Różnice kursowe w transakcjach przez PayPal
Redakcja
http://sxc.hu/

Różnice kursowe w transakcjach przez PayPal

Transakcje przez system PayPal wykonywane w obcej walucie traktuje się tak samo jak te dokonywane na tradycyjnym rachunku bankowym. W związku z tym przy płatnościach tą metodą należy rozliczyć różnice kursowe.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nie ma znaczenia, czy płatność jest dokonywana czy otrzymywana, różnice kursowe przy transakcjach PayPal muszą być rozliczone zawsze.

Jak przeliczyć przychód na złote?

Otrzymując przychód w obcej walucie, należy przeliczyć go na złote zgodnie ze średnim kursem ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym przed dniem uzyskania przychodu, czyli przed dniem wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi. Nie może być to przy tym dzień późniejszy niż dzień otrzymania faktury lub zapłaty należności za towar/usługę.

Kiedy powstają różnice kursowe?

Dzień otrzymania przychodu nie jest tożsamy z dniem faktycznego otrzymania pieniędzy na konto PayPal. Jeśli więc między dniem uzyskania przychodu a faktycznym wpływem środków w obcej walucie zmienił się kurs, powstają różnice kursowe. Mogą być one ujemne lub dodatnie. Te pierwsze stanowią wówczas koszt uzyskania przychodu, a drugie są przychodem firmy.

Powyższe zasady dotyczące rozliczania różnic kursowych przy płatnościach w  PayPal potwierdza Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim w piśmie z 22 czerwca 2007 r. (nr PB/415/15/07):  „(…) jeżeli między dniem uzyskania przychodu wyrażonego w walucie obcej, a dniem faktycznego jego otrzymania tj. wpływu na konto PayPal występują różnice kursowe (dodatnie lub ujemne), to różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody firmy podatnika - jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów - jako ujemne różnice kursowe stosownie do przepisów art. 24c ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 updof) (…).

W tym przypadku należy ustalić różnice kursowe i ująć je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, stosownie do przepisów art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updof.

Ponadto zgodnie z art. 24c ust. 4 i ust. 5 updof, jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych, nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Jeżeli faktycznie zastosowany kurs waluty, jest wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5% wartość kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu walut, organ podatkowy może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty. W razie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy określi ten kurs opierając się na kursach walut ogłaszanych przez NBP (…).”

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
„Lista wstydu