Remanent likwidacyjny zastąpiony wykazem w podatku PIT
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Remanent likwidacyjny zastąpiony wykazem w podatku PIT

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pojęcie remanentu likwidacyjnego nie istnieje już w ustawie o PIT

Remanent likwidacyjny przeprowadza się odrębnie zarówno w ramach podatku PIT, jak i VAT. Z pewnością pocieszeniem dla podatników jest fakt, że od 2011 r. nie trzeba płacić podatku dochodowego od osób fizycznych  w formie zryczałtowanej w wysokości 10 proc. dochodu. Ponadto znowelizowane przepisy zniosły pojęcie remanentu likwidacyjnego. Nadal jednak przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą lub spółkę niebędącą osobą prawną musi sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z tego rodzaju spółki. Najpierw jednak trzeba powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji naszej firmy co najmniej 7 dni przed datą przeprowadzenia wykazu. Ponadto dodatkowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest sporządzenie spisu z natury w PIT.

Zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy o PIT wykaz składników majątku powinien zawierać co najmniej następujące dane:

  • liczbę porządkową,
  • określenie (nazwę) składnika majątku,
  • datę nabycia składnika majątku,
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
  • wartość początkową,
  • metodę amortyzacji,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.


W ten sposób podatnik rozliczy kwestie dotyczące podatku PIT związane ze składnikami uzyskanymi w dniu likwidacji działalności gospodarczej.

Natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży majątku pozostałego po likwidacji przez 6 lat od daty zaprzestania działalności firmy podlega opodatkowaniu jako przychód  zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o PIT. Okres ten należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja. Natomiast jeżeli sprzedaż majątku likwidacyjnego nastąpi po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a ponadto zbycie to nie będzie następowało w ramach wykonywanej działalności (zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o PIT), to jest ona zwolniona z opodatkowania.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Likwidacja firmy a spis z natury w PIT