Rozliczenie podatku z zagranicy – jak to zrobić?
Podatnik.info
podatnik.info

Rozliczenie podatku z zagranicy – jak to zrobić?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Rozliczenie podatku z zagranicy – to musisz wiedzieć!

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody w kilku krajach, rozliczenie podatku z zagranicy będzie zależało od rezydencji podatkowej oraz zasad uwzględnionych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy pamiętać, że od każdego dochodu musi zostać pobrana zaliczka na podatek. Dotyczy to zarówno osób zarabiających w Polsce, jak i za granicą. Co ważne, pracodawca w innym kraju ma obowiązek dopełnić formalności także wobec odpowiedniego dla niego organu podatkowego.

Pierwszy krok, który musisz wykonać, to określenie, w jakim kraju masz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Jest to wspomniana wyżej rezydencja podatkowa. Jeżeli masz status rezydenta podatkowego w Polsce, musisz rozliczyć w urzędzie skarbowym wszystkie dochody uzyskane w każdym kraju. Osoby, które nie posiadają statusu rezydenta w Polsce, wykazują w rozliczeniu podatkowym wyłącznie dochód uzyskany u polskiego pracodawcy.

Rezydentem podatkowym w Polsce są osoby, które spełniają dwa poniższe warunki:

 • posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jak wspomnieliśmy, polski rezydent podatkowy uzyskujący dochód za granicą, musi liczyć się z obowiązkiem podatkowym w Polsce i kraju pracodawcy. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy zostaną spełnione trzy poniższe warunki:

 • przebywasz w drugim państwie nie dłużej niż przez określony czas (najczęściej jest to 183 dni w roku kalendarzowym lub w ciągu kolejnych 12 miesięcy, liczone od dnia przybycia do tego państwa),
 • wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca lub siedziby w drugim państwie,
 • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie.

Jeżeli powyższe kryteria zostaną spełnione, wówczas Twój dochód będzie opodatkowany wyłącznie w Polsce. W innym przypadku należy dowiedzieć się, jakie zasady unikania podwójnego opodatkowania obowiązują zagraniczne dochody. Może być to metoda:

 • wyłączenia z progresją lub
 • proporcjonalnego odliczenia.

Co ważne, informacje na ten temat są uwzględnione w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Może się jednak zdarzyć, że Polska nie podpisała z danym krajem porozumienia. W takiej sytuacji rozliczenie podatku z zagranicy odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Jak rozliczyć PIT z zagranicy?

Jak widać powyżej, jest kilka sposobów na to, jak rozliczyć PIT z zagranicy. Należy jednak pamiętać, że podatnik nie może wybrać dowolnie jednego z nich. Wszystkie zasady są jasno określone w umowach między krajami lub przepisach podatkowych. Poniżej znajdziesz najważniejsze zasady obowiązujące rozliczenie podatku z zagranicy w zależności od obowiązującej metody.

Jednym z krajów, który obowiązuje metoda wyłączenia z progresją, są Niemcy. Zasady obowiązujące w tym przypadku wskazują, że dochód osiągnięty za granicą jest wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce. Co ważne, wysokość zarobków w innym kraju ma jednak wpływ na ustalenie stawki podatku od pozostałych dochodów opodatkowanych w Polsce według skali podatkowej.

W praktyce oznacza to, że nie zawsze podatnik będzie musiał złożyć deklarację PIT w Polsce. W zależności od indywidualnej sytuacji są dwa rozwiązania:

 • brak obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce – jeżeli podatnik uzyskał wyłącznie dochód zagraniczny zwolniony z podatku w Polsce,
 • obowiązek złożenia zeznania i rozliczenia dochodów według metody wyłączenia z progresją – jeżeli podatnik uzyskuje również dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej lub chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Wysokość zaliczek, które należy odprowadzić w Polsce, oblicza się poprzez:

 • zsumowanie dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą,
 • obliczenie podatku od sumy dochodów według skali podatkowej,
 • podzielenie podatku według skali podatkowej przez uzyskany dochód, a następnie pomnożenie przez 100
 • pomnożenie uzyskanej stopy procentowej przez dochód uzyskany w Polsce oraz odjęcie od tej kwoty zaliczek pobranych w Polsce.

Druga z możliwości to metoda proporcjonalnego odliczenia, która ma zastosowanie w przypadku takich krajów jak Holandia czy Stany Zjednoczone. Oznacza ona, że zagraniczny dochód jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odliczasz ten zapłacony w innym kraju. Co ważne, odliczenie jest możliwe wyłącznie do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Uwaga! Metoda proporcjonalnego odliczenia zakłada obowiązek złożenia deklaracji PIT w Polsce bez względu na to, czy podatnik uzyskał inne dochody poza zagranicznym. Co więcej, osoby pracujące i przebywające czasowo za granicą mają obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 12% dochodów.

Aby obliczyć podatek zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia, należy:

 • zsumować dochody,
 • obliczyć podatek według skali ogólnej od sumy dochodów,
 • obliczyć limit podatku zapłaconego za granicą do odliczenia od podatku polskiego, dzieląc dochód zagraniczny przez sumę dochodów, a następnie mnożąc otrzymaną kwotę przez podatek należny w Polsce od sumy dochodów,
 • odjąć od podatku należnego w Polsce podatek pobrany za granicą.

Te informacje są niezbędne do wywiązania się z obowiązku podatkowego. Musisz jednak wiedzieć również, do kiedy rozliczyć PIT z zagranicy i jaką deklarację złożyć. Najważniejsze informacje na ten temat prezentujemy poniżej.

Do kiedy rozliczyć PIT z zagranicy?

Podatnik otrzymujący dochody zagraniczne ma obowiązek złożyć deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Dotyczy to osób, które:

 • są w Polsce zwolnione od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale uzyskałeś również inne dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu według skali podatkowej albo chcesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub
 • nie są w Polsce zwolnione od opodatkowania

Deklarację można składać od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Dodatkowo należy pamiętać o obowiązku opłacenia zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 12% dochodów. Podatnik wpłaca pierwszą kwotę w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do Polski.

Podsumowanie: Rozliczenie podatku z zagranicy – najważniejsze informacje

Poniżej wskazujemy najistotniejsze kwestie, o których należy pamiętać, uzyskując dochody zagraniczne.

 • Rozliczenie podatku z zagranicy może odbywać się na dwa sposoby w zależności od podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Jak rozliczyć PIT z zagranicy metodą wyłączenia z progresją? Jeżeli uzyskujesz dochody tylko za granicą, nie musisz składać deklaracji w Polsce. Taki obowiązek mają osoby, które osiągnęły dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej albo poza dochodami zagranicznymi nie mają innych dochodów, ale chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.
 • Rozliczenie podatku z zagranicy według metody proporcjonalnego odliczenia nakłada obowiązek złożenia zeznania podatkowego bez względu na to, czy podatnik otrzymywał dochody również w Polsce.
 • Podatnik uzyskujący dochody w kraju, który obejmuje metoda proporcjonalnego odliczenia, musi opłacić również zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 12% dochodów. Pierwszą zaliczkę należy wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu powrotu do Polski.
 • Do kiedy rozliczyć PIT z zagranicy? Deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG należy złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli zastanawiasz się, jak rozliczyć swój dochód zagraniczny, możesz zapytać o pomoc naszych ekspertów z Podatnik.info. Jest to opcja bezpłatna dostępna dla osób, które zdecydują się na pobranie programu. Ponadto możesz złożyć deklarację podatkową za pomocą jednego z trzech dostępnych sposobów. Z Podatnik.info dopełnisz wszelkich formalności nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w PIT 2023 – sprawdź, jakie szykują się zmiany!