Rozliczenie PIT Ukraińców – jak rozliczyć się w...
Redaktor
pixabay.com
Podatnik.Info

Rozliczenie PIT Ukraińców – jak rozliczyć się w Polsce będąc cudzoziemcem?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pracodawcy muszą więc mieć świadomość, jak wykonać rozliczenie PIT Ukraińców. Natomiast obywatele Ukrainy – czy rozliczać się w Polsce, czy w ojczyźnie.

Kiedy Ukrainiec może podjąć pracę w Polsce?

Obywatele Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski w celu zarobkowym, powinni posiadać pozwolenie na pracę. Wydają je wojewodowie. Istnieją jednak sytuacje umożliwiające odstąpienie od tego obowiązku. Pozwolenia nie musi posiadać osoba, która spełni wszystkie z następujących warunków:

  • jest obywatelem Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii lub Mołdawii,
  • pracuje na terenie Polski przez co najmniej 6 miesięcy w okresie następujących po sobie 12 miesięcy,
  • w urzędzie pracy właściwym dla miejsca, w którym mieszka lub przebywa zarejestruje pisemny wniosek, w którym zadeklaruje zamiar podjęcia pracy.

Rezydencja podatkowa

W kwestii pracy na terenie Polski istotna jest rezydencja podatkowa. Osoba, która jest polskim rezydentem podatkowym, ma obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym na terenie kraju – również z przychodów uzyskanych za granicą. Polskim rezydentem podatkowym jest osoba, która:

  • przebywa na terenie Polski przez co najmniej 183 dni w roku i/lub
  • posiada w Polsce źródło swoich interesów – gospodarczych lub prywatnych

Obywatel Ukrainy powinien więc ustalić, czy na terenie Polski znajduje się jego najbliższa rodzina lub czy prowadzi tu stałą działalność bądź jest na stałe zatrudniony. Wtedy może mieć pewność, że jest polskim rezydentem i powinien rozliczać się z polskim urzędem skarbowym.

Rozliczenie PIT Ukraińców dla nierezydentów

Jak więc wykonać rozliczenie PIT Ukraińców, którzy nie są Polskimi rezydentami? Jeśli taki pracownik otrzymuje wynagrodzenie z tytułu: stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, wtedy jego dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że powinien rozliczać się według skali podatkowej. Pracownik będzie więc zobowiązany do złożenia PIT-37 do końca kwietnia w roku następującym po tym, w którym uzyskał przychody.

Rozliczenie PIT Ukraińców z działalności wykonywanej osobiście

Innym przypadkiem będzie rozliczenie PIT Ukraińców, którzy osobiście wykonują w Polsce daną działalność. Jeśli nierezydent nie prowadzi działalności gospodarczej, będzie podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którego wysokość wynosi 20%.

W takim przypadku wszystkie obowiązki dotyczące rozliczania podatku spadają na pracodawcę. Z kolei nierezydent nie jest zobowiązany do składania deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!