna została obarczona limitami powodującymi wzrost obciążenia finansowego, a jednocześnie ograniczenie możliwości odliczenia zobowiązania od podstawy opodatkowania.

Zacznijmy od kwestii, które nie zostały zmienione. Wysokość zobowiązania wobec urzędu skarbowego jest naliczana według stawki 19%, jeżeli podatnik zdecyduje się na podatek liniowy. Składka zdrowotna z kolei wynosi 4,9% wysokości dochodów, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania oraz zapłacone składki na ubezpieczenie. Tutaj warto się jednak zatrzymać, ponieważ w 2023 roku przychodzi czas na zmiany związane z limitami odliczenia zobowiązań wobec ZUS.

Warto wiedzieć, w jaki sposób jest obliczana składka zdrowotna. Podatek liniowy wymaga rozpoczęcia roku składkowego od 1 lutego, a nie od 1 stycznia jak w przypadku roku kalendarzowego. Co ważne, kończy się również miesiąc później, czyli 31 stycznia. Dzieje się tak, ponieważ w celu obliczenia składek w wymiarze 4,9% należy wziąć pod uwagę dochód za miesiąc poprzedni. W takim przypadku wynagrodzenie ze stycznia umożliwia obliczenie składki za luty. Grudniowy dochód determinuje z kolei wysokość składek za styczeń.

Od 1 lipca 2022 roku pojawiła się możliwość odliczenia zobowiązania wobec ZUS dla osób, które wybrały podatek liniowy. Podatnicy mogą zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów lub odliczyć od podstawy opodatkowania. W obu przypadkach obowiązuje limit odliczenia, który w 2023 roku wynosi 10 200 zł. Wysokość ta wzrosła o 1 500 zł względem poprzedniego roku.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że nawet gdy podatnik nie otrzyma dochodu w danym miesiącu lub będzie on niski, musi opłacić zobowiązanie wobec ZUS. Minimalna stawka wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli 314,10 zł. Dopiero gdy wysokość dochodu pozwala na przekroczenie kwoty 314,10 zł przy zachowaniu stawki 4,9%, wówczas można zastosować standardowe zasady obliczania składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna a podatek liniowy – od dochodu czy ujęcie w kosztach?

Jak wspomnieliśmy, warto zwrócić uwagę, że podatnicy mogą skorzystać z dwóch sposobów odliczenia. Najważniejsze informacje na ten temat znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350). Wśród dostępnych możliwości pojawiają:

  • doliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów (KUP), o którym mówi art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy lub
  • odliczenia od dochodu, o którym mówi art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy.

Pojawia się jednak pytanie, które z rozwiązań okazuje się korzystniejsze. Jeżeli chodzi o limit kwoty, jaką można odliczyć, pozostaje on taki sam zarówno przy odliczeniu od dochodu, jak i zaliczeniu składek do kosztów uzyskania przychodu. Warto jednak zwrócić uwagę na wysokość oszczędności, jakie generuje składka zdrowotna 2023. Podatek liniowy może zostać obniżony nawet w kolejnych latach, jeżeli zostanie wygenerowana strata. Różni się jednak wysokość oszczędności.

Według specjalistów oraz ministerstwa finansów, korzystniejsze okazuje się zaliczenie składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu. Dzieje się tak, ponieważ wysokość składki jest naliczana od dochodu. Jest to kwota pozostała po odliczeniu od przychodu kosztów oraz zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego. Dzięki uwzględnieniu składki zdrowotnej w KUP można obniżyć podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Z kolei decydując się na odliczenie składki zdrowotnej od dochodu, możemy jedynie obniżyć obliczony podatek dochodowy. Dodatkowo możesz pomniejszyć dochód wyłącznie o kwotę nieprzekraczającej osiągniętego dochodu. Nie możesz wówczas uznać nadwyżki nad dochód za stratę.

Natomiast wybierając drugie z dostępnych rozwiązań, spowoduje zmniejszenie przychodu nie tylko o koszty prowadzonej działalności gospodarczej, ale także wysokość zobowiązania, jakie wygenerowała składka zdrowotna 2023. Podatek liniowy będzie więc odliczany od dochodu niższego o 10 200 zł, a jednocześnie podatnik zyska niższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo nadwyżka kosztów nad dochodami może być rozliczona jako strata w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych.

Ponadto warto zwrócić uwagę na sytuację, kiedy dochód podatnik był zbyt niski i w deklaracji podatkowej pojawia się starta. Do takiej sytuacji dochodzi, jeżeli koszty będą wyższe od uzyskiwanego dochodu. Każdy podatnik ma prawo do odliczenia straty podatkowej od dochodu w 5 kolejnych latach podatkowych. Maksymalna kwota pomniejszenia, jaką można zastosować, wynosi 5 mln złotych.

Jak odliczyć składkę zdrowotną w podatku liniowym?

Zacznijmy od przeanalizowania, kiedy może nastąpić odliczenie składki zdrowotnej. Każdy podatnik zyskuje taką możliwość przede wszystkim podczas wyliczania comiesięcznych zaliczek na podatek. W tym momencie można również obniżyć zobowiązanie wobec urzędu skarbowego o składki nieuwzględnione w poprzednich miesiącach z powodu zbyt niskiego dochodu.

Jak wspomnieliśmy jednak, dla wielu osób lepszym rozwiązaniem jest uwzględnienie zaliczek w kosztach uzyskania przychodu. Dotyczy to szczególnie podatników, którzy osiągnęli niski dochód lub ponieśli stratę. Warto jednak pamiętać, że w obu tych przypadkach występuje taka sama kwota limitu, czyli 10 200 zł. Dodatkowo można odliczyć wyłącznie te składki, które zostały już opłacone.

Spójrzmy na przykład:

Pani Halina zapłaciła w 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 10 856,40 zł. Postanowiła zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. W efekcie jej koszty wynosiły 65 000 zł i przekroczyły uzyskany przychód o 15 000 zł. Wpływ na to miało między innymi zaliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne do strat.

Wybierając możliwość odliczenia składek od dochodu, Pani Halina nie mogłaby skorzystać z tego rozwiązania. Dzięki zaliczeniu składek zdrowotnych do KUP zyskuje możliwość rozliczenia straty w 5 kolejnych latach podatkowych.

Podsumowanie: Składka zdrowotna – podatek liniowy – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące, jak powinna zostać odliczona składka zdrowotna w przypadku podatku liniowego:

  • Nie wszyscy podatnicy mogą odliczyć zobowiązanie, jakim jest składka zdrowotna. Podatek liniowy dopuszcza taką możliwość, ale przy zachowaniu określonych limitów.
  • Składka zdrowotna wynosi 4,5% od wysokości uzyskanego dochodu. Minimalna składka jest równa 9% minimalnego wynagrodzenia.
  • Podatnik może odliczyć kwotę składek zdrowotnych w wysokości maksymalnie 10 200 zł.
  • Można skorzystać z dwóch sposobów odliczenia składek zdrowotnych: od dochodu lub w formie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu.
  • Zaliczenie składek zdrowotnych do kosztów uzyskania przychodu będzie korzystniejsze – szczególnie w przypadku podatników otrzymujących niskie dochody lub ponoszących stratę.
  • Składki zdrowotne pozwolą na zwiększenie poniesionej straty, którą można odliczyć nawet w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych.
  • Odliczeniu podlegają wyłącznie składki opłacone. Można uwzględniać je przy wyliczeniu comiesięcznych zaliczek na podatek. Istnieje możliwość odliczenia także składek z poprzednich miesięcy, jeżeli dochody były zbyt niskie.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące sposobu odliczenia składek zdrowotnych lub chcesz zapytać o swoją indywidualną sytuację, możesz otrzymać bezpłatną pomoc naszych specjalistów. Każdy użytkownik, który zdecyduje się na pobranie darmowego programu Podatnik.info, zyska szansę zadania dowolnego pytania ekspertom z obszaru księgowości, finansów czy prawa. Ponadto w okresie rozliczania deklaracji PIT możesz skorzystać z trzech rozwiązań, które pozwolą dopełnić formalności nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze zapewni Ci Podatnik.info.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024