Rozliczenie małżonków osobno a ulga na dziecko –...
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Rozliczenie małżonków osobno a ulga na dziecko – sprawdź!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Rozliczenie małżonków osobno a ulga na dziecko – to musisz wiedzieć!

Osoby uzyskujące dochód w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu. Aktualnie pierwszy próg podatkowy wiąże się z rozliczeniem dochodu do 120 000 zł według stawki 12%. Nadwyżka ponad tę kwotę zostanie opodatkowana według stawki 32%. Istnieje jednak sposób na obniżenie swojego zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Każdy podatnik może skorzystać z odliczeń i ulg, jeżeli tylko spełnia określone kryteria.

Ulga na dziecko przysługuje łącznie obojgu rodzicom, opiekunom prawnych dziecka oraz rodzicom zastępczym pozostającym w związku małżeńskim. Pierwszą z decyzji, którą muszą podjąć podatnicy w związku małżeńskim, jest sposób składania deklaracji podatkowej. Można wybrać wspólne lub indywidualne rozliczenie. Wśród podatników decydujących się na drugie rozwiązanie pojawia się często wiele wątpliwości dotyczących sposobu uwzględnienia ulgi prorodzinnej. Na początku warto zwrócić, czy podatnik spełnia poniższe warunki.

 • Dochody nie mogą przekraczać 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim.

Limit 112 000 zł dotyczy zarówno podatnika, jak i małżonka. Dochód żadnego z nich nie może przekroczyć tej kwoty. Jeżeli jeden z podatników zarobi więcej, wówczas nie można skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Kryterium dotyczy zależności: rozliczenie małżonków osobno a ulga na dziecko w przypadku małżeństwa posiadającego jedno dziecko. Limit 112 000 zł dotyczy dochodów po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne. Co ważne, jeżeli podatnicy pozostają w związku małżeńskim jedynie przez część roku podatkowego, wówczas limit wynosi 56 000 zł.

Ulga prorodzinna przysługuje podatnikowi na każde dziecko spełniające obowiązujące warunki. Z odliczenia mogą skorzystać rodzice:

 • dzieci pełnoletnich do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko się uczy i nie uzyskuje dochodu podlegającego kwocie wyższej niż 12-krotność kwoty renty socjalnej; wysokość renty socjalnej w grudniu 2023 roku wynosiła 1588,44 zł. W związku z czym jej dwunastokrotność to kwota 19 061,28 zł.,

 • dzieci małoletnich,

 • dzieci otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną bez względu na ich wiek.

Jeżeli małżeństwo wychowuje więcej niż jedno dziecko, nie obowiązuje limit dochodów. Odliczenie przysługuje wówczas na każde dziecko spełniające powyższe warunki, nawet jeżeli kwota zarobków łącznie przekracza 112 000 zł. Co ważne, w przypadku zależności rozliczenie małżonków osobno a ulga na dziecko należy wziąć pod uwagę także sposób opodatkowania.

Z odliczenia nie mogą skorzystać podatnicy, którzy korzystają z opodatkowania podatkiem liniowym (19%) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Ulga nie przysługuje także w przypadku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Ulga na dziecko a rozliczenie osobno z małżonkiem – jak to zrobić?

Kwotę ulgi prorodzinnej, małżonkowie rozliczający się osobno, mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Jeżeli zastanawiasz się, jak wygląda zależność ulga na dziecko a rozliczenie osobno z małżonkiem, musisz wziąć pod uwagę także przysługujące kwoty odliczenia. Poniżej prezentujemy pełną listę kwot:

 • 92,67 zł miesięcznie – do 1 112,04 zł rocznie w przypadku ulgi na jedno dziecko przy spełnieniu obowiązujących limitów,

 • 92,67 zł miesięcznie – do 1 112,04 zł rocznie na drugie dziecko,

 • 166,67 zł miesięcznie – do 2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,

 • 225,00 zł miesięcznie – do 2 700,00 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Kwotę ulgi na dziecko należy uwzględnić w swojej deklaracji PIT-37 w pozycji 109 lub 110 albo PIT-36 w pozycji 211 czy też 212. Obowiązkiem każdego podatnika jest również w takim przypadku wypełnienie załącznika PIT/O. Dotyczy to pozycji 39 lub 40. W formularzu PIT/O należy wypełnić dodatkowo numery PESEL dzieci oraz imiona, nazwiska i daty urodzenia. Jeżeli chodzi o kwestię ulga na dziecko a rozliczenie osobno z małżonkiem, każdy z podatników musi zadbać o prawidłowe wypełnienie załącznika PIT/O.

Pojawia się jednak pytanie, jaką kwotę należy wpisać do tego formularza. Ta kwestia pozostaje do rozstrzygnięcia między małżonkami. Podatnicy mogą ustalić dowolne proporcje. Jeżeli małżonkowie zdecydują, że tylko jedno z nich odliczy całą kwotę ulgi prorodzinnej, wówczas tylko osoba korzystająca z tej preferencji musi złożyć deklarację wraz z załącznikiem PIT/O.

Może się zdarzyć, że należny podatek nie umożliwia odliczenia pełnej kwoty podatku dochodowego. Niewykorzystana ulga podlega zwrotowi na konto wskazane przez podatnika. W takim przypadku podatnik musi uwzględnić ją w części H deklaracji PIT-37 lub części L w PIT-36. Są one zatytułowane jako „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”.

Co ważne, kwota podlegająca zwrotowi jest limitowana oraz nie może przekraczać kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pomniejszonych o składki uwzględnione w PIT-36L lub PIT-28, a także wykazane w PIT-16A i PIT-19A.

Ulgę prorodzinną odliczysz w PIT z Podatnik.info

Jeżeli zastanawiasz się, jak usprawnić rozliczenie ulgi prorodzinnej, możesz skorzystać z bezpłatnego programu Podatnik.info. Dzięki niemu otrzymasz dostęp do aktualnych deklaracji, a gotowy PIT wysłać online bezpośrednio do urzędu skarbowego. Dodatkowo zapewniamy zarówno bezpieczeństwo przekazanych informacji, jak i dobrze wypełniony formularz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach naszego programu możesz skorzystać z trzech rozwiązań, które pomogą Ci wypełnić deklarację szybko, łatwo i poprawnie.

 • Najszybszy sposób pozwoli na wypełnienie deklaracji nawet w 5 minut. Wystarczy odpowiedzieć na kilka ważnych pytań, które dotyczą także przysługujących Ci ulg oraz rozliczeń. Na podstawie wskazanych informacji program wypełni za Ciebie odpowiednią deklarację PIT.

 • Najprostszy sposób to po prostu przepisanie kratkę w kratkę PIT-11. Należy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku pozostanie do wypełnienia dodatkowa sekcja dotycząca pytań o przysługujące ulgi i odliczenia.

 • Ostatnią z dostępnych możliwości jest samodzielne wypełnienie wybranej deklaracji podatkowej. Następnie program Podatnik.info zweryfikuje poprawność wskazanych informacji.

Możesz zdecydować się na wysłanie deklaracji PIT drogą elektroniczną lub pobrać plik w formacie pdf i wydrukować. Wszystko zależy od Twoich preferencji.

Podsumowanie: Ulga na dziecko a rozliczenie osobno z małżonkiem – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie w pigułce uwzględnienia ulgi prorodzinnej w deklaracjach indywidualnych.

 • Ulga prorodzinna jest przeznaczona dla podatników, którzy wychowują przynajmniej jedno dziecko.

 • Jeżeli ulgę na jedno dziecko rozliczają podatnicy pozostający w związku małżeńskim przez cały rok, wówczas limit dochodów wynosi 112 000 zł. Kiedy związek małżeński rozpoczął się w trakcie roku podatkowego, próg finansowy zostaje pomniejszony do 56 000 zł.

 • Warunek dochodowy musi spełnić dwóch małżonków. Nie obowiązuje jednak w przypadku podatników posiadających więcej niż jedno dziecko.

 • Jeżeli chodzi o kwestię ulga na dziecko a rozliczenie osobno z małżonkiem, warto zwrócić uwagę także na kwotę możliwą do odliczenia. W przypadku deklaracji składanych indywidualnie należy ustalić wspólnie odpowiednie proporcje.

 • Wysokość ulgi do podzielenia zależy od liczby wychowywanych dzieci i prezentuje się następująco. Na pierwsze i drugie dziecko przysługuje 1 112,04 rocznie, na trzecie dziecko – 2 000,04 zł, na czwarte oraz każde kolejne dziecko – 2 700 zł.

 • Informacje na temat wysokości ulgi na dziecko należy uwzględnić w PIT-36 (pozycja 211 lub 212) lub PIT-37 (pozycja 109 lub 110).

 • Dodatkowo podatnik musi pamiętać o wypełnieniu pozycji 39 lub 40 oraz części E w załączniku PIT/O.

 • Jeżeli podatnicy nie mogą odliczyć pełnej kwoty ulgi, wówczas możliwy jest zwrot do kwoty limitowanej, czyli sumy składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne.

Jeżeli chcesz śledzić na bieżąco nowości ze świata podatków, skorzystaj z darmowego programu Podatnik.info. Każdy użytkownik może dodatkowo skorzystać z bezpłatnego wsparcia ekspertów, którzy rozwieją wszelkie wątpliwości. Co ważne, program Podatnik.info umożliwia szybkie, proste oraz poprawne wypełnienie deklaracji podatkowej. System dostarczy e-PIT bezpośrednio do urzędu skarbowego. Sprawdź, co jeszcze zapewnia Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!