Przekroczenie ulgi dla seniora a naliczanie podatku –...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Przekroczenie ulgi dla seniora a naliczanie podatku – sprawdź!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Przekroczenie ulgi dla seniorów – co musisz wiedzieć?

Część osób starszych, które uzyskały prawo do pobierania świadczenia emerytalnego, decyduje się na dalszą pracę. W związku z tym rząd przewidział dodatkowe prawo do zwolnienia z poboru podatku dochodowego dla tej grupy podatników. Jeżeli osoba aktywna zawodowa znajduje się w powszechnym wieku emerytalnym, może skorzystać z tak zwanej ulgi dla pracujących seniorów.

Najważniejsze informacje o tym, na czym polega to odliczenie, znajdziesz w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350). Zgodnie z przepisami, zwolnieniu podlegają dochody uzyskiwane z tytułu:

 • pracy na etacie, czyli umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
 • umowy zlecenia zawartej z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, przedsiębiorstwem w spadku, a także właścicielem nieruchomości, w której lokale są wynajmowane albo zarządcy czy też administratora w przypadku wykonywania usług wyłącznie na potrzeby nieruchomości,
 • działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub
 • zasiłku macierzyńskiego.

Pojawiają się jednak pewne wyjątki, do których należą przychody z:

 • umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontaktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Dodatkowo ulga dla seniora obejmuje wyłącznie zarobki, na podstawie których podatnik podlega ubezpieczeniu społecznemu w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887).

Aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, należy złożyć pracodawcy oświadczenie o skorzystaniu z ulgi dla seniora. W tym celu podatnik powinien wypełnić formularz PIT-2. Następnie w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać kwotę przychodów zwolnionych z podatku dochodowego.

Jak wspomnieliśmy, odliczenie jest limitowane kwotowo. Dodatkowo podatnik musi spełniać wymagania związane z wiekiem, by przysługiwała mu ulga dla seniora. Do jakiej kwoty obowiązuje i co stanie się, gdy wystąpi przekroczenie limitu? Kto może skorzystać z preferencji? Odpowiadamy poniżej!

Ulga dla seniora – do jakiej kwoty?

Wśród beneficjentów ulgi dla seniorów znajdują się kobiety powyżej 60. roku życia lub mężczyźni powyżej 65. roku życia, a mimo to nie otrzymują:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Jeżeli podatnik przysługuje powyższe kryteria, wówczas przysługuje mu ulga dla seniora. Do jakiej kwoty obowiązuje ta preferencja? Przychody zwolnione z podatku nie mogą przekraczać 85 528 zł rocznie. Co ważne, osobom rozliczającym się według skali podatkowej przysługuje kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł. W efekcie zwolnieniu podlegają przychody w wysokości 115 528 zł.

Może się jednak zdarzyć, że przychody będą wyższe od wyznaczonego limitu. O czym wtedy należy pamiętać? Jak prezentuje się zależność przekroczenie ulgi dla seniorów a naliczanie podatku? Poniżej analizujemy szczegółowe zasady.

Przekroczenie ulgi dla seniora a naliczanie podatku

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje ulga dla seniora, z której można skorzystać po spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów. Maksymalna kwota zwolnienia wynosi 85 528 zł oraz dodatkowe 30 000 zł. O czym należy pamiętać, kiedy pojawi się zależność: przekroczenie ulgi dla seniora a naliczanie podatku? Jakie obowiązki musi wypełnić podatnik? Nadwyżka ponad kwotę 115 528 zł jest objęta podatkiem dochodowym.

Podatnik musi wykazać w swojej deklaracji rocznej zarówno przychód zwolniony, jak i objęty obowiązkiem podatkowym. Warto zaznaczyć, że wymieniony limit dotyczy wszystkich przychodów objętych ulgą dla pracujących seniorów, ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ oraz ulgą dla młodych, które należy wykazać w załączniku PIT/O.

Ponadto przychody objęte zwolnieniem wpisuje się w PIT-37 w części D – odliczenie od dochodu. Miejsce na te kwoty znajduje się w polu 105 lub 106 w przypadku małżonka. Dochód podatnika należy uwzględnić w części C – dochody i straty podatnika. Jeżeli podatnik podlega opodatkowaniu podatkiem liniowym, wówczas wypełnia PIT-36. Dochód wykazuje się w części E, a kwotę odliczenia w części G – odliczenia od dochodu / zwolnienie.

Jeżeli kwota dochodu przekracza limit, wówczas nadwyżka podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami. W przypadku skali podatkowej będzie wyglądało to następująco:

 • Kwota do 120 000 zł jest objęta podatkiem w wysokości 12%.
 • Od nadwyżki ponad 120 000 zł należy obliczyć podatek według stawki 32%.

Dla osób, które podlegają opodatkowaniu podatkiem liniowym, wysokość zobowiązania wobec urzędu skarbowego będzie wynosiła 19% od nadwyżki. Jeżeli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu swojej deklaracji PIT, możesz skorzystać z bezpłatnego programu Podatnik.info.

Podsumowanie: Przekroczenie ulgi dla seniorów – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze kwestie, które omówiliśmy w powyższym artykule.

 • Ulga dla seniora, która uprawnia do złożenia PIT-0, dotyczy osób starszych, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego pozostają aktywne zawodowo.
 • Z ulgi dla seniora mogą skorzystać kobiety po 60 roku życia oraz mężczyźni po 65 roku życia, które nie pobierają emerytury, renty lub innych świadczeń równorzędnych.
 • Warto podkreślić, że ulga dla seniorów nie dotyczy emerytów, którzy dorabiają sobie do pobieranego świadczenia.
 • Zwolnienie obejmuje przychody z pracy na etacie, umowy zlecenia, zasiłków macierzyńskich oraz działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, stawką 5%, a także ryczałtem.
 • Aby skorzystać ze zwolnienia, senior musi złożyć pracodawcy oświadczenie o skorzystaniu z ulgi dla seniora. Wymaga to wypełnienia druku PIT-2. Dodatkowo kwotę wolną od podatku należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.
 • Należy zwrócić uwagę także na warunek, którym jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia.
 • Maksymalna kwota, jaka może podlegać zwolnieniu, wynosi 85 528 zł. Dodatkowo przysługuje kwota wolna od podatku wynosząca 30 000 zł.
 • Przekroczenie ulgi dla seniorów występuje po osiągnięciu zarobków powyżej 115 528 zł.
 • Limit odliczenia dotyczy łącznej kwoty ulg wykazanych w załączniku PIT/O.
 • Od nadwyżki należy obliczyć podatek zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Jeżeli dochody są opodatkowane podatkiem liniowym, wówczas obowiązuje stawka 19%.
 • Podatnicy objęci skalą podatkową muszą obliczyć podatek w wysokości 12% do kwoty 120 000 zł. Nadwyżka będzie opodatkowana według stawki 32%.
 • Kwotę zwolnienia należy uwzględnić w załączniku PIT/O oraz deklaracji rocznej PIT-36 lub PIT-37.

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące zależności przekroczenie ulgi dla seniorów a naliczanie podatku, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każda osoba, która pobierze bezpłatny program Podatnik.info, zyskuje możliwość zadania dowolnego pytania naszym specjalistom. Ponadto w okresie rozliczenia deklaracji PIT warto skorzystać z trzech dostępnych metod rozliczenia, które pozwalają na dopełnienie formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co możesz zyskać, korzystając z Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych