Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Prywatna sprzedaż działek budowlanych bez podatku VAT
http://sxc.hu/

Prywatna sprzedaż działek budowlanych bez podatku VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził w interpretacji z marca 2011 roku, że w przypadku, gdy podatnik w chwili nabycia nieruchomości , nie działa jako osoba wykonująca działalność gospodarczą, wówczas sprzedaż przez niego działek pod budowę nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy  z 11 marca 2004 roku o podatku os towarów i usług opodatkowaniu VAT podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju i wenwątrzwspólnotowa dostawa towarów. 

 

W przypadku, gdy podatnik wskazał, że początkowo na posiadanych nieruchomościach prowadził gospodarstwo rolne i sprzedawał pochodzące z niego produkty rolne, jednocześnie podkreślając, że od 1993r. nie prowadzi działalności rolniczej i tym samym nie wykorzystuje tych gruntów na potrzeby takiej działalności,  ich sprzedaż będzie traktowana jako sprzedaż majątku osobistego. Nie można więc w takiej sytuacji stwierdzić, że będzie on działał w tym przypadku jako rolnik (podmiot wymieniony w art.15 ust.2 ustawy), a wspomniana sprzedaż nastąpi w ramach prowadzonej przez niego działalności rolniczej. Opisane działki nie będą więc sprzedawane, jako wykorzystywane w działalności rolniczej.

 

W przytoczonej sytuacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zaznaczył, że podatnik w chwili nabycia nieruchomości nie działał jako osoba wykonująca działalność gospodarczą, oraz że w przyszłości sprzedając wydzielone z tej nieruchomości działki nie będzie występował w takiej roli.  

Loading Comments
Zainteresuje cię także