Rozliczenie osoby zmarłej w roku podatkowym 2020 – co...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Rozliczenie osoby zmarłej w roku podatkowym 2020 – co musisz wiedzieć?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Rozliczenie osoby zmarłej w roku podatkowym 2020

 

Rozliczenie osoby zmarłej w roku podatkowym 2020 to kwestia, którą warto poruszyć, ponieważ każdy spadkobierca powinien mieć świadomość swoich praw i obowiązków. Najważniejsze informacje dotyczące tej sytuacji można znaleźć w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Pierwsze pytanie, jakie pojawia się wśród spadkobierców i najbliższych, dotyczy tego, kto składa PIT zmarłego emeryta lub innego podatnika.

Należy przede wszystkim podkreślić, że obowiązek rozliczenia PIT dotyczy również zmarłych podatników. Jeżeli zgon nastąpił w okresie rozliczeniowym, najbliżsi muszą wziąć pod uwagę również deklarację zmarłego. Jednocześnie należy pamiętać, że odpowiedzialność za dopełnienie wszelkich formalności leży w tym przypadku po stronie urzędu skarbowego. Instytucja musi sporządzić odpowiednią deklarację i pobrać podatek. Jaki urząd skarbowy musi odprowadzić podatek od zmarłego 2020? Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie to ta, która obejmuje miejsce zamieszkania osoby zmarłej.

smierc podatnika 2020

Co ważne, urząd skarbowy ma obowiązek oddania deklaracji do wglądu spadkobiercom podatnika. Rozliczenie osoby zmarłej w roku podatkowym 2020 nie może odbyć się bez ich wglądu. Na tym etapie dochodzi do weryfikacji sporządzonego formularza PIT, wprowadzenia zmian oraz uzupełnienia brakujących informacji. Oznacza to, że najbliżsi zmarłego akceptują deklarację i wysyłają ostateczną wersję do urzędu skarbowego. Mogą również wprowadzić do formularza przysługujące zmarłemu ulgi i odliczenia.

 

Kto powiadamia urząd skarbowy o śmierci podatnika?

 

Kolejne pytanie, na które należy odpowiedzieć, to: kto powiadamia urząd skarbowy o śmierci podatnika? Okazuje się jednak, że rodzina i spadkobiercy zmarłego nie mają obowiązku zgłaszania tego faktu do urzędu skarbowego. Ten obowiązek przejmuje organ ewidencji ludności. Najbliżsi zmarłego muszą dostarczyć akt zgodny do Urzędu Stanu Cywilnego właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Czas na wypełnienie tego obowiązku upływa w ciągu 3 dni od dnia śmierci.

smierc podatnika 2020

Do urzędu skarbowego należy jednak z głosić kwestie związane z przyjęciem lub odrzuceniem spadku. Odpowiednie oświadczenie na ten temat należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiaduje się o śmierci drugiej osoby. Jeżeli najbliżsi zdecydują się przyjąć spadek, mają obowiązek zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. Spadkobiercy mają obowiązek uregulować podatek od spadku w ciągu miesiąca od zgłoszenia przyjęcia majątku.

Do osób zwolnionych z tego obowiązku należy najbliższa rodzina zmarłego. Wśród nich znajdują się:

 • Małżonek,
 • Zstępni,
 • Wstępni,
 • Pasierb,
 • Rodzeństwo,
 • Ojczym,
 • Macocha.

 

Czy jest możliwe rozliczenie osoby zmarłej w roku podatkowym 2020 z małżonkiem?

 

Jedno z pytań o rozliczenie osoby zmarłej dotyczy składania wspólnej deklaracji z małżonkiem. W tym miejscu warto przywołać warunki, jakie muszą spełniać podatnicy, by móc złożyć formularz PIT wspólnie z drugą osobą. Wśród nich pojawia się obowiązek pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Wynika z tego jednoznacznie, że istnieje możliwość złożenia wspólnego rozliczenia, jeżeli małżonek zmarł między zakończeniem roku podatkowego a datą złożenia deklaracji PIT.

 

Dopłata lub zwrot podatku osobie zmarłej

 

Podatek od zmarłego 2020 odprowadza urząd skarbowy. Jak wygląda sytuacja w przypadku nadpłaty lub niedopłaty? Jeżeli w wyniku złożonej deklaracji, pojawi się obowiązek dopłacenia określonej kwoty na rzecz urzędu skarbowego, taki obowiązek leży po stronie spadkobierców. Zwrot podatku osobie zmarłej jest niemożliwy. Dlatego prawo do wypłaty nadpłaty zyskuje osoby dziedzicząca po zmarłym podatniku.

 

Podsumowanie: PIT zmarłego emeryta lub innego podatnika

 

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje poruszające kwestie: rozliczenie osoby zmarłej w roku podatkowym 2020.  Oto one:

 • Obowiązek złożenia deklaracji PIT zmarłego emeryta lub innego podatnika leży po stronie urzędu skarbowego. Ostatecznego rozliczenia dokonuje jednak rodzina.
 • Najbliżsi zmarłego podatnika mają prawo do wykonania korekty oraz uzupełnienia ulg i odliczeń przysługujących zmarłemu.
 • Urząd skarbowy jest powiadamiany o śmierci podatnika przez organ ewidencji ludności.
 • Jeżeli wystąpi obowiązek dopłaty, leży on po stronie spadkobiercy. Kiedy pojawi się nadpłata, zwrot podatku otrzyma również osoba dziedzicząca.
 • Wspólne rozliczenie ze zmarłym podatnikiem jest możliwe, kiedy zgon nastąpił po zakończeniu roku podatkowego, ale przed terminem rozliczenia.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych