Rozliczenie PIT. Opieka naprzemienna z podwójną premią
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
podatnik.info

Rozliczenie PIT. Opieka naprzemienna z podwójną premią

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Samotne wychowywanie nie musi trwać przez cały rok podatkowy. To znaczy, że rodzicom po rozwodzie lub rozstaniu przysługuje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej.

Przejdź do akapitów:

Opieka naprzemienna – na czym polega?


Opieka naprzemienna jest systemem sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi. 

Rozwiązanie, powszechnie występujące w bogatszych krajach europejskich, zyskuje na popularności również w Polsce. Rodzice coraz częściej składają wnioski o jej ustanowienie.


Zgodnie z zasadami, dziecko po rozstaniu rodziców – spowodowanym przez rozwód, ale też przez rozpad związków nieformalnych, przebywa pod opieką raz jednego i raz drugiego rodzica. Czas sprawowania opieki jest zbliżony, przykładowo dziecko spędza 2 tygodnie u matki i 2 tygodnie u ojca.


O ustanowieniu naprzemiennej opieki decydują sami rodzice. Mogą oni złożyć wniosek do sądu o ustanowienie tej formy opieki.


Ulga na dziecko po rozwodzie – interpretacja NSA


Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z przysługującej im preferencyjnej formy opodatkowania. Wielu rodziców po rozwodzie lub rozstaniu zastanawia się, czy ulga ta dotyczy również osób sprawujących opiekę naprzemiennie.


O interpretację do organu podatkowego wnioskował podatnik po rozwodzie. Zgodnie z postanowieniem sądu, opiekował się on dzieckiem wraz z byłą żoną – w ramach ustanowionej wspólnie opieki naprzemiennej. 


Zdaniem podatnika sytuacja, gdy oboje rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem, nawet gdy nie dzieje się to jednocześnie, stanowi samotne wychowywanie, określone w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. Ustawa ta wskazuje, że nie ma konieczności zajmowania się dzieckiem przez cały rok.


Wnioskodawca uznał na tej podstawie, że taka forma opieki nad małoletnim uprawnia go do skorzystania z preferencyjnej metody rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z nią, podatek określa się w podwójnej wysokości, ale od połowy dochodów, a zatem w premii dla osób samotnie wychowujących dzieci.


Jak potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny – opieka naprzemienna liczy się jako samotne rodzicielstwo. Pozytywna interpretacja to dobra wiadomość dla wszystkich rodziców po rozwodzie lub rozstaniu, dzielących między sobą opiekę nad dzieckiem. Każdy z nich może bowiem skorzystać z ulgi podatkowej, jaką jest rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca dziecko.


Podwójna ulga dla opieki naprzemiennej


Aby rozliczać się jako samotnie wychowujący w ramach opieki naprzemiennej, wychowywać należy dziecko:


  • małoletnie,

  • bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  • do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach skali podatkowej lub ryczałtem od zysków z giełdy i sprzedaży udziałów (zysków kapitałowych), w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł.


Do skorzystania z ulgi uprawnione osoby, które nie uzyskują przychodów opodatkowanych liniowo lub formami zryczałtowanymi.


PIT dla osób samotnie wychowujących dziecko


Osobie samotnie wychowującej dziecko przysługuje prawo do skorzystania z preferencyjnej formy rozliczenia PIT poprzez uznanie dziecka jako członka rodziny. Podatek osoby spełniającej wskazane wyżej warunki, może być określony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. To pozwala na skorzystanie z podwójnej wysokości kwoty wolnej od podatku lub wyższej kwoty oraz obniżenia dochodu w celu obliczenia stopnia skali podatkowej. 


Zastosowanie takiego sposobu opodatkowania wykorzystanie podwójnej wartości kwoty wolnej od podatku. Ta, przy dziecku, które nie osiąga przychodów, nie byłaby dozwolona.


Odliczenie jest korzystne przede wszystkim dla rodziców osiągających ponad 85 528 zł dochodu.

Ich dochody zostaną w całości opodatkowane stawką 18% –  przy odrębnym rozliczeniu nadwyżka opodatkowana zostałaby stawką 32%. Niemniej korzyści będą odczuwalne również u pozostałych podatników.


Osoba samotnie wychowująca dziecko a ulga prorodzinna


Dodatkowo osoba samotnie wychowująca dziecko, może odliczyć od podatku kwotę do 1112,04 zł na jedno dziecko (a w przypadku wielu dzieci nawet do 2224,08 zł) rocznie tytułem ulgi prorodzinnej. Warunkiem jest spełnienie wymagań jednej i drugiej preferencji podatkowej.


Rozliczenie PIT po rozwodzie – o czym pamiętać?


Co kluczowe, aby skorzystać z ulgi przy rozliczaniu PIT, rodzic rzeczywiście musi pozostać osobą samotną. Nie może zatem żyć w nieformalnym związku z innym partnerem lub partnerką, z którym podatnik prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak rozliczać PIT w dobie koronawirusa?