Przekroczenie progu podatkowego w 2022 roku – to musisz...
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Przekroczenie progu podatkowego w 2022 roku – to musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Przekroczenie progu podatkowego – co musisz wiedzieć?

W 2022 roku pojawiło się wiele zmian podatkowych, które w rzeczywistości dotyczą każdego Polaka. Uzyskanie dochodu z dowolnego źródła wiąże się z obowiązkiem rozliczenia z urzędem skarbowym oraz odprowadzenia podatku we wskazanej przez rząd kwocie. Aktualne progi podatkowe umożliwiają znaczne ograniczenie wysokości kwot, jakie należy oddać organom podatkowym.

Zanim przejdziemy do odpowiedzi, co dzieje się, gdy nastąpi przekroczenie progu podatkowego, warto mieć świadomość obowiązujących limitów. Pierwszy próg podatkowy w 2021 roku wynosił 85 528 zł. W tym przypadku należało odprowadzić podatek dochodowy w wysokości 17%. Ponadto zmieniła się kwota wolna, która wcześniej była równa 8 000 zł. Podczas wyliczania zaliczek można uwzględnić także 525,12 zł w skali roku.

Podczas rozliczeń dochodu uzyskanego w 2022 roku obowiązują inne zasady. Pierwszy próg podatkowy obejmuje podatników, którzy deklarują w swoim zeznaniu podatkowym kwotę nieprzekraczającą 120 000 zł. Wysokość zobowiązania wobec urzędu skarbowego wynosi natomiast 12%. Co ważne, każdy podatnik może skorzystać także z kwoty wolnej od podatku równej 30 000 zł. Dzięki temu podczas wyliczeń podatku można zmniejszyć zaliczki o 3 600 zł w skali roku.

Przekroczenie progu podatkowego wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem zapłaty wyższej kwoty podatku dochodowego. Warto zwrócić uwagę, że część zmian związanych z wysokością zobowiązania wobec urzędu skarbowego zostały wprowadzone 1 lipca 2022 roku. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym prawem obejmują dochody osiągnięte już od 1 stycznia.

W ubiegłym roku należało spodziewać się zapłaty wyższego podatku już po uzyskaniu dochodu równego 85 529 zł. Przekroczenie progu podatkowego 2022 nastąpi dopiero, gdy kwota wynagrodzenia wyniesie 120 001 zł. Dzięki temu na zmianach przepisów zyska w dużej mierze klasa średnia. Kwota zmniejszająca zaliczki na podatek wpłynie jednak pozytywnie na finanse każdego podatnika. Jak dokładnie zmieniają się zasady rozliczania podatku? Nasi eksperci wyjaśniają poniżej.

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego

Jak wspomnieliśmy poniżej, rząd wprowadził nową wysokość pierwszego progu podatkowego, który wynosi aktualnie 120 000 zł. Stawka obowiązująca w 2021 roku wynosiła 17%, jednak rząd zdecydował się na jej obniżenie do 12%. Oznacza to, że przekroczenie pierwszego progu podatkowego będzie wiązało się z odprowadzeniem zaliczek na podatek równych:

12% x (podstawa opodatkowania) – 3 600 zł (czyli kwota zmniejszająca podatek)

Spójrzmy na prosty przykład:

Pan Adam uzyskał dochód, dla którego podstawa opodatkowania wynosiła 100 000 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2022 roku, kwota podatku będzie równa 12% x 100 000 zł – 3 600 = 8 400 zł

Jeżeli Pan Adam zarabiałby tę kwotę w 2021 roku, obliczenia podatku dla zarobków powyżej kwoty 85 528 zł wiązałaby się z wyższą stawką podatku: dla kwoty 85 528 zł – 17% oraz pozostałych 34 472 zł – 32%.

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego w 2022 roku nastąpiłoby dopiero, gdyby Pan Adam zarabiał więcej niż 120 000 zł. Każda nadwyżka będzie wiązała się z obowiązkiem odprowadzania kwoty obliczonej zgodnie ze stawką 32%.

Przykład obliczeń poniżej:

Podstawa opodatkowania dla dochodów uzyskanych przez Pana Adama wynosi 125 000 zł. Stawka w przypadku kwoty 120 000 zł jest równa 12%. Obliczenia prezentują się następująco: 12% x 120 000 zł – 3 600 zł = 10 800 zł. Z kolei od kwoty 5 000 zł należy obliczyć podatek zgodnie ze stawką 32%. Przekroczenie progu podatkowego 2022 będzie wiązało się w tym przypadku z wyższą kwotą zobowiązania wynoszącą 1 600 zł.

Przekroczenie drugiego progu podatkowego

Najczęściej informacje o podatkach kończą się na pierwszym i drugim progu podatkowym. Warto jednak wiedzieć, co dzieje się, gdy podatnik uzyskuje większy dochód. Pojawia się więc pytanie, kiedy następuje przekroczenie drugiego progu podatkowego. Osoby o najwyższych dochodach obejmuje tzw. danina solidarnościowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi ona 4%.

Trzeci próg podatkowy dotyczy podatników, których dochód przekracza rocznie 1 000 000 zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że do obliczenia podstawy opodatkowania stosuje się w tym przypadku inne zasady. Zsumowaniu podlegają dochody opodatkowane według skali, dochody zagraniczne – rozliczane metodą proporcjonalnego odliczenia – dochody opodatkowane liniowo, a także dochody ze sprzedaży akcji i papierów wartościowych.

Jeżeli podatnik uzyska dochody wyższe niż 1 000 000 zł, wówczas wprowadza się daninę solidarnościową równą 4%. Aby zrozumieć szczegółowe zasady, warto spojrzeć na poniższy przykład.

Pan Adam uzyskuje dochody, dla których podstawa opodatkowania wynosi 1 200 000 zł. Wszystkie dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Do kwoty 120 000 zł obowiązuje stawka 12% oraz kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł. Od nadwyżek ponad 120 000 zł należy obliczyć podatek według stawki 32%. Następnie od 200 000 zł powyżej 1 000 000 zł obowiązuje podatek w wysokości 4%.

Jeżeli uzyskane dochody podlegają opodatkowaniu według podatku liniowego 19%, wówczas kwota powyżej 1 000 000 zł podlega daninie solidarnościowej w wysokości 4%. Co ważne, istnieje możliwość połączenia opodatkowania według skali ogólnej oraz podatku liniowego. Przykładem może być uzyskiwanie dochodu z umowy o pracę oraz sprzedaży papierów wartościowych.

Podsumowanie: Przekroczenie progu podatkowego – najważniejsze informacje w pigułce

Poniżej znajdziesz omówienie najistotniejszych kwestii dotyczących opodatkowania:

  • Rząd wprowadził zmiany w prawie podatkowym, które pomogą odciążyć budżet domowy wielu Polakom.
  • Jedną ze zmian, które dotyczą wszystkich podatników, jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Dzięki temu podatnik może zmniejszyć kwotę odprowadzaną na zaliczki o 3 600 zł w skali roku.
  • Rząd wprowadził także nowe progi podatkowe. Pierwszy próg podatkowy obowiązuje kwoty do 120 000 zł. Wcześniej wynosił on 85 528 zł.
  • W przypadku pierwszego progu podatkowego obowiązuje stawka 12%. Wysokość podatku oblicza się według wzoru: 12% x (podstawa opodatkowania) – 3 600 zł (czyli kwota zmniejszająca podatek).
  • Przekroczenie pierwszego progu podatkowego wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku w wysokości 32% od nadwyżki powyżej 120 000 zł. W tym przypadku wzór wygląda następująco: (12% x 120 000 zł) + (32% x nadwyżka powyżej 120 000 zł) – 3 600 zł.
  • Przekroczenie drugiego progu podatkowego wiąże się z obowiązkiem zapłaty wyższej kwoty podatku w przypadku dochodów wynoszących 1 000 000 zł. Danina solidarnościowa jest równa 4%. Wzór wygląda w tym przypadku następująco: (12% x 120 000 zł) + (32% x 880 000 zł) – 3 600 zł + (4% x nadwyżka ponad 1 000 000 zł).
  • Danina solidarnościowa obowiązuje dochody uzyskane z różnych źródeł – zarówno tych objętych podatkiem ogólnym, jak i liniowym czy ryczałtem. Dla ustalenia dochodu bierze się pod uwagę dochody opodatkowane według skali ogólnej, dochody zagraniczne, dochody opodatkowane liniowo, a także dochody ze sprzedaży akcji i papierów wartościowych.


Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące rozliczenia swoich dochodów, możesz skorzystać z indywidualnej pomocy naszych ekspertów. Każdy, kto pobierze program Podatnik.info, uzyska bezpłatne wsparcie specjalistów w obszarze księgowości, finansów oraz prawa podatkowego. Ponadto nasz program pomoże Ci w rozliczeniu dochodów z urzędem skarbowym.

Możesz skorzystać z trzech dostępnych rozwiązań, które pozwolą na uzupełnienie właściwej deklaracji nawet w 5 minut. Gotowy PIT prześlesz bezpośrednio do urzędu skarbowego lub pobierzesz plik PDF gotowy do druku. Pobierz Podatnik.info i sprawdź wszystkie możliwości!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?