Rekordowe wpływy z VAT w 2014 roku – fikcja czy...
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Rekordowe wpływy z VAT w 2014 roku – fikcja czy rzeczywistość?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Aktualne dochody z VAT wzrosły o kilnanaście procent w porównaniu z tym samym okresem 2013 r.
5 lipca Ministerstwo Finansów w komunikacie wydanym za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej przypomniało, że zgodnie z ustawą budżetową na 2014 r. prognozowane wpływy z podatku od towarów i usług wyniosą 115,7 mld zł. Jest to kwota wyższa w porównaniu do 2013 r., w którym resort zyskał z tego tytułu 113,4 mld zł.
Co więcej, w pięciu pierwszych miesiącach 2014 r. dochody budżetu państwa z VAT wyniosły aż 53 mld zł. Oznacza to, że są wyższe o 18 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zdaniem resortu największy wpływ na ten świetny wynik miał wzrost eksportu.

Jednorazowy strzał w „10” Ministerstwa Finansów?

Jednak Instytut Studiów Podatkowych w specjalnie w tym celu wydanym oświadczeniu studzi optymizm resortu, wbijając w jego przedstawicieli przysłowiową szpilkę. Zdaniem ISP, m. in. zmiana koncepcji obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium kraju od 1 stycznia tego roku, zaowocowała powstaniem jednorazowego, podwójnego podatku należnego w grudniu 2013 r. lub styczniu 2014 r. Dzięki temu odosobnionemu przypadkowi budżet zarobił 7 mld zł. Jednak gdyby nie ten fakt, to budżet w okresie styczeń-maj 2014 r. zyskałby już tylko 46 mld zł, zamiast rekordowych 53 mld zł.

Niepokojący wzrost kwot zwrotu podatku VAT

ISP nadal podtrzymuje swoje pesymistyczne stanowisko w kwestii dochodów budżetu państwa z podatków. W niedawno opublikowanym raporcie Instytut ocenia, że 2014 r. będzie najgorszym w historii pod względem wpływów do budżetu z tytułu podatku VAT i akcyzowego. Jako jedną z głównych przyczyn, autorzy publikacji wskazują spadek o 1,5 punktu procentowego (z 8,25 proc. do 6,92 proc.) udziału dochodów z podatku VAT w PKB, podwojenie kwoty jego zwrotów, obniżkę dochodów realnych, a okresowo nawet spadek nominalnych (lata 2009,2012,2013).

Wykres przedstawiający procentowy udział dochodów z podatku od towarów i usług w PKB w latach 2004 – 2013

Źródło: ISP Modzelewski

Jednak najbardziej niepokojący jest wzrost kwot zwrotów podatku od towarów i usług, które wynosiły (w zł):

 • 2004 r. – 41,4 mld,
 • 2005 r. – 32,8 mld,
 • 2006 r. – 39,6 mld,
 • 2007 r. – 48,9 mld,
 • 2008 r. – 56,9 mld,
 • 2009 r. – 55,0 mld,
 • 2010 r. – 57,5 mld,
 • 2011 r. – 69,1 mld (największy przyrost),
 • 2012 r. – 75,3 mld,
 • 2013 r. – 79,2 mld,
 • 2014 r. – 85 mld.


W całym analizowanym okresie wzrósł udział zwrotów w kwotach wpływów z tego podatku. Przez poprzednie 11 lat (1993-2003) utrzymał się szacunkowo na poziomie nie przekraczającym 40 proc. Aktualnie zbliża się do 50 proc.

Resort walczy z nadmiernym wzrostem zwrotu VAT?

Czyżby więc Ministerstwo Finansów wzięło sobie do serca krytykę Instytutu i postanowiło skutecznie walczyć z tym zjawiskiem? Wskazywać na to może fakt, że jak czytamy w oświadczeniu ISP, w 2014 r. urzędy skarbowe blokują wielu podmiotom wypłatę zwrotu VAT i ich dynamika jest znacznie mniejsza niż w 2013 r. Jego autorzy chwalą walkę z różnego rodzaju przestępcami skarbowymi, której skuteczność wzrosła dzięki poprawie jakości pracy wyznaczonych do tego celu organów. Jednak ich zdaniem blokada zwrotów objęła większość podatników, czyli również tych, którym się to legalnie należy, czyli poprawa ma sztuczny charakter.

Tak więc po raz kolejny, i zapewne nie ostatni, stanowiska Ministerstwa Finansów i Instytutu Studiów Podatkowych są zbieżne. Pytanie co na to budżet i my, podatnicy?


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT przez internet można wysłać w zaledwie kilka minut. Trzeba jednak zrobić to prawidłowo. Oto największy błąd popełniany przez podatników