Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Rozliczenie PIT 2019 a zmiana adresu zamieszkania
FreeImages
Podatnik.Info

Rozliczenie PIT 2019 a zmiana adresu zamieszkania

W rocznym rozliczeniu podatkowym podajemy nie tylko swoje dane identyfikacyjne, ale również adres zamieszkania, na podstawie którego ustala się, jaki urząd skarbowy będzie obsługiwał nasze sprawy. Co jednak zrobić, jeśli w trakcie trwania roku podatkowego przeprowadziliśmy się?

Abo nasze miejsce zamieszkania różni się od adresu, pod którym jesteśmy zameldowani?

 

Przejdź do akapitów:

Przeprowadzka w trakcie roku podatkowego 2019/2020

Podstawowym przepisem, który warto brać pod uwagę przy rozstrzyganiu kwestii związanych z adresem, jaki należy wpisać w PIT, jest ten, który mówi, że PIT składa się „w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania na terytorium Polski w dniu 31 grudnia”. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców (miejsce świadczenia działalności nie jest brane pod uwagę). Wspomnianym miejscem zamieszkania jest ta miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu i w której znajduje się centrum interesów życiowych i majątkowych.

 

Jeśli więc w trakcie roku zmieniliśmy miejsce zamieszkania, wystarczy, że wpiszemy zmieniony adres w polu z danymi osobowymi w PIT 2019, a sam PIT złożymy w nowym urzędzie. Możemy też dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego na druku ZAP-3 i złożyć je do urzędu skarbowego.

 

Miejsce zameldowania czy zamieszkania w PIT 2019?

Na potrzeby rozliczenia PIT 2019 bierze się pod uwagę miejsce stałego zamieszkania. Miejsce zameldowania nie jest ważne, o ile ktoś przebywa stale w innej miejscowości. Często zdarza się, że ktoś jest zameldowany w rodzinnej miejscowości, ale pracuje i w związku z tym mieszka na co dzień w innej. W takich wypadkach deklarację podatkową składa się w miejscu zamieszkania, nie zameldowania.

 

Przeprowadzka za granicę a adres PIT 2019/2020

Jeśli przed zakończeniem roku podatkowego miejsce zamieszkania podatnika na terenie Polski ustało, to znaczy przeprowadził się on na stałe poza granice kraju, jego rozliczenie PIT online powinno zawierać ostatni adres zamieszkania w Polsce.

 

Ustalenie Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania

Żeby nie popełnić pomyłki, wskazując nazwę Urzędu Skarbowego zgodnego z ostatnim miejscem zamieszkania w roku podatkowym, warto skorzystać ze specjalnego programu do PIT, który automatyzuje rozliczenie PIT. Po wpisaniu swojego dokładnego adresu podpowiada on, pod jaki urząd podlegamy.

 

Jak rozliczyć PIT-37 za 2019?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

   

Rozlicz PIT za 2019 Programem PIT lub Online już dziś

   

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments