Rozdzielność majątkowa a ulga na dziecko – sprawdź,...
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Rozdzielność majątkowa a ulga na dziecko – sprawdź, co musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Rozdzielność majątkowa a ulga na dziecko

Prawo podatkowe jest zawiłe, a możliwość skorzystania z dowolnej ulgi obwarowana licznymi zasadami. Tak samo dzieje się także w przypadku ulgi prorodzinnej. Jest to jedna z najczęstszych preferencji uwzględnianych w deklaracjach podatkowych Polaków. Szczegółowe informacje na temat kryteriów pojawiają się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647). Ustawodawca wprowadza nie tylko limit dochodu i wysokości ulgi, ale również szereg warunków, który musi spełnić podatnik.

Jeżeli masz wątpliwość, jak prezentuje się zależność rozdzielność majątkowa a ulga na dziecko, wyjaśniamy krok po kroku, kiedy możesz skorzystać z preferencji. Zacznijmy od przeanalizowania kryteriów względem podatników.

Zgodnie z art. 27f pkt 1 ustawy o PIT, pierwsza zasada mówi o tym, że ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu, lub umowy zawartej ze starostą.

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać także osoby utrzymujące pełnoletnie dzieci w następujących przypadkach:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innym państwie, jeżeli dzieci te nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub w formie kapitałów pieniężnych, a także przychodów w łącznej wysokości przekraczającej 12-krotność kwoty renty socjalnej.

Jeżeli te warunki zostały spełnione, pozostaje jeszcze kwestia formy opodatkowania oraz limity dochodu. Z odliczenia nie mogą skorzystać osoby objęte podatkiem liniowym w wysokości 19% lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W przypadku zależności rozdzielność majątkowa a ulga na dziecko należy zwrócić szczególną uwagę na limity dochodów. Podpisanie intercyzy wyklucza możliwość złożenia wspólnej deklaracji podatkowej. Nie ma jednak wpływu na możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej. Należy jednak pamiętać, że preferencja nie przysługuje w tej samej kwocie dwóm osobom. Jest to kwota wspólna, którą trzeba się podzielić w przypadku składania odrębnych deklaracji PIT. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie!

Ulga na dziecko a rozdzielność majątkowa – to musisz wiedzieć!

W kolejnym kroku warto przeanalizować, jaki charakter ma wskazana preferencja oraz w jaki sposób wpływa na omawianą zależność – ulga na dziecko a rozdzielność majątkowa. Rodzice pozostający w małżeństwie otrzymują z góry określoną kwotę odliczenia do wykorzystania wspólnie. Nie oznacza to jednak, że w przypadku składania odrębnych deklaracji preferencja staje się nieważna. Nadal istnieje możliwość odliczenia jej w zeznaniu podatkowym. Podatnicy posiadający rozdzielność majątkową muszą jednak podzielić przysługującą im kwotę między sobą.

Co ważne, ustawodawca nie narzuca limitów czy stosunku podziału, jaki należy zastosować. Podatnicy mają w tej kwestii dowolność, ale muszą wziąć pod uwagę obowiązujące warunki. Nie każdy rodzic będzie spełniał kryterium dochodowe, co przeanalizujemy szczegółowo poniżej. Dodatkowo należy podkreślić: podpisanie intercyzy nie oznacza, że podatnicy mogą rozliczyć swój PIT i skorzystać z ulgi na zasadach obowiązujących w przypadku osób ze statusem rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Przepisy podatkowe nie wprowadzają odrębnych zasad w przypadku osób posiadających wspólność lub rozdzielność majątkową. Zwróćmy uwagę także na kwotę, jaka przysługuje podatnikom w zależności od ilości dzieci.

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł (rocznie 2 700,00 zł).

Rodzice posiadający dwoje dzieci mogą odliczyć ulgę w wysokości 1 112,04 zł na każde z nich. Oznacza to, że łącznie przysługuje odliczenie wynoszące 2 224,08 zł. Pamiętaj jednak, że kwotę tę należy rozdzielić między sobą. Jeżeli zastanawiasz się, jak najkorzystniej podzielić tę kwotę w przypadku zależności rozdzielność majątkowa a ulga na dziecko, limit dochodów okazuje się kluczowy.

Rozdzielność majątkowa a ulga na dziecko – limit dochodów

Każdy podatnik musi spełniać określone warunki dochodowe, by móc skorzystać z odliczenia. Należy podkreślić, że limit obowiązuje wyłącznie w przypadku posiadania jednego dziecka. Rodziców posiadających jedno dziecko obowiązuje kwota 112 000 zł. Nie ma znaczenia w tym przypadku podpisanie intercyzy. Jeżeli więc jeden z małżonków ma wyższe zarobki niż wspomniany limit, wówczas prawo do ulgi przysługuje w pełnej kwocie podatnikowi uzyskującemu dochód niższy od 112 000 zł.

Rodzice wychowujący więcej niż jedno dziecko mogą skorzystać z odliczenia bez względu na osiągane dochody. Należy jednak pamiętać o konieczności ustalenia stosunku ulgi. Może być to na przykład stosunek 50:50. Warto przeanalizować, czy korzystniejsze w tym przypadku nie okaże się odliczenie pełnej kwoty przez osobę osiągającą niższe dochody w celu uniknięcia drugiego progu podatkowego. Jeżeli podatnicy tego nie dopilnują i oboje skorzystają z preferencji, wówczas będzie konieczna korekta deklaracji.

Podsumowanie: Ulga na dziecko a rozdzielność majątkowa – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz kluczowe informacje, o których należy pamiętać w przypadku posiadania rozdzielności majątkowej.

 • Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub rodzinom zastępczym na każde dziecko małoletnie.
 • Można skorzystać z niej także w przypadku dzieci uczących się do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub w formie kapitałów pieniężnych, a także przychodów w łącznej wysokości przekraczającej 12-krotność kwoty renty socjalnej.
 • Nie ma przepisów, które wskazywałyby, że zależność ulga na dziecko a rozdzielność majątkowa wyklucza możliwość skorzystania z odliczenia.
 • Jeżeli podatnicy podpisali intercyzę, mogą skorzystać z odliczenia. Należy jednak pamiętać, że preferencja nie przysługuje osobom objętym podatkiem liniowym 19% lub ryczałtem ewidencjonowanym.
 • Małżonkowie muszą rozdzielić kwotę przysługującej ulgi między sobą w dowolnym stosunku. Może być to na przykład podział 50:50. Nie ma również zasad, które ograniczałyby możliwość odliczenia pełnej kwoty wyłącznie przez jednego z podatników.
 • Co ważne, jeżeli podatnicy nie dopilnują podziału i oboje uwzględnią pełną wartość, wówczas należy złożyć korektę deklaracji podatkowej.
 • Jeżeli podatników dotyczy zależność ulga na dziecko a rozdzielność majątkowa, limit dochodów pozostaje bez zmian. W przypadku posiadania jednego dziecka wynosi 112 000 zł.
 • Gdy rodzice posiadają więcej niż jedno dziecko, wówczas nie obowiązuje żaden limit dochodów.

Masz dodatkowe pytania dotyczące rozliczenia deklaracji PIT oraz ulgi prorodzinnej? Możesz skonsultować się z naszymi ekspertami z obszaru księgowości, prawa podatkowego lub księgowości. Co ważne, aby skorzystać z tego rozwiązania, wystarczy pobrać darmowy program Podatnik.info! Pomożemy Ci również w rozliczeniu deklaracji PIT nawet w 5 minut. W zależności od preferencji możesz skorzystać z jednego z trzech dostępnych sposobów wypełnienia formularza. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, korzystając z Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?