Progi podatkowe 2019 r [TABELA] - Rozliczenie ogólne,...
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Progi podatkowe 2019 r [TABELA] - Rozliczenie ogólne, liniowe, ryczałt

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wśród wielu zapisów zawartych w ustawie o PIT, znaleźć możemy m.in. informacje na temat wysokości zarobków, których przekroczenie będzie wiązało się z wyższym opodatkowaniem. Ile wynoszą progi podatkowe dla poszczególnych rodzajów deklaracji PIT?

 

Progi podatkowe w 2019 r. przy rozliczeniu w oparciu o zasady ogólne i skalę podatkową

Deklaracja PIT-37 jest przeznaczona do wykazywania dochodów, osiągniętych za pośrednictwem płatnika. Uzyskane wynagrodzenie jest rozliczane na zasadach ogólnych i zgodnie ze skalą podatkową. Jak ustawa o PIT definiuje poszczególne skale podatkowe? Jakie progi podatkowe przewiduje jej treść?

 

Progi podatkowe 2019 a kwota zmniejszająca podatek

Wyliczenie wysokości stawki podatkowej, obejmującej nasze wynagrodzenie, jest bardzo proste. Jeśli uzyskane roczne dochody wynoszą mniej niż 85 528 zł, podatek dochodowy będzie wynosił 18% tej kwoty. Jeśli zarobki z zeszłego roku przekraczają tę sumę, nadwyżka zostanie pomniejszona o 32% stawkę. Podatnikowi przysługuje możliwość odjęcia od dochodu kwoty zmniejszającej podatek, której wysokość różni się w zależności od wysokości rocznych zarobków.

Roczna podstawa obliczenia podatku

Wartość kwoty zmniejszającej podatek

poniżej 8 000 zł

1 440 zł

8001 zł – 13 000 zł

1 440 zł – [883, 98 zł * (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) / 5000 zł] – kwota degresywna

13 001 zł – 85 528 zł

556, 02 zł

85 529 zł – 127 000 zł

556, 02 zł – [556, 02 * (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł] – kwota degresywna

powyżej 127 001 zł

brak kwoty zmniejszającej podatek

 

Zarówno progi podatkowe, jak i stawki opodatkowania, są zdefiniowane w 27 art. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Rozliczenie liniowe za 2018 – zasady

Dla niektórych przedsiębiorców najkorzystniejszym rozwiązaniem może być tzw. rozliczenie liniowe – niezależnie od osiągniętego dochodu, podatek będzie wynosić 19% (zamiast rozliczenia nadwyżki stawką 32%). Możliwość takiego rozliczenia wynika z treści art. 30c ustawy o PIT, zgodnie z którym dochody pochodzące  z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnej produkcji rolnej mogą być rozliczone według stawki 19%. Finalny dochód, po opodatkowaniu w tej postaci, nie może być rozliczony na jednej deklaracji z zarobkami opodatkowanymi w inny sposób.

 

Co jeszcze można opodatkować stawką 19%?

Stawka podatkowa w wysokości 19% znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku rozliczenia liniowego. W takiej samej wysokości opodatkowane są również dochody m. in. z kapitałów pieniężnych (papierów wartościowych, instrumentów finansowych), sprzedaży nieruchomości, zagranicznej jednostki kontrolowanej czy niezrealizowanych zysków, kiedy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku.

 

Progi podatkowe 2019 a rozliczenie za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego

Progi podatkowe przy rozliczeniu w oparciu o ryczałt ewidencjonowany są ustalone w oparciu o ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym. Precyzyjnie definiuje ona stawki ryczałtowe dla poszczególnych rodzajów działalności. Rozliczenie to znacznie różni się od tych, opartych na stawkach podatkowych, wynoszących 18%, 19% bądź 32% – w tym przypadku podatek obliczany jest od przychodu (zamiast od dochodu), a wysokość stawek waha się między 2% a 20%. Poniżej znajdują się najczęściej spotykane rodzaje usług, świadczonych w oparciu o podatek ryczałtowy.

Stawka ryczałtowa

Rodzaj prowadzonej działalności

20%

wykonywanie tzw. wolnego zawodu

17%

pośredniczenie w handlu hurtowym, wynajem aut osobowych, branża hotelarska

12,5%

osiągnięcie nadwyżki od kwoty 100 000 zł z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy

8,5%

działalność usługowa, działalność gastronomiczna (łącznie z napojami o zawartości alkoholu wyższej niż 1,5%), przychody poniżej 100 000 zł z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy

5,5%

przeprowadzanie robót budowlanych, działalność wytwórcza

3%

działalność handlowa, działalność gastronomiczna (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu wyżej 1,5%)

2%

przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego bądź zwierzęcego z własnego chowu, hodowli bądź uprawy o charakterze nieprzemysłowym

  

Znajomość przepisów, określających wartość takich czynników, jak skala czy progi podatkowe, może okazać się bardzo przydatna w trakcie uzupełnienia corocznego zeznania podatkowego. Dzięki informacjom na temat podatku dochodowego będziemy w stanie oszacować wysokość rocznego zobowiązania względem fiskusa, niezależnie od preferowanej formy rozliczenia. Sam formularz najlepiej przesłać za pośrednictwem programu PIT – zapewnia on bezpieczeństwo i pełną wygodę, a procedurę uzupełniania zeznania podatkowego upraszcza do niezbędnego minimum. Rozlicz PIT przez internet samodzielnie, oszczędzając czas i pieniądze!

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?